Bibliografi:Landbruk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
 • Bruem, Snorre: «Forstmannen Asbjørnsen» i Sparbu Historielag Årbok 1997
 • Landsem, Petter: «Husmannsregnskap fra 1890 - 98: Et innblikk i økonomiske og sosiale kår ved slutten av hundreåret» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1980.
 • Herdal, Jan: «Hvem skal arve jorda?» i Friheten 4. juni 2004.
 • Leren, Gudmund: «Kverna» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1981
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred II» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Skansen, Johannes P.: Bygdemøllene i Norge. 1958. 433 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skappel, Simen: Eiendomsbesiddere i Norges landdistrikter : kort oversigt over eiendomsforholdenes utvikling i vort land samt biografiske oplysninger om endel væsentlig større eiendomsbesiddere med portrætter, Kristiania 1918. Digital versjonNettbiblioteket
 • Statens kornforretning: Hva er byttemaling?, E. Sem A/S, Halden 1955
 • Ystgaard, Hans-Magnus: «Da månen falt ned; Nygårdsvolds valg av landbruksminister i mars 1935» i Sparbu Historielag Årbok 2012

Hordaland

Austevoll

 • Drivenes, Olav K.: «Stølsdrift.» I Sunnhordland årbok 2002, s. 112.
 • Høibo, Roy: «Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920.» I Dugnad. Tidsskrift for etnologi, nr. 2 1977, s. 17-31
 • Høibo, Roy: «Kvinna sin plass var på bruket». Kronikk i Bergens Tidende 16. januar 1978
 • Høibo, Roy Annar: Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920. Bergen 1977 Fag: Folkelivsgransking
 • Løne, Tore: «Villsauen i Austevoll.» I Jord og gjerning. Årbok for Norsk landbruksmuseum. 1991, s. 33-45

Nord-Trøndelag

 • Almaas, Mads: ««Vær hilset I Kofte-klæd Bønder» eller Med «alle optænkelige Midler»: Om vadmel fra Innherred og salg til Nord-Norge» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1980.
 • Andersen, Einar Wollebæk: «30 år mellom bark og ved. Nordenfjelske Tømmermåling 1972-2003» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010.
 • Bækken, Gudbrand: «Litt om teigblanding og tunordning i Nord-Trøndelag» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1981.
 • Haraldsen, Jan: «Landbruksskoleelev fra Beitstaden i 1850» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011.
 • Kolstad, Siv Randi: «Husmannsarbeid» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2000.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Gårdbrukere på internett» (Binde meieri) i Steinkjer-Avisa 29. april 2011.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Hesten - bondens kapital» (Om Lømsen hestekasse) i Lokalavisa Verran og Namdalseid 22. mai 2012.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Hæstkaren på Tekseth» (Om John Martin Tekseth) i Lokalavisa Verran og Namdalseid 15. mai 2013.
 • Kvarving, Johan: «Gamal gardsskipnad i Nord-Innherad» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984.
 • Næs, Ivar: «Hus og husbunad på gardane i Trøndelag kring 1860» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1976.
 • Stenvik, Erik: «Knut med ljåen og Kari med riva» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1912.
 • Strugstad, L.G.: J«ordsbrug og daglege sysler» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1985.
 • Sæther, Ragnhild: «Vassbrya og hesten» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983.
 • Todal, Anders: «Litt om sjefsgården i Nord-Trøndelag» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1988.
 • Tøsse. Sigvart: Småbrukarrørsla i Nord-Trøndelag 1913-1940 i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984.

Levanger kommune

 • Almlid, Toralf og Johan S. Mo: Landbruksforeningen og Åsen landbrukslag:1878-1978, Åsen 1978
 • Andersen, Rolf: «Storindustri i et primærnæringssamfunn. Jordbruks. og kulturlandskapsendringer i Skogn 1955-1981» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983
 • Hallan, Nils: «Gardsnamna på Ytterøya» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978
 • Vestli, Solfrid: «Bergbygda på Ekne - bondebygd eller samegrend?» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013

Meråker kommune

 • Krogstad, Gunleif: «Skogskosthold i gammel og nyere tid - en studie fra A/S Meraker Brugs skoger» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001

Namdalseid kommune

 • Opdal, Andor: «Toregården på Li» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011

Snåsa kommune

 • Bruvoll, Torstein Engum: «Kulturmøte mellom nye og gamle driftsformer i skogbruket i Snåsa frå 1850- til 1970-åra» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Bruvoll, Torstein Engum: «Snåsa Skogeierbruk - Snåsabruket. Industriell satsing i en økonomisk uværsperiode» i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Mølnvik, Inger Johanne: Daglegliv på ein Snåsa-gard i 1814 i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1989

Steinkjer kommune

 • «Allers» 19. oktober 1960: «"Allers" tar turen til Byafossen nord for Steinkjer og besøker direktør Johan Getz og frue på Helge - Rein - By Brug» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Auran, Peder Asbjørn: «Landbruksteknisk institutt, Sparbu 1950-1969» i Sparbu Historielag Årbok 2006
 • Bardal, Aslaug: «Prolog til 30-årsfesten i Egge bondekvinnelag» i Årbok Egge Historielag 2009
 • Bardal, Atle: «Lastebiltransport» i Årbok Egge Historielag 2010
 • Benum, Aksel: «Ol`Doktor Skratåsplass» i Årbok Egge Historielag 2008
 • Benum, Aksel: «Noen trekk fra husmennenes historie» i Årbok Egge Historielag 2008
 • Benum, Asbjørn: «Til Fossem i 1881» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Berg, Borge Martin: «Dyrstad søndre. (212/1)» i Årbok Egge Historielag 2003
 • Berg, Olaf: «Gården Kvam i Egge» i Årbok Egge Historielag 2003
 • Binns, Kari og Richard: «Jordbruk i Gjævranmarka i bronsealderen» i Årbok Egge Historielag 2001
 • Bjerkem, Johan J.: «Garden og livet der» i Sparbu Historielag Årbok 2006
 • Bjerkem, Magne: «Sparbu Fjellstyre 1926 til 1964» i Sparbu Historielag Årbok 2014
 • Bremseth, Svein: «Nylandspløying i gamle dagar på Midtre Sem» i Sparbu Historielag Årbok 2004
 • Bækken, Gudbrand: En husmann fra Egge i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Bækken, Gudbrand: «En husmannsgutt fra Egge» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Dahle, Solfrid og Kolbein: «Fra Saursaunet til Amerika» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Dahle, Kolbein: «Amerikabrevene» i Årbok Egge Historielag 2010
 • Dahlum, Asbjørn: «Potetkoking» i Sparbu Historielag Årbok 2007
 • Duklæt, Harald: «Kalkbrenning» i Nåkkå tå kvart, Årbok 15 for Kvam Historielag 2002
 • Dybdahl, Audun: «Oksvoll-låven gjenreist» i Sparbu Historielag Årbok 1990
 • Dyrstad, Jorid: «Treskeverk på Byafossen» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Elden, Øystein: Dyrstad Nordre G.nr, 213 br.nr. 1 i 'Årbok Egge Historielag nr 1 2003
 • Forfang, Sigrid: «På flyttefot» i Sålaupen Årbok for Ogndal Historielag 2002
 • Fossum, Gunnar: «Egge gård fram til vår tid» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Fossum, Gunnar: «Hegge gård» i Årbok Egge Historielag 2006
 • Fuglum, Per: «Stadier i organisasjonsveksten i Nordre Trondhjems Amt» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1982
 • Furunes, Per: «Skurtresking i Trøndelag, august 1948» i Sparbu Historielag Årbok 2007
 • Gangstad, Alf: «Gamle minner fra Gjævran gård» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Gangstad, Alf: «Historien om Lydia» i Årbok Egge Historielag 2008
 • Gangstad, Alf: «Aunplassen» i Årbok Egge Historielag 2010
 • Gilberg, Anton: «Gilberg frørenseri» i Sparbu Historielag Årbok 2005
 • Gording, Inga: «Martin Egge "Eggeskogen"» i Årbok Egge Historielag 2001
 • Guin, Arne: «Litt om gamle rettar i allmenningane i Kvam og utnyttinga av dei» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Guin, Arne: «Intervju med Helga Hagen Grande og Kalf Hagen» i Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling, Kvam Historielag 1993
 • Hagen, Anne Elisabeth: «Historien om gården Oksås vestre» i Årbok Egge Historielag 2005
 • Hansen, Jacob von der Lippe: «Trondhjems Amt Landbruksskole: En årsmelding anno 1853» i Årbok Egge Historielag 2008
 • Haraldsen, Jan: «Landbruksskoleelev fra Beitstaden i 1850» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011
 • Hatlinghus, Ole P.: «Minner fra Fjellbygden» i Nåkkå tå kvart,årbok for Kvam Historielag 2002
 • Haugdal, Kåre: «Arbeidsoppgaver for barn» i Sparbu Historielag Årbok 2005
 • Haugdal, Lars Å: «Interessentselskapet Sparbu Meieri» i Sparbu Historielag Årbok 1997
 • Haugen, Eivind: «En keiserlig fisketur som Ola forpurret» i Årbok Egge Historielag 2006
 • Haugen, Eivind: «Mitt første møte med engelskmennene på Hegge» i Årbok Egge Historielag 2006
 • «Hedrede skogsarabeidere i Egge» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Heistad. Kari Haugdal: «Garden i kvardag og helg» i Sparbu Historielag Årbok 2006
 • Hofstad, Anton: «Det første fesjå i Sparbu» i Sparbu Historielag Årbok 1980
 • «Husmannskontrakt» (Noem 30. desember 1852) i Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling, Kvam Historielag 1993
 • Indhereds-Posten 14. oktober 1929: «En dyktig småbruker i Egge: Men uhellet har forfulgt husdyrene hans» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Indtrønderen 21. desember 1895: «Husmandens julekvæld» i Sparbu Historielag Årbok 1980
 • J.J.B.: «Setrar og slåtteteigar i Båbufjeller for 180 år sidan» i Sparbu Historielag Årbok 1978
 • «I Ølmenninnjen» i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002
 • Karlsen, Charles: «Da By gård var lotterigevinst!» i Årbok Egge Historielag 1995
 • Karlsen, Charles: «Simensplassens "endeligt"» i Årbok Egge Historielag 2001
 • Karlsen, Charles: «Noen minner om en forsvunnet heim"» i Årbok Egge Historielag 2002
 • Karlsen, Charles: «Steinsenget: En forsvunnet gård/plass"» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Kippe, Kjell: «Dyrstad Treskelag» i Sparbu Historielag Årbok 1997
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Lømsen hestekasse» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Lømsen hestekasse» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Kristiansen, Gunnar E.: «En meierihistorisk begivenhet» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011
 • Legernes, Ester Grøttum: «Barndomsminner fra Krokkan» i Nåkkå tå kvart, Årbok 22 for Kvam Historielag 2011
 • Lein. Knut A.: «Der står alltid kvinner bak» i Sparbu Historielag Årbok 1990
 • Lian, Thoralf: «Til fjells» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Lund, Bjørn: «Kvernkallen og vasshjulet» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Lund, Jon M.: «Gamle dyrkingsmåter av jorda» i Sparbu Historielag Årbok 1980
 • Macedo, Lars Lilleby: «Husmannsplasser under Egge gård i Paradisbukta» i Årbok Egge Historielag 2004
 • Macedo, Lars Lilleby: «Erik Olsen Bruhjell - prest og bygdeutvikler» i Årbok Egge Historielag 2009
 • Macedo, Lars Lilleby: «Vaartun Attføringsskole» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Macedo, Lars Lilleby: «Åsly i 1957» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Minsaas, Arnt: «The family from Nedre Sem, Sparbu» i Sparbu Historielag Årbok 2004
 • Minsaas, Arnt: «Hageselskap Anno 1905» i Sparbu Historielag Årbok 2005
 • Moen, Jon R.: «Langlibakken i Henning og folket som budde der» i Sparbu Historielag Årbok 1980
 • Moen, Jon R.: «Tømmerdriftene i Båbu og Volhaug Almenning: "Drefstu" Rognåsen-Bulleråsvatnet» i Sparbu Historielag Årbok 2007
 • Moen, Jon R.: «Etterskrift til "Minner frå Henning Saubeitarlag» i Sparbu Historielag Årbok 2012
 • Moen, Magne og Henry Mære: «Ho Bara fortel» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Moen, Olav Andreas: «Fjellvegen Fossan-Henningvatnet» i Sparbu Historielag Årbok 2007
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred II» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred III» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1980
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred IV» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1982
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred V» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Mære Henry: «På Leira» (Om husmenn) i Sparbu Historielag Årbok 1980
 • Mære Henry: «Leira» del 1 i Sparbu Historielag Årbok 2000
 • Mære Henry: «Leira» del 2 i Sparbu Historielag Årbok 2001
 • Mære Henry: «Leira» del 3 i Sparbu Historielag Årbok 2002
 • Mære Henry: «Leira» del 4 i Sparbu Historielag Årbok 2003
 • Natvig, Vidar: «Høyberging på Egge museum» i Årbok Egge Historielag 2005
 • Natvig, Vidar: «Melkeruta på Egge» i Årbok Egge Historielag 2008
 • Nordberg, Hans M.: «Karoline på Tuffbakken» i Sparbu Historielag Årbok 1990
 • «Ogndal almenninger gjennom 50 år» i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002
 • «Ogndal bondelags historie» i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002
 • Overrein, Asbjørn: «Proprietær David Andreas Gram» i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002
 • Qvam, Eystein: «Gjævran gård» i Årbok Egge Historielag 2001
 • Ryan, Magne: «Mekaniseringa banka på døra» i Sparbu Historielag Årbok 1990
 • Rømo, Andreas P.: «Frå eldre tid» 2. del i Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling, Kvam Historielag 1993
 • Sandhaug, Otto: «Strukturendring i bygda» i Bygdaminne frå Beitstad, Trondheim 1966
 • Sandhaug, Otto: «Setertømt og høybuer i Kvernå-ålmenningen» i Bygdaminne frå Beitstad, Trondheim 1966
 • Skevik, Olav: «Hylla i Beitstad» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Stavran, Oddny: «Okstadvollen - Båbufjellet» i Sparbu Historielag Årbok 2004
 • Stene, Morten: «Landbruksskolen på By»: Nord-Trøndelags første i Steinkjer-Saga nr 1 2000
 • Strugstad, Andreas: «Treskemaskina for 90 år siden» i Sparbu Historielag Årbok 1978
 • Susegg, Bergljot: «Mitt liv som bureiserkone» i Sparbu Historielag Årbok 1997
 • Sørheim, Helge: «Trond Hakas grav?» i Årbok Egge Historielag 2011
 • Thorsen, Svein: «Steinsenget» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Thorsen, Svein: «Kua vår» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Thorsen, Svein: «Brannen i brenneriet på By» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Vada, Gunnar: «Den store slekta fra Hegge» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Vollen, Kåre: «Kvam gård» i Årbok Egge Historielag 2007
 • Wæhre, Paul Ivar: «Fjellslått for gårder fra Egge i Kvamsfjella» i Årbok Egge Historielag 2002
 • Wæhre, Paul Ivar: «Kvamsfjella - Fjellslått - Midtre del» i Nokkå tå kvart Årbok 15 for Kvam Historielag 2002
 • Ystgaard, Hans-Magnus: «Traktorens barndom» i Sparbu Historielag Årbok 1980
 • Ystgaard, Hans-Magnus: «Byjenter i Ystgården 1942» i Sparbu Historielag Årbok 2014
 • Østerås. Svein: «Roset - en gård blir til» i Sparbu Historielag Årbok 2012
 • Aassved, Aage Andreas: «Optegnelser angående gårdsbruket med mere igjennom året 1893 for Aage Aassved» i Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling, Kvam Historielag 1993

Stjørdal kommune

 • Fredriksson, Fritjof: «Åge Berg - jordbruksapostel i Västjämtland» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983

Verdal kommune

 • Korsvold, Tora: «Gardkona i Verdal i mellomkrigstida» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1983

Verran kommune

 • Hjulstad, Olav: «Frå livet på ein fjellgard for 100 år sidan» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1982
 • Vanebo, Odd Henrik: «Skolstu`som aldri ble bygdemuseum» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011

Troms

Harstad kommune

 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Det første slakteriet» i Harstad Tidende 16. september 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Salgslaget i vekst» i Harstad Tidende 7. oktober 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Salgslagets voksesmerter» i Harstad Tidende 14. oktober 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Et samvirke med butikk, ull, grønt og egg» i Harstad Tidende 28. oktober 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Historien om NNS; Slakting på Soria Moria» i Harstad Tidende 4. november 2017.