Bispegata 12 (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Borgen i 2013, under husokkupasjonen.
Foto: Chris Nyborg (2013)
Borgen er rivningsklar. Aftenpostens store reklameskilt på taket er fjerna, og vinduene er sendt til resirkulering.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Bispegata 12, kalt Borgen (gnr. 234, bnr. 7), var opprinnelig en av NSBs verkstedbygninger på Sørenga i Oslo. Den ligger et stykke nedafor krysset mellom Bispegata og Oslo gate, i et område som er regulert til bruk for kulturhistorisk museum for middelalderen og utvidelse av Middelalderparken. Bygningen ble i 2012 beslutta revet. Etter at siste leietaker flytta ut i april 2013 ble bygningen okkupert. Okkupantene ble kastet ut i mai samme år og rivingsarbeidet påbegynt.

Bygningen ble tegna av NSB arkitekt Oxaal i 1893, samme år som jernbaneverkstedet i Bispegata 16 ble oppført. Byggestart lot vente på seg, og først i 1916 ble verkstedet reist. Det var da på tre etasjer, og var oppført i upussa teglstein. Tidlig i 1950-års ble det bygd på to etasjer i pussa lettbetong. Etter at NSB ikke lenger hadde behov for verkstedene ble det fra 1972 innreda kontorer i bygningen. Fra 1993 var det et kunstnerkollektiv i bygningen, som ble avvikla i tida fram mot april 2013. Til tider hadde over 30 kunstnere atelier i bygningen.

I forbindelse med anlegget for den nye Follobanen, som skal gå i tunnel under Sørenga, ble det søkt om riving av bygningen. Riksantikvaren er i Plan- og bygningsetatens dokumenter sitert på at bygningen hadde en viss verneverdi som del av NSBs anlegg i Oslo, men kom til at videre utvikling av Middelalderparken måtte gå foran dette. Bygningen står på et område som er viktig for utvidelsen av parken, og den er i siktlinja man ønsker å kunne opprette mellom Minneparken / Oslo torg og Bjørvika. Oslo byantikvar motsatte seg heller ikke riving, også dette ifølge Plan- og byningsetatens dokumenter. Bydelsutvalget i Gamle Oslo gikk mot riving, med henvisning til at det var et aktivt kunstnermiljø der og at planen for Follobanen ikke var klare. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune valgte å gi tillatelse til riving. 7. april 2013 flytta husokkupantene inn, og 10. april ga Oslo tingrett midltertidig forføyning til utkastelse av okkupantene.

Foreningen Middelalder-Oslo har i høringsuttalelse om utvikling av Kulturhistorisk museum i Bjørvika klart gått inn for riving. Her står altså to verneinteresser mot hverandre, utviklinga av Middelalderparken mot bevaring av kulturminner fra jernbanens anlegg.

Kilder

Galleri


Koordinater: 59.905852° N 10.764852° Ø