Grønnegata 101 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Frimisjonens forsamlingshus sto ferdig på 1950-tallet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 101 og 103 omkring 1938.
Hartvig Nilsen, som bodde i Grønnegata 103, fikk æren av å legge ned grunnsteinen til det nye forsamlingshuset til Frikirken. Tidlig 1950-tall.
Foto: Arthur Sjøtun
Det nye huset er reist, til høyre i bildet. De gamle sykehusbygningene står fremdeles på den andre siden av gaten. De ble revet omkring 1960. Bildet skal være tatt i 1954.
Foto: Arthur Sjøtun

Grønnegata 101 i Tromsø er Frimisjonens høyborg. - Gammelt matr.nr. 421.

Skomaker Fredriksen

Målebrev til barber Lindner, tinglyst 28. juni 1852. Samme år ble det tinglyst en erklæring om at Lindner hadde bebygd grunnen.

Skjøte fra barber Lindner til H.W. Fredriksen i 1854.

Skjøte fra skomaker Fredriksen til Den frie apostoliske menighed på halvdelen av grunnen, tinglyst 23. nov. 1857. – Den utskilte delen fikk matr.nr. 478, Bispegata 3, endret til Bispegata 5 i 1933.

1850-tallet var en opprivende religiøs vekkelsestid i Tromsø. Tre retninger sto mot hverandre; statskirken, frikirken og læstadianerne. Mange tilhengere av frikirken emigrerte til Amerika.

Erklæring fra skomaker Fredriksen om ei at bebygge tomten til forfang (=skade) for matr.nr. 478, så lenge denne benyttes av Den frie apostoliske menighed, i 1857.

Skomaker Christensen

Skjøte fra Fredriksen til skomaker J. Christensen og rorskarl J. Eriksen i 1863.

I 1865 bodde skomakermester Johannes Christensen her med kona Hendrikke, en pleiesønn og tre skomakersvenner, kompassmaker Paul I. Holst med kona Elen og en sønn.

Skjøte fra toldrorskarl Johan Eriksen til jomfru Gunnerine Berg på hans ½-del, i 1871. Erklæring om at Gunnerine Berg var gift med Job Holst, tinglyst 6. mai 1871.

Skjøte fra skomaker J. Christensen til snekker Fr. M. Holm på hans ½-del, i 1873.

Skjøte fra Job Holst til Hans D. Holst på hans ½-del, i 1875.

Her bodde handelsborger Hans Didrik Kjeldahl Holst med kona Anne Rebekka og en sønn, snekker Fredrik M. Holm med kona Martha, en sønn og tre snekkerdrenger, i 1875.

Snekker Holm

Skjøte fra Hans D. Holst til snekker Fredrik M. Holm på hans ½-del, i 1879.

I 1885: Snekker Fredrik Holm med kona Martha og sønnen Fridthjof, tjenestepike Kirsten Bergitte Haarberg, skipper Chr. Michelsen med kona Lina, seks barn og tjenestepiken Soffie Johannesen, fisker Martin Bernhart Strømstad med kona Elen Bergitte Henriksen, spinnerske Maria Kristine Guttormsen.

I 1900: Snekkermester og enkemann Fredrik Holm med søsteren Gurine, sønn og sønnesønn og to snekkerlærlinger, Anna Johannesen m/syforretning, syerske Hansine Helomine Jacobsen med datteren Anna Kristine Lange.

Snekker og enkemann Fredrik Martin Holm med søsteren Gurine, sønn og barnebarn, snekkerlærling Hans Brox, tjenestepike Hedvig Sandtrøen, Henrik og Margrethe Olsen, i 1910.

I 1916: Ishavsfarer Sigfred og Hansine Kristiansen, skomaker Rasmus og Dorthea Elisabeth Rasmussen, syerske Eline Ytregaard.

Snekkermester Fredrik Holm døde i 1920, 91 år gammel.

Tromsø frie missionsforening

Skjøte fra snekker Fredrik M. Holm til Tromsø frie missionsforening for kr. 18.5oo, datert 15., tinglyst 17. juli 1924.

Snekkermester Olav Olsen, arbeider Albert Jensen, motormann Gudmund Nilsen, lagermann Jakob Winther, fiskeoppkjøper Sigurd Ludvigsen, malermester Marinius M. Olsen, (1940).

Pastor John Holen, arbeider Albert Jakobsen, fisker Odin Pedersen, lagerbetjent Jacob Winther, (1946).

På 1950-tallet ble de gamle husene revet og et nytt forsamlingshus reist.

Eid av Tromsø frie Misjonsmenighet til i dag.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.