Bispegata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bispegata 5 har navnet Bispegata Apartments, men blir ikke mer spennende av den grunn.
Foto: Einar Dahl (2017).
Bispegata 5, helt til venstre, ble bygd om til en nokså kjedelig leiegård ca. 1970.
Foto: Kåre Kristensen

Bispegata 5 i Tromsø er i dag en litt anonym leilighetsgård.

Frimenighet

Eiendommen ble skilt ut fra matrikkelnr. 421 (Grønnegata 101) i 1857 og fikk matr.nr. 478. Dette ble først forandret til Bispegata 3 i 1903, så til Bispegata 5 i 1933.

Skjøte fra skomaker H. Fredriksen til Den frie apostoliske kristelige menighed, tinglyst 23. nov. 1857. Samtidig avga Fredriksen en erklæring om at «ei bebygge nr. 421 til forfang for nr. 478, saalenge hernevnte menighed benytter den». Forfang betyr skade.

Erklæring fra stiftamtmanden i Tromsø om at Paul Figenschau er anerkjent som ældste og forstander for Den fri apostoliske menighed, datert 6. des., tinglyst 8. des. 1887. Under denne tilsynelatende uskyldige erklæringen lå det en intern maktkamp i frimenigheten.

Overdragelsesdokument hvorved Tromsø frie apostoliske menighet overdro eiendommen til Tromsø Frie Missionsforening, uten vederlag, datert 1., tinglyst 14. nov. 1921.

Matrikkel for Tromsø by hvor eiendommens navn blir endret til Bispegata 5, tinglyst 8. juni 1933.

Eid av Tromsø frie misjonsmenighet i 1946.

Gavebrev fra Tromsø Frie Misjonsmenighet v/formann Bjarne G. Nilsen til Tromsø Frie Misjonsmenighets Stiftelse i 1955.

Biler og boliger

Normaskin A/S, landbruksmaskiner, disp. Aug. Nilsen, (1957), Normotor A/S, biler, bulldozere, disp. Aug. Nilsen, (1957).

Pensjonist Tora Bjørklid, telegrafassistent Ida Davidsen, forstander Sverre Fjellvang, (1962).

Eik & Hauskens maskinforretning A/S, avd.kontor, (bestyrer Johs. H. Engen i 1966), (Jarle Larssen i 72).

Hildur Wiede, (1972/82), barnepleierske Paula Skog, (1972) Thora Jacobsen og K. Heitmann, (1972/77).

Dagmar Harland, (1977/86), Hilmarsen & Brox A/S, (1977).

Tromsø kommune

Skjøte fra Tromsø Frie Misjonsmenighet til Tromsø kommune i 1982.

Bildeler, H. Brox & Co, (1982), Dagny Arnesen, (1982/93), Helga Iversen, (1982/86), K. Heitmann Jacobsen, (1982/86).

Gerda Andersen, (1986/90), Laura Ingebrigtsen, (1986), Agnes Moen, (1986), Olivia Kristine Nordby, (1986/90), Gudrun Pettersen, (1986), Mary Ramstad, (1986/93), Ida Sørensen, (1986/90).

Randi Astrup, (1990/93), Signy Broks, (1990/93), Hedvik Gebhardt, (1990/93), Randi Yttergård, (1990).

Elvine Hanssen, (1993), Jenny Johnsen, (1993), Ingnethe Lorentzen, (1993), Peder Magnussen, 1993), Kåre Sørensen, (1993).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnboka for Tromsø 1940-90.