Bibliografi:Kjønnshistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibliografi:Kjønnshistorie er ment som et redskap for å finne lokal kvinnehistorie, mannshistorie, skeiv historie og seksualhistorie. Bibliografien omfatter også relevant kjønnhistorisk litteratur av mer allmenn karakter.

Kjønnshistorie og kjønnsforskning generelt

Kvinnehistorie og kvinnekamp

 • Agerholt, Anna Caspari: Den norske kvinnebevegelses historie : ny utgave med innledning av Kari Skjønsberg. Utg. Gyldendal. Oslo. 1973. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dørum, Knut: «Kvinnerollen i Norge 1814-1920 – kontinuitet og endring.» I: Heimen 3-4/2016. Digital utgave.
 • Fladset, Gjertrud: Pionerer blandt Norges kvinner, Molde 1932
 • Gullikstad, Berit: Kvinnelig livsoppgave - mannlig lønnsarbeid? : kjønn og arbeid under velferdsstatens oppbygning ca 1945-1970. Trondheim. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagermann, Gro: Kvinnehistoriske arkiver : katalog over privatarkiver innsamlet og registrert med sikte på kvinnehistorisk forskning. Utg. Norsk privatarkivinstitutt. Oslo. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensen, Ragnhild Steen: Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid. Unipax. Institutt for samfunnsforskning. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marxistisk Opplysningsråd (MOR) og Norsk Kvinneforbund: Vi er mange (Studiehefte i kvinnepolitikk), A/S All Trykk, Oslo 1981
 • Moum, Sidsel Vogt: Kvinnfolkarbeid : kvinners kår og status i Norge 1875–1910. Utg. Universitetsforlaget. [Oslo]. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Puzinaite, Skaiste ukjent år. Elitekvinner i skandinaviske nettverk ca. 1050–1250 [masteroppgave ved Universitetet i Oslo]
 • Seland, Bjørg: ikke saadan som en Kone bør være-" : kvinneliv og kvinneroller i 1800-tallets samfunn. Utg. Ad notam. Oslo. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sellevold, Berit J., Else Mundal og Gro Steinsland: Fokus på kvinner i middelalderkilder : rapport fra symposiet "Kilder til kvinnehistoriske studier i nordisk middelalder," Isegran, september 1990. Utg. Viktoria. Skara. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thorsen, Liv Emma: Det fleksible kjønn. Mentalitetsendringer i tre generasjoner bondekvinner 1920-1985. Universitetsforlaget. Oslo. 1993. Digital utgave.

Biografisk litteratur

 • Aune, Tormod: «Fredrikke Marie Qvams skjulte agenda» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Folkvord, Magnhild: Betzy Kjelsberg : feminist og brubyggjar. Utg. Samlaget. 2016. 408 s. ISBN 978-82-521-8804-2
 • Folkvord, Magnhild: Fredrikke Marie Qvam : rabaldermenneske og strateg. Utg. 2013. 319 s. SBN 9788252183009
 • Folkvord, Magnhild: «Fredrikke Marie Qvam - feminist og stemmerettsstrateg i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2013
 • Folkvord, Magnhild: «Fredrikke Marie Qvam og kampen mot internasjonal kvinnehandel» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2014
 • Macedo, Lars Lilleby: «Fredrikke Marie Qvam:“Vanskeligheter er til for å overvinnes”» i Steinkjer Saga nr 1 2013
 • Nordberg, Hans M.: «Karoline på Tuffbakken» i Sparbu Historielag Årbok 1990

Mannshistorie

 • Connell, R.W.: Masculinities. Polity Press. Cambridge. 1995.
 • Karlsen, Marianne Berg: "I Venskabs Paradiis". En studie i maskulinitet og vennskap mellom menn. Den norske historiske forening. Oslo. 2001.
 • Lorentzen, Jørgen og Ekenstam, Claes (red.): Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940. Gidlunds förlag. Möklinta. 2006.


Skeiv historie

 • Johansen, Anne Marie: Skeive linjer i norsk historie - frå norrøn tid til i dag. Det norske samlaget. Oslo. 2019.

Seksualhistorie

 • Linder, Doris H.: «Elise Ottesen-Jensen - en banebryter for seksuell opplysning». I: Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Oslo. 1994.
 • Risa, Lisabeth: Geistlege og verdslege sanksjonar mot ugifte mødre. Ei gransking av lov og rettspraksis i sedelegheitssaker, bygd på rettsmaterialet frå Stavanger amt 1721-1741. Hovudoppgåve i historie. Universitetet i Oslo. 1974.
 • Telste, Kari: Mellom liv og lov. Kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-1710. Tingbokprosjektet. Oslo. 1993.
 • Terjesen, Harriet Marie: Blodskam og leiermål i forbudne ledd. En studie med utgangspunkt i kilder fra Rogaland i tidsperioden 1602-1659/61. Tingbokprosjektet. Oslo. 1994.

Geografisk inndelt

Østlandet

Akershus

Oslo

 • Sandvik, Hilde: "Umyndige" kvinner i handel og håndverk : kvinner i bynæringer i Christiania i siste halvdel av 1700-tallet. Utg. Tingbokprosjektet. Oslo. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.

Hedmark

Oppland

 • Avdem, Anna Jorunn: ... gjort ka gjerast skulle. Om arbeid og levekår for kvinner på Lesja ca. 1910-1930. Universitetsforlaget. 1984.

Telemark

Sørlandet

Vestlandet

Rogaland

Hordaland

 • Fløystad, Ingeborg: Kvinnekår i endring. Kvinnene sitt arbeid i Arna, Hordaland 1870-1930. Universitetsforlaget. Bergen. 1986.

Sogn og Fjordane

 • Jensen, Ragnhild Steen: Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid. Unipax. Institutt for samfunnsforskning. 2004. Digital versjonNettbiblioteket. (Angår Årdal.)

Midt-Norge

Trøndelag

 • Bardal, Aslaug: «Prolog til 30-årsfesten i Egge bondekvinnelag» i Årbok Egge Historielag 2009
 • Hindklev, Bjørn Tore: Doktorinnen : Røros kobberverks mektige kvinne på 1600-tallet : historien om Elisabeth Sophie Henningsdatter Irgens. Utg. Røros media. [Røros]. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • «Kvindernes Adresse 1905: 15 underskriftlister fra Sparbu» i Sparbu Historielag Årbok 2005
 • Thorsen, Liv Emma: Det fleksible kjønn. Mentalitetsendringer i tre generasjoner bondekvinner 1920-1985. Universitetsforlaget. Oslo. 1993. Digital utgave. (En studie fra en anonymisert bygd i Trøndelag.)

Nord-Norge

 • Hamran, Torunn: «Kvinneforeningene, institusjonsbygging og den nasjonale velferdspolitikken. Nord-Norge før 1940» i Historisk Tidsskrift Bind 86 nr 3 2007

Nordland

 • Mjøen, Ruth: Kvinnekår før og nå : et seminar om nordnorske kystkvinners kår fra 1700 til i dag med særlig henblikk på Vesterålen : rapport : hovedgården Melbu 7., 8. og 9. mars 1986. 1986. Digital versjonNettbiblioteket.

Troms

 • Reppen, Gunnar: «Kvinnenes kår i Harstad by sin tidlige historie» i Årbok for Harstad 2010
 • Waale Nilsen, Marie: Harstad Arbeiderkvinnelag gjennom 57 år, Harstad 1992