Bibliografi:Svalbard

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lokalhistorisk litteratur fra Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen

 • Aasgaard, Gunnar: Svalbard under og etter verdenskrigen. Utg. 1946. 14 s. Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift 11(1946):2.
 • Alendal, Einar: Overføringer av moskusfe fra Øst-Grønland i perioden 1899-1969. Utg. Norsk polarinstitutt. Oslo. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arkeologisk feltarbeid i Nord-Norge og på Svalbard 1986. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arkeologisk feltarbeid i Nord-Norge og på Svalbard 1987. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. 1990. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arkeologisk feltarbeid i Nord-Norge og på Svalbard 1988/1989. Utg. Universitetet i Tromsø. Institutt for museumsvirksomhet. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arlov, Thor Bjørn: «Nytt lys over Svalbards oppdagelse?» I: Heimen, b. XXIV, s. 75–85.
 • Arlov, Thor B.: Svalbards historie 1596-1996. Utg. Aschehoug, 1996. 494 s. ISBN 82-519-1851-0. ". rev. utg. 2003. 499 s. ISBN 82-519-1851-1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Arlov, Thor Bjørn: Svalbard i historiografisk lys. Universitetet i Trondheim 1986. Fag: Historie.
 • Arlov, Thor B. og Reymert, Per Kyrre: Svalbard. En ferd i fortidens farvann. Utg. Tapir, c2001. 275 s. ISBN 82-519-1715-8 Digital versjonNettbiblioteket
 • Barr, Susan: Kulturminner på Jan Mayen = Historical remains on Jan Mayen. Utg. 1985. 69 s. Merknad: Meddelelser / Norsk polarinstitutt ; 108.
 • Berg, Christian og Egil Wahl: Verne - bruksplan for Ny-Ålesund, Svalbard. Diplomarbeid. Utg. 1982. Universitetet i Tromsø.
  • B. 1-2: Fremtidsplaner ; Historie. 108 bl.
  • B. 3: Historisk billedsamling. 72 bl.
  • B. 4: Dokumentasjon av bebyggelsen. 1 b.
  • B. 5: Bilag. 185 bl.
 • Bjørklund, Kristoffer Krogh: Caltex-saken og norsk oljepolitikk på Svalbard 1960-1973. UiO 2008. Fag: Historie. Nettdokument
 • Borch, Trude: Kampen om naturen. Miljødiskurs på Svalbard - Europas siste villmark. Universitetet i Tromsø 1997. Fag: Sosialantropologi.
 • Bore, Ragnhild Rein (red.): Dette er Svalbard. Hva tallene forteller. Utg. Statistisk sentralbyrå, 2009. 24 s. ISBN 978-82-537-7588-3 E-bok
 • Breivik, Gunnar og Lars Weiseth: Svalbard og risiko-kultur. Utg. Norges idrettshøgskole. 1992.
 • Broch, Ole Jacob og Eyvind Fjeld: På ski over den sydøstlige del av Spitsbergen. Utg. Brøgger. 1928. Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift 2(1928)3-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dalland, Arne: Utgraving av gammal russisk fangsthytte ved Kapp Lee, Edgeøya. Utg. 1969. 79 bl.
 • Den videnskapelige Andrée-kommisjonens rapporter 1930. Utg. 1930.
 • Domaas, Knut: "Veslekari" ekspedisjonene efter Roald Amundsen og de øvrige deltagere i Latham-ekspedisjonen. Utg. 1935. 24 s. Særtrykk av Norges Handels og Sjøfartstidende.
 • Drivenes, Einar-Arne: "La Recherche", forskningsekspedisjonen Frankrike glemte. Særtrykk av Historisk tidsskrift 71(1992) nr 1.
 • Egeland, Solveig A.: Arealplanlegging og byggesaksbehandling i Longyearbyen. En analyse av lovsystemer og virkemidler. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Planfag.
 • Eide, Henrik O.: Tilsjøs under napoleonskrigene : en norsk sjømanns opplevelser 1802-1854. Utg. Aschehoug. 1936. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ellingsgård, Ansgar: Fortellinger fra Svalbard og Finnmark. Utg. G. Hagens Boktrykkeri. 1929. 87 s.
 • Evjen, Bjørg: Longyearbyen 1916-1975 : fra arktisk arbeidsplass til etablert industrisamfunn?. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Tromsø, 1995. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fløgstad, Kjartan og Hermansen, Siri: Pyramiden. Portrett av ein forlaten utopi. Utg. Spartacus, 2007. 181 s. ISBN 978-82-430-0398-9 Digital versjonNettbiblioteket
 • Folkestad, Torill: Friluftsliv på Svalbard : en brukerundersøkelse. Hovedoppgave i geografi - Universitetet i Oslo, 1992.
 • Grøneng, Aud Elsa: Frå Svalbard til Odessa. På flukt gjennom krigen. Utg. Samlaget, 2006. 156 s. ISBN 978-82-521-6944-7 Digital versjonNettbiblioteket
 • Haugan, Arnt Robert: Et vernekupp? Opprettelsen av verneområder på Svalbard i 1973. NTNU 1997. Fag: Geografi.
 • Hegard, Tonte: Kulturminnevern på Svalbard i 1990-årene - utfordringer og muligheter. Utg. T. Hegard. 1989. 70 s. Riksantikvaren.
 • Heintz, Anatol: Russernes syn på oppdagelsen av Spitsbergen. Utg. 1984. Kopi fra: Norsk geografisk tidsskrift. B. 19 (1963-64) s. [174]-203
 • Hermansen, Pål: Svalbard. Polarområdet. Utg. Kom, 2011. 195 s. ISBN 978-82-924-9691-6
 • Hoel, Adolf: Det eldste billede av norsk bebyggelse på Svalbard. Utg. 1935. Særtrykk av: Norsk geografisk tidsskrift ; 5(1935), h. 6.
 • Hoel, Adolf: Norges interesser i polartraktene. Utg. 1942. 20 s.
 • Hoel, Adolf: Om ordningen av de territoriale krav på Svalbard. Utg. Brøgger. 1928. 24 s. Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift 2(1928)1. BRAGE
 • Hoel, Adolf: Spitsbergen-Bjørnøykullene og Norges brændselsforsyning. Utg. 1922. 7 s. Særtryk av: Teknisk Ukeblad, 1922, nr 14
 • Hoel, Adolf: Spitsbergen; Norges fremtidige kulkammer. Utg. 1916. 15 s.
 • Hoel, Adolf: Store norske Spitsbergen kulkompani aktieselskap 1916-1922 : litt historik. "Store Norske"s kulfelter paa Spitsbergen og anlæg i Advent Bay og Harstad : om "Longyear Spitsbergenkul" og deres anvendelse. Utg. Emil Moestue. 1922. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoel, Adolf: Suverænitetsspørsmaalene i polartraktene. Utg. 1928. Særtryk av Nordmands-Forbundet 21(1928)4-5. BRAGE
 • Hoel, Adolf: Svalbard kulgruber: Spitsbergen. Utg. 1921. 23 s.
 • Holand, Leifseth, Persen,: Nyetablering av rein på Brøggerhalvøya - Svalbard. En beiteøkologisk undersøkelse. NLH 1981 Fag: Zoologi
 • Holmsen, Andreas og Nils Wiborg: Geografisk lesebok : III Nord-Norge. Svalbard. Utg. Gyldendal. 1928. 120 s.
 • Hval- og Kobberfangsten udi Strat-Davis, ved Spitsbergen, og under Eilandet Jan Mayn, samd dens vigtige Fordele, i Anledning af den Kongel. allern, Placat af 13 Octbr. 1784; tilligemd nogle oplysende Efterretninger om Fangsten, Behandlingsmaadem, m.m. Utg. Trykt paa Gyldendals Forlag, hos Frid. Wilh. Thiele. 1785. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høgda, Lone A.: Islanders on a tribal quest. Reflections around a community destiny in Longyearbyen and Barentsburg, Svalbard. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Sosialantropologi.
 • Håland, Karthon: Alene i isødet : Roald Kvammens overvintring på Vest-Spitsbergen. Utg. Luther. 1976. 201 s. ISBN 8253131976.
 • Isachsen, Gunnar: Fra Ishavet : ishavsfarer Sivert Tobiesen : folk, fangst og færder. Utg. 1921. 250 s. Særtrykk av: Det norske geografiske selskabs aarbok, 1916-1919.
 • Isachsen, Gunnar: Isforholdene omkring Spitsbergen 1907. Utg. 1907. 6 s.
 • Isfjord radio 50 år : 1933-1983. Utg. Isfjord radio. 1983. 12 bl.
 • Jenssen, Kathinka: Michaloff Wigdehl : Nordlands og Spitsbergens maler / Kathinka Jenssen ; [utgitt av] Nordnorsk forfatterlag. Utg. Tiden. 1979. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Leif J.: Den nasjonale selvhevdelsens vei. Svalbardsaken 1920-1925. NTNU 1996. Fag: Historie
 • Kildahl, Sverre og Odd M. Ljone: Fjellet - malmen og vannkraften. Utg. Sverre Kildahls Boktrykkeri. 1952. 128 s.
 • Kulstad, Johan: Beretning om min reise til Spitsbergen i aaret 1853, mit ophold dersteds, og mine og mandskabets lidelser i Ishavet, indtil vor redning af den danske brig "Ploven", kapt. Schau. Utg. Urdal. 1871. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvello, Jan Kristoffer: Store norske Spitsbergen kulkompani aktieselskap. Om livet i kullgruvene på Svalbard. Utg. Store norske, 2009. 179 s. ISBN 978-82-992462-8-6 Digital versjonNettbiblioteket
 • Liberg, Odd A.: Svalbardspørsmålet. Utg. Unge Høires landsforbund. 1947. 29 s. Merknad: Serie: Unge Høires landsforbunds studiehefter ; 3.
 • Lie, Olaf: Grubeulykken paa Spitsbergen den 3dje januar 1920. Utg. 1921. Særtrykk av Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 12, 13, og 14, 1921.
 • Lindström, Harry: Svalbard og norske nutidspolitikeres behandling av norske interesser i Svalbardområdet. Utg. H. Lindstrøm. 1965. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Luncke, Bernhard: Luftkartlegningen på Svalbard 1936. Utg. Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser. 1936? 10 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lund, Carl: Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser Svalbards stedsnavn. Utg. Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser. 193?
  • B. 1: Svalbards stedsnavn : 1 : Innledning med bilag. 183 s.
  • B. 2: Svalbards stedsnavn : 2 : A - F. 108 s., 54 s., 59 s.
  • B. 3: Svalbards stedsnavn : 3 : G - K. 77 s., 83 s., 26 s., 139 s.
  • B. 4: Svalbards stedsnavn : 4 : L - R. 64 s., 111 s., 49 s., 59 s., 69 s.
  • B. 5: Svalbards stedsnavn : 5 : S - Å. 188 s., 59 s., 49 s., 36 s., 20 s.
 • Lyngaas, Reidar: Oppføringen av Isfjord radio, automatiske radiofyr og fyrbelysning på Svalbard 1946. Utg. Brøggers boktr. Oslo. 1947. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løkken, Gisle: Kulturminner i Longyearbyen 1988. Utg. G. Løkken. 1988. 98 s. Riksantikvaren.
 • Lønø, Odd: Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard, Jan Mayen og Frans Josef Land. Utg. Norsk Polarinstitutt. 1991. ISBN 8290307837. Merknad: Serie: Meddelelser ; 102, 103, 105
 • Løvland, Birger og Sandbo, Gunnar (red.): Hilsen fra Svalbard. Postkort, frimerker, poststempler. Utg. Deyer, 2011. 269 s. ISBN 978-82-8265-005-2 Digital versjonNettbiblioteket
 • Mikkelborg, Andreas: Fra hundespann til helikopter. Sysselmannen inn i oljealderen. NTNU 2008. Fag: Historie
 • Moe, Arild: Utenrikspolitiske rammebetingelser og norsk Svalbardpolitikk. Oslo 1983 Fag: Statsvitenskap
 • Nilsen, Evald: Post i Nordishavet. Utg. E. Nilsen. 1981. 18 s.
 • Nilsen, Marianne Utne: Arktiske utfordringer: en arkeologisk komparativ analyse av vesteuropeiske og russiske fangstmenns tilpasning til Svalbard. NTNU 2000. Fag: Arkeologi
 • Nissen, Kristian: Marineløitnant Chr. Due og Recherche-ekspedisjonen 1838-40. Utg. 1941. Særtrykk: Det kongelige norske videnskabers selskab. Forhandlinger, bd XIII, nr 41.
 • Nissen, Kristian: Recherche-ekspedisjonen : et hundreårsminne. Utg. 1941. Særtrykk av: Norsk geografisk tidsskrift, 8(1940/1941).
 • Nissen, Kristian: Recherche-ekspedisjonen : litt efterslett. Utg. Norske geografiske selskab. 1942? Særtrykk av: Norsk geografisk tidsskrift, 9(1942).
 • Nordby, Hege: Innføring og konsekvenser av nytt arealplanverktøy (lov/forskrift) i Longyearbyen, Svalbard. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag
 • Norge. Utenriksdepartementet: Om godkjennelse av traktaten om Spitsbergen (Svalbard). Utg. 1925? 1 b.
 • Norsk aktivitet og bosetting på Svalbard : alternative utviklingsbaner. Utg. Svalvard samfunnsdrift ; Acta consult. 1992. 59 s.
 • Nygård, Finn: Turisme og friluftsliv på Svalbard : en analyse av muligheter og begrensninger. Hovedoppgave ved Institutt for jordskifte og eiendomsutforming. Løsblader i perm.
 • Payer, Julius: østerrigsk-ungarske Nordpol-Expedition i Aarene 1872-1874. Utg. I Hovedkommission hos Forlagsinstitutet (Bergmann & Hansen. Th. Køster). 1877. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Polarhåndbok. Utg. Norsk polarinstitutt. 1964-. ISSN 0474-8042
 • Rapport fra seminar om reiseliv, friluftsliv og naturvern på Svalbard, Longyearbyen, 21.-23. november 1988. Trondheim. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rekstad, Åshild: Svalbard. En bibliografi 1945 - 1964. Oslo?? 1970 Fag: SBH
 • Resvoll-Holmsen, Hanna: Spitsbergen og Bjørnøya (Svalbard) : det nye norske land i Nordishavet : dets historie, beskaffenhet og muligheter. Utg. 1924. 68 s. Særtrykk av Aftenposten. Digital versjonNettbiblioteket
 • Reilly, John T.: Greetings from Spitsbergen. Tourists at the eternal ice 1827-1914. Utg. Tapir akademiske forlag, 2009. 227 s. ISBN 978-82-519-2460-3
 • Riste, Olav: Svalbard-krisen 1944-1945. Utg. Forsvarets høgskole, Forsvarshistorisk forskningssenter. 1981.
 • Robberstad, Knut: Turoperatørane på Svalbard - kva haldningar har dei til naturvern og forvaltning? Korleis forvalta denne turismen? Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Naturforvaltning
 • Ruud, Ronny: Spitsbergen radio 1911, et ledd i norsk suverenitetsstrev? NTNU 2000. Fag: Historie
 • Rylnikov, Aleksej: Spitsbergen : et eksempel på godt naboskap. Utg. Novostis forlag. 1983. 39 s.
 • Samojlovic, Rudolf Lazarevic ofl.: Om stenkulsindustrien paa Spitsbergen. Utg. 1928. 127 bl.
 • Schulz, Carl: Fra Spitsbergen. Utg. 1912. Særtrykk fra "Trondhjems Turistforening 25-aars Jubilæum 1887 16. december 1912".
 • Seltveit, Alf: Store norske Spitsbergen kulkompani A/S 75 år, 1916-1991. Utg. Store Norske Spitsbergen Kulkompani. 1991. 14 s.
 • Siggerud, Erling: Krigen på Svalbard. Utg. E. Siggerud. 1981. 42 s.
 • Skar, Alfred: Kvinnene fra polarødet : Hansine Pedersen, Vågnes, ruver godt op i ukens mannfolkhistorie. Utg. 1935? Fra: Arbeidermagasinet, No.41.
 • Skrifter om Svalbard og Ishavet. Utg. Dybwad, 1922-1940. Fortsettes som Skrifter (Norges Svalbard- og ishavsundersøkelser). ISSN 0802-1503
 • Skrifter (Norges Svalbard- og ishavsundersøkelser). Utg. Dybwad, 1941-1947. Fortsettes som Skrifter (Norsk polarinstitutt). ISSN 0802-1511
 • Skrifter (Norsk polarinstitutt). Utg. Norsk polarinstitutt, [1948]-2004. Inngått i Rapportserie (Norsk polarinstitutt). ISSN 0369-5417.
 • Smedal, Gustav: Suverenitetspørsmål i polarområdene. Utg. Blix. 1942. 29 s.
 • Smith, Carsten: Verdens nordligste sykehus : Spitsbergens første sykehus i Longyear City. Utg. 1917. Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 24, 1917.
 • Strømberg, Jon T. og Eivind Bratteland: Havneterminaler i Arktis. Utg. NTH, Institutt for Havnebygging. 1977. 63 bl.
 • Supphellen, Steinar: «Svalbards historie – internasjonal lokalhistorie». I: Heimen, b. XXIV, s. 73–74.
 • Svalbard : alfabetisk fortegnelse over eldre geografiske navn med angivelse av de nye navn = Alphabetic list containing the previous geographical names compared with the decided new ones. Utg. [utarb. av den første Svalbard-navnekomite]. 1925. 91 s.
 • Årbok for Svalbard. Utg. Birger Amundsen, Thoralv Lund. 1978-1981/82. Fortsettes som Svalbardboka. ISSN 0333-1067
 • Sverdrup, Jakob R.: Spitsbergens Robinson. Utg. Aschehoug. 1929. 123 s. Merknad: Bygger på Le Roys beretning om de fire russiske sjømenn som greide å overleve på Edgeøya i mer enn seks år. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sveum, Tor: Bibliografi over eldre nordnorsk topografisk litteratur. Utg. Universitetsbiblioteket i Tromsø, avd. Tromsø Museum. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæther, Carl S.: Spitsbergens okkupasjoner : til H.M.Kongen, Den Norske Regjering og Norges Storting : svar på Statsminister Mowinckels brev av 17/11 28. Utg. 1929. 31 s.
 • Tamnes, Rolf: Svalbard og stormaktene : fra ingenmannsland til kald krig 1870-1953. Utg. Institutt for forsvarsstudier. 1991. 100 s. Fulltekst
 • Tandberg, Rolf S.: Med hundespann på eftersøkning efter "Italia"-folkene. Utg. 1928? Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift 2(1928):3-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Thommessen, Toini: Kulturminnevern på Svalbard i forskningsmessig, fagpolitisk og forvaltningsmessig perspektiv. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Arkeologi.
 • Torp, Aud Rypdal: Norsk skole på Svalbard. Oslo 1978 Fag: Pedagogikk
 • Ulfstein, Geir: Lokaldemokrati på Svalbard : en utredning for Justisdepartementets Polaravdeling. Utg. Universitetet, Institutt for rettsvitenskap. 1990. 42 s.
 • Utdrag av Tromsø og omegns sjøfartshistorie : med biografier over kjente tromsøskippere : ved Tromsø skipperforenings 50-aarsjubileum 1929 : Tromsø Skipperforenings festskrift. Utg. Tromsø skipperforening. 1929. 88 s.
 • Vatten, Ole: Longyearbyen 1905-1935. Et norsk samfunns oppbygging og utvikling. Trondheim 1980 Fag: Historie
 • Vesteraalens Dampskibsselskab i 25 aar, 1881-1906 : udgivet i anledning af selskabets 25-aars jubilæum. Utg. 1907. 39 s.
 • Vogt, Thorolf: Beretning om en ekspedisjon til Spitsbergen i 1925. Utg. T. Vogt. 1926. Fra: Norsk Geografisk Tidsskrift, B.I, Hefte 4, 1926.
 • Vogt, Torolf: Fra en Spitsbergen-ekspedisjon i 1928 : referat fra et foredrag i Oslo Videnskapsakademi 1. mars 1929. Utg. 1929. Særtrykk av: Videnskaps-Akademiets Årbok 1929.
 • Wessel, A. B.: Den første kvinne på Spitsbergen : og hennes reiseskildringer fra Finnmark, Hammerfest og Lappland. Utg. 1930. 9 s. Merknad: Fra "Tromsø" 8-10/12-1930.
 • Østreng, Willy: Økonomi og politisk suverenitet : en studie av interessespillet om Svalbards politiske status. Hovedoppgave i statsvitenskap - Universitetet i Oslo, 1971.

Dagbøker

 • Bjørnnes, Georg: Dagbok for fangstmann G. Bjørnnes fra overvintringen i Dunerbukta, Storfjorden 1928/29. Utg. 1929. Norsk Polarinstitutt, BRAGE
 • Bjørnnes, Georg: Dagbok av fangstmann G. Bjørnnes fra overvintringen i Widefjord, Svalbard 1935-36. Utg. 1936. Norsk Polarinstitutt, BRAGE
 • Bjørvig, Paul: Dagbog for Paul Bjørvig paa Spidsbergen ved Vellmans stasjon Virgo Bai, Dansköen: den anden overvintring. Utg. 1909. Norsk Polarinstitutt, BRAGE
 • Nøis, Hilmar: Dagboksoptegnelser om dyrelivet på Svalbard og fangst i Sassenfjorden, Klas Billenfjord + Argrabukten i Storfjord - 1938-39. Utg. 1939. Norsk Polarinstitutt, BRAGE
 • Pedersen, Peder N.M.: Dagbok (Peder Ulfsfjording) overvintring på Forlandet 1907 til 1908. Utg. 1908. BRAGE
 • Pettersen, Magne: Avskrift av Martin Pettersens dagbok fra overvintring på Svalbard 1909-1910. Utg. 1910. BRAGE
 • Åm, Peder: Avskrift fra mine dagbøker fra Kings Bay over ver, vind, temperatur for vintrene 1929-33. Utg. 1933. Norsk Polarinstitutt, BRAGE
 • Åm, Peder: Dagboksoptegnelser om dyrelivet på Svalbard / av Peder Åm, boende på Kings Bay stasjon 1935-37. Utg. 1937. Norsk Polarinstitutt, BRAGE

Eksterne lenker

Aviser

 • Svalbardposten, 1948-