Bibliografi:Kirkehistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generelle verk

Oslo bispedømme

Hamar bispedømme

 • Faye, Daniel Smith: Nogle Oplysninger om Stange Menighed og dens Præster. 1869.
 • Kubberud, M.: Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samlede Totens kald efter reformationen. Elverum. 1897. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandberg, J.F.: Norges prestegjeld. 2 : Hamar bispedømme. Fredrikshald. 1919. 258 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ødegaard, O.K.: Valdrespresta. 1917.

Tunsberg bispedømme

Borg bispedømme

Stavanger bispedømme (tidl. Kristiansand)

Agder og Telemark bispedømme

 • Bolling, Reidar: Kyrkjeliv i Christianssands stift i attande hundreåret. Utg. Land og kirke. 1947. 434 s.
 • Daae, Ludvig: En krønike om Kvinesdal. 1894.
 • Faye, Andreas: Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie. 1861.
 • Finne-Grønn, S.H.: Arendals geistlighed : dens genealogi og personalhistorie. Kristiania. 1897–98. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvarstein, Gunnvald: Fra kirke- og kristenliv i Vennesla. 1948.
 • Qvisling, J.L.: Fyresdals Prestegjelds og Presters Historie. 2 bd. Skien. 1888–1890. 422 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Qvisling, J.L.: Prester i øvre Telemarken : fra de ældste tider til omkring 1600. Skien. 1902. Digital versjonNettbiblioteket
 • Støylen, Kaare: Vår kirke i sør : Christianssand Stift, Agder bispedømme, 1684-1984. Utg. Agder bispedømmeråd. 1984. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bjørgvin bispedømme

 • Eide, Arne: Austevoll kyrkje gjennom tidene. Festskrift til hundreårsdagen 1891-1991. Storebø 1991. 54 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eide, Arne: Bekkjarvik kyrkje gjennom tidene. Festskrift til hundreårsdagen 1898-1998. Storebø 1998. 79 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eide, Arne: Møkster kyrkje gjennom tidene. Festskrift til hundreårsdagen 1892-1992. Storebø 1992. Storebø 1992. 83. s. ill.
 • Eide, Arne: «Kyrkjestriden i Austevoll.» Skriven for Lokalhistorie i Austevoll.
 • «Storekalsøy kapell, Austevoll.» I Byggekunst. Norske arkitekters landsforbund. Bind nr. 65. Oslo 1983, s. 318-319.
 • Trengereid, Nils: Fjell prestegjeld : kyrkja og folkelivet. Førde. 1937. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tufteland, Johan: «Kyrkjene våre.» I Austevoll Menighetsblad. Kvitsunhelg og Konfirmasjonshelg 1951.
 • Bjørn Zachariassen og Einar Jansen: Bergens domkapitels forhandlingsprotokoll 1605-1624. Utg. Institutt for kirkehistorie. Oslo. 1961.

Møre bispedømme

Nidaros bispedømme

 • Bakken, Ove: «Beretning om Værdals Prestegjeld» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1975
 • Dybdahl, Audun: «Olav Engebregtssons endelikt - 450 år siden hans død» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1988
 • Dybdahl, Audun: «Kirkededikasjoner og helgenvenerasjon i Nord-Trøndelag» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2000
 • Daae, Ludvig: Trondhjems stifts geistlige historie : fra reformationen til 1814. 1863.
 • Eidnes, Asbjørn: «Trondenes - kjerkestad i 100o år?» i Årbok for Harstad 2000
 • Ekroll, Øystein: «Steinkyrkjene i Skeynafylket» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1999
 • Ekroll, Øystein: «Strindafylket - steinkyrkjene på Lade og Logtun» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2000
 • Ekroll, Øystein: «Steinvikholm 3. juni 1537: Det gløymde inventaret» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2001
 • Finsaas, Cathrinus: «Arnesonen fra Egge» i Steinkjer Saga nr. 2 1987
 • Hunnes, Lars Kåre: «Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidrosiense» fra Ytterøy». 1577-1617 i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Kjølsvik, Idar: «Det nordtrønderske religionskartet - om pietismegrense og livsynsmangfold fra Hans Nielsen Hauge til i dag» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Trondeneskirka; maktens tinde i nord» i Håløygminne 22. bind, Hefte 4 2008
 • Lund, Nils Mortensen: Snaasens Kald og Kirce-beskaffenhed 1689. [1981].
 • Myrstad, Andreas Benoni: «Steinkjers første sogneprest: Nils Jacob Jensen Laache» i Steinkjer Saga nr 1 2002
 • Prestevik, Torbjørn: «Deling av Skogn prestegjeld» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978
 • Røskaft, Merete: «Endringer i maktens landskap ved overgangen fra vikingtid til kristen middelalder» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2005
 • Krogstad, Bjørn R.: «Kors makt og historie» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Skevik, Olav: «950 år etter slaget på Stiklestad» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1980
 • Welle, Anders: «Erkebiskop Olav Engelbrektsson. Farsslekta» i Årbok for Harstad 2001

Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømme

 • Sandnes, Eva Øyer: «Mødres kirkegang» i Årbok for Harstad 1989

Nord-Hålogaland bispedømme

 • Eidnes, Asbjørn: «Om dåp i Laugen og solur i sakristiet på Trondenes» i Årbok for Harstad 2007
 • Eidnes, Asbjørn: «A propos Trondenes kjerke som «merkevare» for Harstad» i Håløygminne 22. bind, Hefte 4 2008
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Harstad største mulighet for merkevarebygging. Det handler om en av Nord-Europas rikeste sognekirker» i Håløygminne 22. bind, Hefte 4 2008
 • Lund, Gunnar: «Tovik kirke 100 år. Aktivt og minnerikt kirkejubileum» i JULEHEFTE 2005, Historiegruppa UL Haapet og UL Yggdrasil, Skånland 2005
 • Norman, Bendiks: «Kildalprestene på Trondenes» i Årbok for Harstad 2006
 • Sandnes, Eva Øyer: «Mødres kirkegang» i Årbok for Harstad 1989
 • Sellæg, Johannes: «Spredte trekk fra kallsbok for Trondenes prestegjeld» i Årbok for Harstad 2006
 • Sellæg, Johannes: «To kirkeprofiler fra Trondenes» i Årbok for Harstad 2007
 • Sellæg, Johannes: «Prost Hans Wilhelm Dop Smith, 1859 - 1941» i Årbok for Harstad 2014
 • Svartvassmo, Asbjørn: «Da mellomalderkirken gikk til grunne» i Årbok for Harstad U.Å.
 • Svartvassmo, Asbjørn: «Ti år til tusenårsminnet for biskop Jon Sigurd på Trondenes. Landsdelens eldste kirkested, hva gjør vi med det?» i Årbok for Harstad 1989

Lekmannsbevegelser

 • Slettan, Bjørn: "O, at jeg kunde min Jesum prise-" : folkelig religiøsitet og vekkelsesliv på Agder på 1800-tallet. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 1992. Digital versjonNettbiblioteket

Kirkesamfunn utenom Den norske kirke

 • Kristne kirker og trossamfunn : Litteratur og noter. Utg. Tapir. Trondheim. 1995. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mykland, Liv: Fri religionsutøvelse gjennom 150 år : om kilder til dissenternes historie : en rapport fra Statsarkivet i Tromsø. Oslo. 1997. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket

Baptisme

 • Devold, Mirjam: De ulykkeliges venn: Hennes livsbillede i enkle trekk, (Om Olafia Johannsdottir) Oslo 1930 (Thronsen & Co.`s boktrykkeri)

Frelsesarmeen

 • Norum, Charles: Med kjærlighetens våpen : Frelsesarmeen i Norge 100 år : 1888 - 22. januar - 1988. Utg. Salvata kristelig forlag. Oslo. 1997. 278 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Under blods- og ildsfanen : kortfattet revy over frelsesarmeens felttog i Norge fra 1888-1900. Utg. Frelsesarmeens forlag. Kristiania. 1900. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket

Den katolske kirke

 • Aukrust, Knut: Bak klosterets port : nonner i Norge forteller. Utg. Solum. Oslo. 1996. 227 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Den Katolske kirke i Norge : fra kristningen til idag. Utg. Aschehoug. Oslo. 1993. 538 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Halvorsen, Per Bjørn: Den katolske kirke i Norge : verdenskirken i miniatyr. Oslo. 1991. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kjelstrup, Karl: Norvegia catholica : moderkirkens gjenreisning i Norge : et tilbakeblikk i anledning av 100-årsminnet for opprettelsen av St. Olavs menighet i Oslo, 1843-1943. Oslo. 1942. 418 s. Digital versjonNettbiblioteket
Se også klosterhistorie.

Metodistkirken

 • Gaalaas-Hansen, P.O.: Brennende hjerter : glimt fra Metodistkirkens arbeid i Sandefjord gjennom 100år, -og litt til : jubileumsskrift for Metodistkirkens menighet i Sandefjord. Sandefjord. 1995. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haddal, Ingvar: Vær fra vest. Fra Metodistkirkens historie i Norge. Oslo 1977.
 • Hassing, Arne: Religion og makt. Metodismen i norsk historie. Trondheim 1991.

Pinsebevegelsen

Klosterhistorie