Bibliografi:Middelalderen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibliografi:Middelalderen omfatter litteratur om perioden fra omkring år 1000 til 1537. En del litteratur som tar for seg vikingtida, omkring 800 til 1000, er også tatt med der denne bidrar til å opplyse om middelalderens historie.

For primærkilder og kildeutgivelser, se Bibliografi:Kilder fra tiden før 1537.

Generelt

 • Historisk-geografisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen. Utg. Wilhelm Grams forlag. 1849. Digital versjonNettbiblioteket.

Middelalderen for barn og ungdom

Arkeologi, kunst og arkitektur

Selje kloster var et viktig kloster i middelalderen, assosiert med helgenen Sunniva av Selja.
Giske kirke er ei langkirke i stein fra 1100-talet.
 • Schirmer, Herm. M.: Femti daterede norske bygninger fra middelalderen, opførte i tiden 996 til 1531. Utg. Alb. Cammermeyer. 1887. Digital versjonNettbiblioteket.

Geografisk inndelt

I den geografisk inndelte oversikten er enkeltbind fra flerbindsverk (bygdebøker o.l.) tatt med dersom de kun eller i hovedsak dekker middelalderen. Se ellers det enkelte område i bibliografiene. For publikasjoner om enkeltkirker viser vi til Bibliografi:Kirker og bedehus.

Østfold

 • Bakken, Erling: Olavs by : historien om Olav Haraldsson, helgenkongen som grunnla Sarpsborg i 1016 : en vandring i Sarpsborgs historie. Utg. Munkedals kommun. Munkedal. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Over grenser : Østfold og Viken i yngre jernalder og middelalder. Utg. Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schou, Terje: Onsøys historie. B. 1-2 B. 2 : Tiden inntil år 1537 Middelalderen. Utg. Onsøy kommune. Onsøy. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aas, Ingebret: Sarpsborg kirkers jordegods i middelalderen og Sarpsborg gamle bymarker, Borgar gerdi og Borgar eng. 1936. Digital versjonNettbiblioteket.

Akershus

 • Schou, Terje: Skis og Kråkstads historie. 2 : Ski og Kråkstad inntil omkring 1500 Middelalderen : fra nyryddingstid til ødegårdstid. Utg. Ski kommune. Ski. 1990. Digital versjonNettbiblioteket.

Oslo

Ruinparken i Gamlebyen.

Hedmark

 • Ormøy, Ragnhild:Ringsakboka. Bind 2: Mellomalderen. 1992. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Løland, Jacob Sverre i Heimen, b. XXX, s. 131–132.
 • Ødegaard, Svein-Erik: Stangeboka. B.2. Under konge og kirke : 1000 - 1660. Utg. Stange historielag. Stange. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.

Oppland

 • Jahnsen, Jahn Børe: Bygget av levende stene : middelalderens kirkelige forhold i Valdres. Utg. Paul T. Dreyers forlag. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.

Vestfold

 • Belsvik, Cato: Tønsberg - kongens by : Tønsberg som administrasjonssentrum for kongedømmet i middelalderen. Utg. [C. Belsvik]. Lillehammer. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.

Telemark

 • Myrvoll, Siri: Fra Skiens havneområde i middelalderen : de arkeologiske undersøkelser på Rådhusplassen høsten 1978. Utg. Alvheim & Eide. 1982. Digital versjonNettbiblioteket.

Rogaland

Hordaland

Trøndelag