Bibliografi:Forsvarshistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

For litteratur om Andre verdenskrig, bruk bibliografien Andre verdenskrig.

 • Agersborg, Petter og Olav Ravn: 6. divisjons skolekompani: felttoget 1940, Narvik 1990
 • Barstad, H.J.: Norges landforsvar 1604-1643 : Bidrag til Norges Krigshistorie under Christian IV's Regjeringsperiode. 1905. 211 s. Merknad: Videnskabs-Selskabets Skrifter. II, Historisk-filosofisk Klasse ; 1905, No. 3.
 • Berggren, Arnold og Nils Hanheide: Fred i 50 år 1945-1995 : 6. divisjon, 1995
 • Berntsen, Jørn Erik: Mål- og resultatstyring i 6. divisjon : en studie i innføringen av Forsvarets styringskonsept. Hovedoppgave i statsvitenskap UiT, 1999.
 • Bestemmelser for tjenesten ved 6.Divisjons skole, 1937
 • Bygdefaner og landdragonfaner. Utg. Hærmuseet. 1954. 54 s.
 • Christophersen, Bjørn: Vårt forsvars historie : en oversikt frem til 1940. Utg. Forsvarets krigshistoriske avdeling ; Gyldendal. 1978. 146 s.
 • Dahl, A.D.: Nord-Norges Forsvar fra vikingetiden til i dag, Trondheim 1948
 • Eyvang, Eivind: Forsvarsmuseet blir til. Utg. Forsvarsmuseet. 1981. 54 s.
 • Forsvarsmuseets småskrift. Utg. Forsvarsmuseet.
  • Nr 4: Holm, Terje H.: 1940 - igjen? 1987. 87 s.
  • Nr 5: Dahl, Jon S.: Johan Brucker, bøssemakeren på Hovedtangen : gamle arkiver og efterlatte våpen forteller om en innvandret håndverkers virksomhet og leveforhold i 1600-tallets Christiania. 1989. 77 s.
  • Ulvensøen, Jon: Brennpunkt nord : værtjenesten 1940-45. 1991. 111 s.
  • Nr 7: Holm, Terje H.:: "Med Plotons! Høire-sving! Marsch! Marsch!" : norsk taktikk og stridsteknikk på begynnelsen av 1800-tallet : med hovedvekt lagt på fotfolket. 1991. 209 s.
  • Nr 8: Strøm, Knut Erik: Norske borgervæpningsuniformer : et billedhefte. 1991. 44 s. : ill.
  • Nr 9: Solli, Svein: Også vi, når det ble krevet - : en beretning om III. reservepolitibataljon Sverige og Norge 1944-1945. 1992. 88 s.
  • Nr 10: Aagaard, Erik C.: Den norske hær : uniformer i dansketiden : et billedhefte. 1992. 45 s.
  • Nr 11: Bidrag til garnisonsbyenes historie. Red. Terje H. Holm og Tom Kristiansen. 1993. 96 s.
  • Nr 16: Rapport fra Clio og Mars-seminaret på Forsvarsmuseet 27.-28. november 1996. Red. Terje H. Holm og Knut Arstad. 1997. 111 s.
  • Nr 20: Gjeruldsen, Ole Henrik: Hæren og eneveldet i Norge 1660-1675. 2000. 143 s.
  • Nr 21: Fritzner, Nini: "En særdeles skiøn Excercerplads, Gardermoen kaldet" : militærliv på Gardermoen fra ca 1740 fram til 1914. 2000. 154 s.
  • Nr 28: Gjeruldsen, Ole Henrik: Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704. 2002. 242 s.
 • Forsvarsmuseets årbok. Utg. Forsvarsmuseet.
 • Garder, Johan: «De gamle stenskanser» i Norsk Militært Tidsskrift nr. 11 1960 (S. 774-792), 1960
 • Gundeid, Arne: Merkekatalog 1960 for den norske hærs handskytevåpen 1675 -1940. Utg. Hærmuseet. 1961.
 • Hauerbach, M.W.: Fanekatalog over Hærmuseets samling. Utg. Hærmuseet. 1956. 91 s.
 • Hovland, Torkel: 6.divisjonsbyen Harstad midt i Nord-Norge, U.Å.
 • Hærens Håndvåpen 1814-1940. Utg. Hærmuseet. 1954. 2 h.
 • Hålogalands sanitetsbataljon's historie 1911-1995, Harstad 1995
 • Indrebø, Gustav: Den norske kvæsthuskassa : (Krigshospitalskassa) 1679-1814 : med eit tillegg um den norske officers-enkjekassa : eit blad av vaar militære administrasjonshistorie. 1927. 78 s.
 • Lindbäck-Larsen, Odd: Veien til katastrofen: 1941:tilbakeblikk fra en fengselscelle. 1973: Veimerker i dag, Norges Forsvarsforening, Aschehoug 1973
 • Norsk forsvarshistorie. Utg. Institutt for forsvarsstudier ; Eide forlag. 2000-2004. 5 b.
  • B.1: Geir Atle Ersland og Terje H. Holm: Krigsmakt og kongemakt 900-1814. 2000. 334 s. ISBN 82-514-0558-0.
  • B.2: Berg, Roald: Profesjon - union - nasjon : 1814-1905. 2001. 344 s. ISBN 82-514-0619-6.
  • B.3: Rolf Hobson og Tom Kristiansen: Total krig, nøytralitet og politisk splittelse : 1905-1940. 2001. 348 s. ISBN 82-514-0558-0.
  • B.4: Skogrand, Kjell: Alliert i krig og fred : 1940-1970. 2004. 404 s. ISBN 82-514-0621-8.
  • B.5: Jacob Børresen ofl: Allianseforsvar i endring : 1970-2000. 2004. 415 s.
 • Schnitler, Didrik: Det første aarhundrede af den norske hærs historie. Utg. Selskabet for folkeoplysningens fremme. 1874. 151 s.
 • Refsdal, Per: 6. Divisjon, Distriktskommando Nord-Norge 1940-1990: 50 år, Harstad U.Å (1990?)
 • Utrustnings- og pakningsplan for et mitraljøsekompani, 6. divisjon, Kristiania 1923
 • Øvrebø, Egil: I kongens tjeneste : militær utskriving fra Bergens stift under Store nordiske krig 1709-1719. 1996. 94, 558 s. Merknad: Riksarkivaren skriftserie ; 1.