Bibliografi:Svalbard

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lokalhistorisk litteratur

 • Arlov, Thor Bjørn: «Nytt lys over Svalbards oppdagelse?» I: Heimen, b. XXIV, s. 75–85.
 • Arlov, Thor B.: Svalbards historie 1596-1996. Utg. Aschehoug, 1996. 494 s. ISBN 82-519-1851-0. ". rev. utg. 2003. 499 s. ISBN 82-519-1851-1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Arlov, Thor B. og Reymert, Per Kyrre: Svalbard. En ferd i fortidens farvann. Utg. Tapir, c2001. 275 s. ISBN 82-519-1715-8 Digital versjonNettbiblioteket
 • Bore, Ragnhild Rein (red.): Dette er Svalbard. Hva tallene forteller. Utg. Statistisk sentralbyrå, 2009. 24 s. ISBN 978-82-537-7588-3 E-bok

Evjen, Bjørg: Longyearbyen 1916-1975 : fra arktisk arbeidsplass til etablert industrisamfunn?. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Tromsø, 1995. Digital versjonNettbiblioteket

 • Fløgstad, Kjartan og Hermansen, Siri: Pyramiden. Portrett av ein forlaten utopi. Utg. Spartacus, 2007. 181 s. ISBN 978-82-430-0398-9 Digital versjonNettbiblioteket
 • Grøneng, Aud Elsa: Frå Svalbard til Odessa. På flukt gjennom krigen. Utg. Samlaget, 2006. 156 s. ISBN 978-82-521-6944-7 Digital versjonNettbiblioteket
 • Hermansen, Pål: Svalbard. Polarområdet. Utg. Kom, 2011. 195 s. ISBN 978-82-924-9691-6
 • Kvello, Jan Kristoffer: Store norske Spitsbergen kulkompani aktieselskap. Om livet i kullgruvene på Svalbard. Utg. Store norske, 2009. 179 s. ISBN 978-82-992462-8-6 Digital versjonNettbiblioteket
 • Løvland, Birger og Sandbo, Gunnar (red.): Hilsen fra Svalbard. Postkort, frimerker, poststempler. Utg. Deyer, 2011. 269 s. ISBN 978-82-8265-005-2 Digital versjonNettbiblioteket
 • Reilly, John T.: Greetings from Spitsbergen. Tourists at the eternal ice 1827-1914. Utg. Tapir akademiske forlag, 2009. 227 s. ISBN 978-82-519-2460-3
 • Skrifter om Svalbard og Ishavet. Utg. Dybwad, 1922-1940. Fortsettes som Skrifter (Norges Svalbard- og ishavsundersøkelser). ISSN 0802-1503
 • Skrifter (Norges Svalbard- og ishavsundersøkelser). Utg. Dybwad, 1941-1947. Fortsettes som Skrifter (Norsk polarinstitutt). ISSN 0802-1511
 • Skrifter (Norsk polarinstitutt). Utg. Norsk polarinstitutt, [1948]-2004. Inngått i Rapportserie (Norsk polarinstitutt). ISSN 0369-5417
 • Supphellen, Steinar: «Svalbards historie – internasjonal lokalhistorie». I: Heimen, b. XXIV, s. 73–74.
 • Årbok for Svalbard. Utg. Birger Amundsen, Thoralv Lund. 1978-1981/82. Fortsettes som Svalbardboka. ISSN 0333-1067

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Arlov, Thor Bjørn: Svalbard i historiografisk lys. Universitetet i Trondheim 1986. Fag: Historie.
 • Bjørklund, Kristoffer Krogh: Caltex-saken og norsk oljepolitikk på Svalbard 1960-1973. UiO 2008. Fag: Historie. Nettdokument
 • Borch, Trude: Kampen om naturen. Miljødiskurs på Svalbard - Europas siste villmark. Universitetet i Tromsø 1997. Fag: Sosialantropologi.
 • Egeland, Solveig A.: Arealplanlegging og byggesaksbehandling i Longyearbyen. En analyse av lovsystemer og virkemidler. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Planfag.
 • Haugan, Arnt Robert: Et vernekupp? Opprettelsen av verneområder på Svalbard i 1973. NTNU 1997. Fag: Geografi.
 • Holand, Leifseth, Persen,: Nyetablering av rein på Brøggerhalvøya - Svalbard. En beiteøkologisk undersøkelse. NLH 1981 Fag: Zoologi
 • Høgda, Lone A.: Islanders on a tribal quest. Reflections around a community destiny in Longyearbyen and Barentsburg, Svalbard. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Sosialantropologi.
 • Johannessen, Leif J.: Den nasjonale selvhevdelsens vei. Svalbardsaken 1920-1925. NTNU 1996. Fag: Historie
 • Mikkelborg, Andreas: Fra hundespann til helikopter. Sysselmannen inn i oljealderen. NTNU 2008. Fag: Historie
 • Moe, Arild: Utenrikspolitiske rammebetingelser og norsk Svalbardpolitikk. Oslo 1983 Fag: Statsvitenskap
 • Nilsen, Marianne Utne: Arktiske utfordringer: en arkeologisk komparativ analyse av vesteuropeiske og russiske fangstmenns tilpasning til Svalbard. NTNU 2000. Fag: Arkeologi
 • Nordby, Hege: Innføring og konsekvenser av nytt arealplanverktøy (lov/forskrift) i Longyearbyen, Svalbard. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Planfag
 • Rekstad, Åshild: Svalbard. En bibliografi 1945 - 1964. Oslo?? 1970 Fag: SBH
 • Robberstad, Knut: Turoperatørane på Svalbard - kva haldningar har dei til naturvern og forvaltning? Korleis forvalta denne turismen? Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Naturforvaltning
 • Ruud, Ronny: Spitsbergen radio 1911, et ledd i norsk suverenitetsstrev? NTNU 2000. Fag: Historie
 • Thommessen, Toini: Kulturminnevern på Svalbard i forskningsmessig, fagpolitisk og forvaltningsmessig perspektiv. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Arkeologi.
 • Torp, Aud Rypdal: Norsk skole på Svalbard. Oslo 1978 Fag: Pedagogikk
 • Vatten, Ole: Longyearbyen 1905-1935. Et norsk samfunns oppbygging og utvikling. Trondheim 1980 Fag: Historie

Eksterne lenker

Aviser

 • Svalbardposten, 1948-