Bibliografi:Språk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi: Språk
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
indoeuropeisk · norske dialekter · Austlandet · Agder · Vestlandet · Midt-Norge· Nord-Norge
norsk språkhistorie · målsak/språkstrid · romani/romanes
uralsk · samisk · østersjøfinsk ·
Oslo byleksikon 1938.JPG

Hovedoppgaver

 • Bosnes, Gudlaug: Sparbumålet gjennom hundre år. Ei interaksjonell sosiolingvistisk studie av generasjonsforskjellar i Sparbu. NTNU 2000. Fag: Nordisk. Kommune: Steinkjer

Dialektene

 • Ross, Hans: Norske bygdemaal. 3-6 : Oust-telemaal o numedalsmaal ; Hallingmaal o valdresmaal ; Gudbrandsdalsmaal ; Upplandsmaal. Utg. I kommission hos Dybwad. 1907. 73 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aasen, Ivar: Målsamlingar 1851-1854 av Ivar Aasen. Utg. Norsk bokreidingslag. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.

Hedmark

 • Alvdalsmålet i ord og uttrykk. Tillegg til Alvdal bygdekvinnelags hefte. Ved Tor Omar Tronsmoen. 2007. 11 s.
 • Floden, Jon: Me' are oL : frå flässälåt tel fugguLmugg : trysilord frå Ljøradalføret. Utg. [J. Floden]. 1999. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Paul: Målet i Øst-Trysil. En oversikt over lydverket. Hovedoppgave i nordisk, Oslo 1931.
 • Granlund, Thorbjørn: Gamle ord og uttrykk fra Osen. Skrevet på dialekt. Utg. Thorbjørn Granlund. 2008. 305 s. ISBN 978-82-997898-0-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hekneby, Inger: Isa på Mjøsen : noen opptegnelser om hedmarksmål. Red. Thor Ola Engen og Lars Anders Kulbrandstad. Utg. Oplandske bokforlag. 1999. 78 s. ISBN 82-7518-080-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høgetveit, Jostein: Det sterke verbalsystemet i Stangemålet. Ei morfologisk utgreiding. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1938.
 • Kolsrud, Sigurd: Heidmarksmålet 1315-1560. Norsk (?), Oslo 1913.
 • Kolsrud, Sigurd: «Målet i Øysterdalane og Solørbygdene», s. 27–50 i Norske bygder V: Glåmdal. Utg. John Grieg. 1942. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvernmo, Jon: Ord og ordlag frå målføret i Vingelen, Nord-Østerdal. Utg. Alvdal bok- og papirhandel. 1973. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moseng, Bodil: Dativbruk blant unge i Os i Østerdalen. En dialektologisk og sosiolingvistisk undersøkelse. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1996.
 • Røyneland, Unn: Dialektnivellering, ungdom og identitet : ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset : Vedlegg. Utg. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Westgaard, Willy: Substantivene i Romedal : en synkronisk-diakronisk morfemanalyse. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Buskerud

 • Thoengen, Vigdis: Hallingmål eller bokmål? En talemålsundersøkelse blant skolebarn i Nes i Hallingdal. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo 1994.

Nord-Trøndelag

 • «Dialektstil fra Ogndal» i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002
 • Djupedal, Reidar: «Ordbok over Trøndermåla», i Trøndelag -82: Årbok for Trøndelag 16. årgang, (red) Ola Svein Stugu, Trondheim 1982
 • Haraldsen, Jan: «Gamle uttrykk fra Beitstaden» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011
 • Ledang, Ola Kai: «Æ e trønder æ - 10 år trønderrock» i Trøndelag -82: årbok for Trøndelag 16. årgang, (red) Ola Svein Stugu, Trondheim 1982
 • Leren, Gudmund: «Kverna» (dialektuttrykk fra møllebruk i Nord-Trøndelag) i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1981
 • Moen, Olav Andreas: «Tollkasserer Aage Claudius Schult» En svært musikk- og dialektinteressert ogndaling i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Stavran, Oddny: «Ord og uttrykk frå Inderøy for dårleg helsetilstand» i Eynni Idri. Utgitt av Inderøy museums- og historielag 2014
 • Vestli, Solfrid: «Trøndersk» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014
 • Walton, Stephen J.: Festtale, eller: Er det nynorsken der er noko gale med, eller er det noko gale oppi hovudet til trønderane? i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1999

Troms

 • Heide, Magne: «Litt om yngre Harstad-dialekt» i Årbok for Harstad 2004
 • Furuset, Kjell: «Plantenavn fra Sparbu etter Karl Braset» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Heide, Magne: «Litt meir om yngre harstad-dialekt» i Årbok for Harstad 2005
 • Heide, Magne: «Berre litt "læmmster» eller heilt "vemmelmaga" - dialektord for som berre er litt dårlig eller heilt sjuk i Årbok for Harstad 2010
 • Heide, Magne: «Frå "skjellgråe" til "gåvv" - dialektord for alt frå litt vind til virvelvind i Årbok for Harstad 2012

Målsaka

 • Bjørgulvsson Rysstad, Jon: «Nokre minne frå Færøyane» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Hannaas, Torleiv: Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Liestøl, Knut: «Framgangsvegar i norsk målreising» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Os, Edv: Norigs Maalag 1906-1914, Kristiania 1915
 • Os, Edv: Norigs Maalag 1914-1916, Kristiania 1917
 • Stene, Morten: «Da nynorsken kom til universitetet - fra Steinkjer» i Steinkjer Saga nr. 1 2000

Agder

Hannaas, Torleiv: «Peter Lunde» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Rogaland

 • Mortensson Egnund, Ivar: Garborgs religiøse programm i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Vestland

 • Birkeland, Martin: «Wollert Konow» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Lavik, Johs.: «Olav Nygard» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Møre og Romsdal

 • Joleik, Albert: «Elias Melvær» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Lone, Nils: «Peter Slotsvik» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Melvær, Elias. (1907). Nokre Ord um Maalreisingsarbeidet vaart. Ei Røda paa Maalstemna under Maalmarknaden i Bjørgvin 1907. Bjørgvin: Gula Tidend.
 • Seland, Hans: «Anton Aure» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Nord-Trøndelag

 • Benum, Ludvig: Maalstrev og maalvokster: Melding fraa Naumdøla maalag for 1906-1910, Namsos 1910
 • Kruken, Kristoffer: «Andreas Hølaas - ein stridsmann for arbeidarsak og målsak» i Trøndelag -82: Årbok for Trøndelag 16. årgang, (red) Ola Svein Stugu, Trondheim 1982
 • Stene, Morten: «Da nynorsken kom til universitetet - fra Steinkjer» i Steinkjer Saga nr. 1 2000

Sør-Trøndelag

Nordland

 • Næss, Leonhard: «Dei siste grønlendingar» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Troms

 • Brox, Arthur (red).: Mållaget "Heimhug" : Troms lærarskule : festskrift utgjeve av laget til 25 årshøgtida. Utg. Mållaget Heimhug. 1923. 85 s. Digital versjon på Nettbiblioteket
 • Heide, Magne: «Riksmål eller landsmål: Språkstrid i Harstad-området 1900-1920» (del II) i Årbok for Harstad 2000
 • Heide, Magne: Riksmål, landsmål eller dialekt. Språkstrid og språkpolitikk i Harstad-området 1920-1935 i Årbok for Harstad 2001
 • Heide, Magne: «Eit 150-årsminne:"Den unge diktar" Peter Eberg Pedersen 1852-1882» i Årbok for Harstad 2002
 • Heide, Magne: «Nordlandsk målreisning - Hans Eidnes, nordlandsmål og nynorsk» i Årbok for Harstad 2006
 • Heide, Magne: «Mèdnamn i Ytre Kvæfjorden og Andfjorden: Ein språklig rikdom» i Årbok for Harstad 2014