Mogens Lauritsson

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Biskop Mogens»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ruinene av Antvorskov kloster, der biskop Mogens døde i 1542.
Foto: Nils Jepsen (2012).

Mogens Lauritsson eller Mons Lauritzen (død 1542) var den siste av de katolske biskopene av Hamar.

Før han kom til Hamar hadde han vært kannik i Oslo. Han ble innsatt som biskop av Hamar i 1513.

Ved reformasjonen i 1537 var han den siste biskopen som forble lojal mot Olav Engelbrektson, erkebiskop av Nidaros. Biskop Mogens ble tatt til fange av den danske hærføreren Truid Ulfstand i 1535. Formelt var han biskop av Hamar til bispedømmet ble oppløst i 1537. Hamarkrøniken forteller om jærtegn før Ulfstand kom og fanget ham, og om hvordan han forsvarte seg før han ble fanget. Han skal ha bestilt 6000 dalpiler, det vil si lange jernpiler fra Dalarna til armbrøster, og disse skal han ha fått levert i tide. Det ble laget flere armbrøster, noen av dem så kraftige at én mann ikke kunne spenne dem alene. Det ble også lagt ut kastesteiner i ganger og tårn. Seks hundre skarpe staker ble satt ned i jorda rundt Bispeborgen for å stoppe ryttere. Det viste seg at alle forberedelser var til ingen nytte, for Ulfstands hær var altfor sterk og for godt utstyrt. Biskopen fikk en frist på tre dager til å bli med frivillig og å overgi borgen. De kom til en avtale, og biskopen ble med til Danmark. Om hans siste handlinger på Hamar sier krøniken:

[...] som biskopen kom til Strandbacken, da falder hand paa sine knæe, oc tackit Gud i himmelen, for huer dag hand haffde hafft. Dernest bød han kannickerne oc Prester goede Natt, dernest bød hans Hammers Domkiercke oc Closter goed Natt, dernest bød hand hoffmend Menige Almue Borger oc Bønder goede Natt, oc bad dennem alle bede gott for sig, oc Meente at hans snart ville komme till dem igien. Men der hoes saa sigendis, O Gud fader udj himmelen findes vj iche før, da Gud giffue det vj findis i Himmerige. Denne bøn bad hand med grædende taare oc sagde Vale, Vale, Vale.

Han ble satt i slottsarrest på Antvorskov kloster i Danmark. Hans tro tjener Lars Olufsson Hummer ble frivillig med ham i fangenskapet, og var der til biskopens død. Antvorskov var da boligen til Hans Tausen, som leda reformasjonen i Danmark.

Kilder og litteratur


Forgjenger:
 Karl Jensson Skonk 
Biskop av Hamar
Etterfølger:
 Bispedømmet oppløst