Bjerke skole (Ski)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bjerke skole.
Foto: Ukjent, fra Kråkstad: En bygdebok utg. 1930.
Anne Bjørge og Hilmar Haugen var lærere ved Bjerke skole. Her er de avbildet i hagen bak den eldste skolebygningen.
Foto: Ukjent

Bjerke skole ble tatt i bruk i 1871 og var i drift i nesten hundre år. De siste elvene gikk ut skoleporten i 1968.


Historie

Den første faste skolen i Kråkstad ble opprettet i 1845. Videre utover på 1800-tallet ble det opprettet flere faste skoler i kommunen. I starten holdt flere av skolene til i leide lokaler. Etter hvert ble det også reist egne skolebygg.

I 1869 frambød Hans Nes sin eiendom Kloppa til skolejord. Herredsstyret besluttet å kjøpe eiendommen og bygge skole og lærerbolig der. Bygningen skulle være 23 alen lang og 13 alen brei. Selve skolestua skulle være 13 alen lang og 8 alen brei (1 alen = 62,75 cm) og romme 80 barn i to avdelinger. I 1871 stod skolen klar til å tas i bruk.

Den første læreren ved skolen var Johannes Frogner. Han var født 3.august 1840 og var fra Frogner i Kråkstad. Frogner ble ansatt som lærer i Kråkstad i 1862. Da Bjerke skole sto ferdig i 1871, flyttet han dit. Han var også lærer i Mørk-kretsen til den fikk egen lærer i 1879. Frogner hadde mange verv. Mest bemerket gjorde han seg innenfor musikklivet. Han var i mange år organist i Ski. I tillegg dirigerte han flere kor. Johannes Frogner døde i 1905, 65 år gammel.

I 1931 ble det bygd nytt skolebygg ved Bjerke skole. Det nye bygget var i to etasjer og inneholdt to klasserom, sløydsal, lærerværelse og to små leiligheter.

Bjerke skole var i drift i nesten hundre år. På slutten av 50-tallet ble det besluttet at de eldste elevene skulle overføres til Kråkstad skole. Bjerke skole fortsatte driften med elever på småskoletrinnet i noen år til, men i 1968 ble også de yngste elvene overført til Kråkstad og skolen ble nedlagt.

Kilder og litteratur

Koordinater: 59.647401° N 110.887783° Ø