Bibliografi:Kvinner i lokalhistoria

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Bibliografi:Kvinner i lokalhistoria er ment som et redskap for å finne lokal kvinnehistorie, men dekker også en del allmenn norsk kvinnehistorie der denne er særlig relevant for lokalhistorikere.

Generelt

 • Agerholt, Anna Caspari: Den norske kvinnebevegelses historie : ny utgave med innledning av Kari Skjønsberg. Utg. Gyldendal. Oslo. 1973. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Blom, Ida og Gro Hagermann: Kvinner selv... : sju bidrag til norsk kvinnehistorie. Utg. Aschehoug. Oslo. 1982. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Blom, Ida og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie : fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Utg. Cappelen akademisk. Oslo. 1999. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Fladset, Gjertrud: Pionerer blandt Norges kvinner, Molde 1932
 • Gullikstad, Berit: Kvinnelig livsoppgave - mannlig lønnsarbeid? : kjønn og arbeid under velferdsstatens oppbygning ca 1945-1970. Trondheim. 2002. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Hagermann, Gro: Kvinnehistoriske arkiver : katalog over privatarkiver innsamlet og registrert med sikte på kvinnehistorisk forskning. Utg. Norsk privatarkivinstitutt. Oslo. 1978. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Marxistisk Opplysningsråd (MOR) og Norsk Kvinneforbund: Vi er mange (Studiehefte i kvinnepolitikk), A/S All Trykk, Oslo 1981
 • Moum, Sidsel Vogt: Kvinnfolkarbeid : kvinners kår og status i Norge 1875–1910. Utg. Universitetsforlaget. [Oslo]. 1981. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Puzinaite, Skaiste ukjent år. Elitekvinner i skandinaviske nettverk ca. 1050–1250 [masteroppgave ved Universitetet i Oslo]
 • Seland, Bjørg: ikke saadan som en Kone bør være-" : kvinneliv og kvinneroller i 1800-tallets samfunn. Utg. Ad notam. Oslo. 1997. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Sellevold, Berit J., Else Mundal og Gro Steinsland: Fokus på kvinner i middelalderkilder : rapport fra symposiet "Kilder til kvinnehistoriske studier i nordisk middelalder," Isegran, september 1990. Utg. Viktoria. Skara. 1992. {bokhylla|NBN:no-nb_digibok_2016092848054}}.
 • Wiig, Birgit: Kvinner selv : den skjulte Norgeshistorien fra vår nære fortid. Utg. Cappelen. [Oslo]. 1984. Digital utgaveNettbiblioteket.

Biografisk litteratur

 • Aune, Tormod: «Fredrikke Marie Qvams skjulte agenda» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Folkvord, Magnhild: Betzy Kjelsberg : feminist og brubyggjar. Utg. Samlaget. 2016. 408 s. ISBN 978-82-521-8804-2
 • Folkvord, Magnhild: Fredrikke Marie Qvam : rabaldermenneske og strateg. Utg. 2013. 319 s. SBN 9788252183009
 • Folkvord, Magnhild: «Fredrikke Marie Qvam - feminist og stemmerettsstrateg i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2013
 • Folkvord, Magnhild: «Fredrikke Marie Qvam og kampen mot internasjonal kvinnehandel» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2014
 • Macedo, Lars Lilleby: «Fredrikke Marie Qvam:“Vanskeligheter er til for å overvinnes”» i Steinkjer Saga nr 1 2013
 • Nordberg, Hans M.: «Karoline på Tuffbakken» i Sparbu Historielag Årbok 1990


Østlandet

Akershus

 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: Kvinner i arbeid for hjem og samfunn : Nes på Romerike. Utg. Nes bygdeboknemnd. 1993. Digital utgaveNettbiblioteket.

Oslo

 • Sandvik, Hilde: "Umyndige" kvinner i handel og håndverk : kvinner i bynæringer i Christiania i siste halvdel av 1700-tallet. Utg. Tingbokprosjektet. Oslo. 1992. Digital utgaveNettbiblioteket.

Telemark

Sørlandet

Vestlandet

Hordaland

Midt-Norge

Trøndelag

 • Bardal, Aslaug: «Prolog til 30-årsfesten i Egge bondekvinnelag» i Årbok Egge Historielag 2009
 • Hindklev, Bjørn Tore: Doktorinnen : Røros kobberverks mektige kvinne på 1600-tallet : historien om Elisabeth Sophie Henningsdatter Irgens. Utg. Røros media. [Røros]. 2003. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • «Kvindernes Adresse 1905: 15 underskriftlister fra Sparbu» i Sparbu Historielag Årbok 2005

Nord-Norge

 • Hamran, Torunn: «Kvinneforeningene, institusjonsbygging og den nasjonale velferdspolitikken. Nord-Norge før 1940» i Historisk Tidsskrift Bind 86 nr 3 2007

Nordland

 • Mjøen, Ruth: Kvinnekår før og nå : et seminar om nordnorske kystkvinners kår fra 1700 til i dag med særlig henblikk på Vesterålen : rapport : hovedgården Melbu 7., 8. og 9. mars 1986. 1986. Digital utgaveNettbiblioteket.

Troms

 • Reppen, Gunnar: «Kvinnenes kår i Harstad by sin tidlige historie» i Årbok for Harstad 2010
 • Waale Nilsen, Marie: Harstad Arbeiderkvinnelag gjennom 57 år, Harstad 1992