Brukersamtale:Harrywad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen!

Velkommen ombord, Harrywad! Om du ikke har tidligere erfaring med wikiarbeide, så er det lurt å begynne med å se gjennom siden «Hjelp:Om wikien» og å ta en titt via basismanualen eller oversikten over hjelpesidene. Den siste siden viser deg videre til hjelp om spesifikke tema. Ellers er det bare å sette i gang med skrivingen om lokalhistoriske emner, inkludert orienteringsartikler om tilgrensende fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan se om andre har samme interesser, og eventuelt legge inn dine på siden der brukerinteresser og ekspertise er listet opp. Skriv gjerne noen ord om deg selv på din egen brukerside også — da er det lettere for alle oss andre å se hvem du er.

Om du skulle være vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhodet at lokalhistoriewiki.no skiller seg ut fra Wikipedia på mange måter. Siden wikien vår fremdeles er på betastadiet, så blir veien i stor grad til mens vi går. Lokalhistorikeres og andre lokalhistorieinteressertes erfaringer, tanker og forslag vil selvfølgelig tillegges stor vekt under prosessen. Lykke til! :-)

Velkommen ombord, Harrywad! Om du ikkje har tidlegare erfaring med wikiarbeid, så er det lurt å begynna med å sjå gjennom sida «Hjelp:Om wikien» og å kike gjennom basismanualen eller oversynet over hjelpesidene. Den siste sida viser deg vidare til hjelp om spesifikke tema. Elles er det berre å setje i gang med skrivinga om lokalhistoriske emne, inkludert orienteringsartiklar om tilgrensande fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan sjå om andre har same interesser, og eventuelt òg leggje inn dine eigne på sida der brukarinteresser og ekspertise er opplista. Skriv gjerne nokre ord om deg sjølv på di eiga brukarside òg — da er det lettare for alle oss andre å sjå kven du er.

Om du skulle vera vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhovudet at lokalhistoriewiki.no skil seg ut frå Wikipedia på mange måtar. Sidan wikien vår framleis er på betastadiet, så blir vegen i stor grad til medan vi går. Erfaringar, tankar og forslag frå både lokalhistorikarar og andre lokalhistorieinteresserte vil sjølvsagt bli lagt mykje vekt på under prosessen. Lykke til! :-)

-- Cnyborg 4. jul 2008 kl. 10:22 (CEST)

Problem med å bekreft e-postadressen

Når jeg registrerte meg som bruker fikk jeg ikke tilsendt bekreftelseskode på e-post, muligens er det sommerferie på postmannen, eventuelt en ferievikar. Men god hjelp fra Cnyborg ble dette ordnet.

Er man ikke registrert så kan man ikke gi beskjed om slike feil, brukersidene og e-postfunksjonen til administratorene er også låst. Det er mulig at jeg ikke finner det, men jeg ser ingen andre kontaktmuligheter her inne.

Jeg tror vi bør ha en kontakt-epost som man ikke trenger å være registrert for å bruke. --Harry Wad 4. jul 2008 kl. 17:46 (CEST)

God idé, vi får sette opp det så snøgt råd er. Cnyborg 4. jul 2008 kl. 20:44 (CEST)


Bilder

Jeg vil egentlig ikke at vi bruker mine bilder fra Wikipedia her inne, det er forøvrig helt unødvendig. Jeg vil at vi bruker egne bilder for dette området, så om det er noe dere mener/ønsker fra Eidsvoll så bare gi en liten notis her.

I dag tok jeg en liten tur så jeg fikk noen nye bilder spesielt for lokalhistoriewiki, jeg har også andre bilder av alt jeg har lastet til Wikipededia. --Harry Wad 4. jul 2008 kl. 22:56 (CEST)

Jeg oppretter Portal:Eidsvoll (portaler skal forøvrig snart flyttes idet navnerommet skal omdøpes, men det går sin gang), og lager da også Liste over artikler om Eidsvoll. Vi bruker dynamiske lister her, så da kommer det en automatisk oppdatert, tematisk inndelt liste som samler artikler om Eidsvoll fra forskjellige kategorier. Det skulle gi noen indikasjoner på hva vi eventuelt allerede trenger bilder av. Flott at du stiller med bildemateriale – i og med at vi fokuserer på norske forhold skal vi kunne klare å illustrere en høy andel av artiklene. Cnyborg 4. jul 2008 kl. 23:54 (CEST)

Eidsvoll

Jeg fjernet infoboksen fra Eidsvoll, fordi det ikke er kommuneartikkelen – den ligger på Eidsvoll kommune. Vi har valgt det som en gjennomgående måte å plassere artikler på, fordi det historisk sett ikke er samsvar mellom dagens kommune og stedsnavnet, og fordi det i de aller fleste tilfeller er ønskelig å skille ut by/administrasjonssenter fra kommuneartikkelen; ellers får alle andre steder i kommunen egne artikler, mens administrasjonssenteret blir overfladisk behandlet. Noen steder er ikke dette helt gjennomført ennå, men for Eidsvolls vedkommende ble det opprettet slikt fra starten av. Fordi det blir en del feillenking, uansett hvordan vi gjør ting, har vi også vurdert å bruke stedsnavnet uten noe ekstraledd som omdirigering til portalsiden for området, slik det er gjort med Hamar kommune og Hamar (tettsted) der Hamar sender en til portalen. Cnyborg 7. jul 2008 kl. 10:15 (CEST)

Greit, da flytter jeg en del av innholdet også for det bør inn på kommunen.--Harry Wad 7. jul 2008 kl. 12:39 (CEST)

Fiskum

Hei! Jeg ser at du arbeider med en artikkel om Fiskum og at du har forenklet lenka til Fiskum i artikkelen Lo-ætta. Årsaken til at jeg hadde lenket til Fiskum i Eiker, er at jeg ville henvise til gården Fiskum og ikke sognet eller bygda. På et eller annet tidspunkt blir det forhåpentligvis laget en artikkel om Fiskum-gårdene også, og da kan vi vurdere å endre lenka tilbake igjen. Kanskje du vil ta med i Fiskum-artikkelen at Fiskum opprinnelig er et gårdsnavn, men at det har blitt brukt som bygdenavn på grunn av at det er kirke der? --Kristian Hunskaar 7. jul 2008 kl. 12:52 (CEST)

Ja jeg tenkte at jeg også skulle skrive om gården(e) Fiskum, skal ta noen bilder fra gårdene og området. Fikum med tilliggende gårder var jo også en tid underlagt Fossesholm. Fiskum hadde i en tid også adelige privilegier da Lorentz von Hadelen kjøpte området i 1617. Så det er mye historie rundt Fiskum også, jeg er temmelig irritert at Darbu blir brukt som navn på det meste av Fiskum. --Harry Wad 7. jul 2008 kl. 13:38 (CEST)
He-he, ja, jernbanen har vært jordmor og fødselshjelp for mange tettsteder (skjønt, Darbu kan vel knapt kalles noe tettsted heller). Og språkets uransaklige veier har skapt "morsomme" navn som Sandefjordsfjorden - der fjorden er oppkalt etter byen, som igjen er oppkalt etter fjorden, som i første instans hadde navn etter gården Sande (som lå der Sandefjord nå ligger). --Kristian Hunskaar 7. jul 2008 kl. 14:51 (CEST)
Jeg er litt usikker på hvilken betegnelse vi bør bruke på "Fiskum gården", jeg har foreslått Fiskum gods for det var jo et gods? En tid var det jo også setegård, men jeg tror muligens gods er en grei betegnelse. Eventuelt Fiskum herregård? Navnet kan jo eventuelt forandres senere. Hva mener du? --Harry Wad 7. jul 2008 kl. 14:59 (CEST)
Litt vrient, det der, ettersom det ikke finnes noen skikkelig gårds- og slektshistorie for Eiker. Jeg har bladd litt i Ole G. Mosengs Sigden og sagbladet, sett på den eierhistorikken du har satt opp, samt sett nærmere på artikkelen «Lo-slekten fra Eiker» som jeg har lagt til grunn for det jeg har skrevet om Lo-ætta.
For det første var det allerede på 1500-tallet flere Fiskum-gårder. I 1528 er det nevnt tre mann (Einar, Amund og Sølve) på Fiskum, der de to første kanskje bodde på Nedre Fiskum og sistemann på Øvre Fiskum. I tillegg kommer Prestegården på Fiskum. Denne var eid av prestebordet i Haug og hadde vel vært brukt av leilendinger etter at befolkningsnedgangen etter Svartedauden og andre pester fjernet grunnlaget for egen prest på Fiskum.
Både Øvre og Nedre Fiskum ser ut til å ha vært vanlige bondegårder fram til begynnelsen av 1600-tallet, dvs bøndene der var leilendinger under Fossesholm (på Nedre Fiskum eide bøndene en mindre part selv også). Da må det være rett å si at Fiskum var en del av Fossesholm-godset, men Fiskum-gårdene var ikke noe gods i seg selv. På s. 259 skriver Moseng at Fiskum var en setegård mens det var en del av Foss(esholm)-godset, men jeg får ikke helt tak på hvorfor Fiskum kvalifiserte til denne betegnelsen på 1500-tallet (ettersom brukerne var vanlige bønder).
Med von Hadelens inntreden inntrer helt tydelig en ny situasjon. I hans periode på Fiskum er det, så langt jeg forstår, rimelig å kalle (Nedre) Fiskum for en setegård, eventuelt gods. Von Hadelen bodde der selv, og han eide flere gårder i omegnen. Fiskum-gårdene (med unntak av Prestegården) er ikke nevnt i skattematrikkelen 1647 og hadde vel av den grunn skattefritak på det tidspunktet.
Gården(e)s videre historie kjenner jeg ikke utover dine opplysninger, så hvor lenge det kan forsvares å benytte benevnelser som setegård, herregård eller gods avhenger mye av hvor lenge skattefriheten ble opprettholdt, hvor mange andre gårder Fiskum-eierne eide osv. I en artikkel om Fiskum-gårdene fra så langt tilbake vi kjenner dem og opp mot dags dato, tror jeg ikke jeg ville brukt setegård/herregård/gods i tittelen, fordi disse betegnelsene viser til en avgrenset periode i gårdens historie. Jeg ville heller bakt betegnelsene inn i passende undertitler. Alternativt går det jo an å lage an artikkel om nettopp en avgrenset periode i gårdens historie, og da ville jeg kanskje valgt Fiskum setegård som tittel. Gods passer i mine ører best som betegnelse på den samlingen av gårder (jordegodset) som von Hadelen eide, der Fiskum var hans sete- eller hovedgård.
Dette ble langt - håper du bærer over med det :) --Kristian Hunskaar 8. jul 2008 kl. 11:02 (CEST)
Ingen fare, jeg tåler laaaaange utredninger. Det jeg leter etter er historien før Fiskum ble underlagt Foss. Det er vel også flere definisjoner på ordet gods. Kirken ble jo bygd i 1250 så man bør jo finne opplysninger om Fiskum før denne tiden, jeg skal lete :-) Jeg er selv fra Fiskum, men bor i Eidsvoll. Det blir Eiker, Kongsberg og Eidsvoll som blir hovedområdene jeg kommer til å arbeide med her i starten. Gruvedriften binder jo også disse områdene sammen, jeg og kona har arbeidet en del med å samle stoff. Vi har Pilegrimsleden over vår gård og vi har områder på gården som er nevnt i Snorre. Dette en av de eldste gårdene i Eidsvoll, slik krever jo at man engasjerer seg i historien. Det er er noen tusen år som det har vært aktivitet rundt Venger-gårdene, "kronen" har også forsynt seg rikelig av gårdenes jord, sist i forbindelse med Gardermobanen til Eidsvoll. ;-) --Harry Wad 8. jul 2008 kl. 13:15 (CEST)
Så kongsmakta har vært på farta og tatt jord fra de lokale høvdingene igjen - 1000 år etter! Sjøl er jeg lågendøl (fra Hedrum), så Eiker er ikke min hjemmebane - annet enn at jeg tilbragte halve juli der ifjor ifm at jeg var med og arrangeret Norges bygdeungdomslags landsstevne på Vestfossen.
Fra spøk til alvor: Den eldste kjente beboeren på Fiskum ser ut til å være en viss Audun i 1380. Transaksjonen (én av flere?) som gjorde Fiskum til Foss-gods var et makeskifte i 1542 mellom Oslo domkapittel og Peder Hanssøn Litle, der sistnevnte fikk 1 pund mel i Fiskum. Du finner en del referanser til Fiskum hos Oluf Rygh. --Kristian Hunskaar 8. jul 2008 kl. 14:22 (CEST)
Jeg så det faktisk ikke i går, men i lenka til Rygh er det et par referanser til at setegård var den betegnelsen som ble brukt i samtida (på 1600-tallet). --Kristian Hunskaar 9. jul 2008 kl. 09:04 (CEST)

Kart

Flott kart over Mjøssamlingene. Tenkte jeg skulle si fra til det at vi har mulighet for å bruke klikkbare bilder, se Portal:Gamlebyen i Fredrikstad hvor tegning av et kvartal er klikkbar. Det kan gi en ekstra dimensjon til slike illustrasjoner, hvis man skriver egne artikler om flere av tingene som er med, eller hvis man ønsker å legge lenker direkte til relevant avsnitt i en samleartikkel. Jeg har ikke satt meg inn i hvordan man definerer det, det er det andre som har gjort – vi må få plass en veiledning for det, mens systemet er beskrevet her og vi har en bruker som har laget noen klikkbare bilder. Cnyborg 8. jul 2008 kl. 00:08 (CEST)

Det er flott, jeg skal se på dette senere. Legger også ut andre bilder fra Mjøssamlingene, bilder som jeg ikke har brukt tidligere. Jeg skal også ta noen flere. --Harry Wad 8. jul 2008 kl. 00:11 (CEST)

Bare legger til at jeg ikke nødvendigvis tenkte på akkurat dette kartet, men siden du lager så gode kart kan det jo være interessant å være klar over at de kan brukes til mer enn bare illustrasjon. Jeg tror dette er en interessant måte for brukere å manøvrere på. Cnyborg 8. jul 2008 kl. 00:13 (CEST)

Øvre Eiker

Da har jeg også laget Portal:Øvre Eiker og Liste over artikler om Øvre Eiker. Innledningen kan redigeres på Portal:Øvre Eiker/Om siden – bare pass på at den forblir lang nok til at bildet ikke forskyver andre elementer. Ellers er det bare å komme med innspill; det er ikke så lett å redigere selv alltid, inntil man har blitt fortrolig med dynamiske lister. Jeg valgte en noe diplomatisk løsning i forhold til navnene Fiskum / Darbu, jeg går ut fra at det er en viss navnestrid. Hovedregelen er at vi bruker det offisielle stedsnavnet som oppslagsord, men her har begge navn offisiell status, det ene som det Kartverket bruker og poststed, og det andre som kirkesogn. Vi regner med at det kan komme til å bli noen heidundrandes navnestrider her etterhvert; som et statlig organ ønsker NLI primært å forholde seg til Statens kartverk som autoritet og dermed avskjære det verste. I dette tilfellet tror jeg det er mulig å dekke det på en måte som skulle tilfredsstille alle, men rett gjerne på meg i forhold til hva jeg har skrevet, for jeg kjenner lite til området bortsett fra at jeg har noe slekt fra Hallingdal som på et tidspunkt forvillet seg til Hokksund og aldri fant veien ut ;-) Cnyborg 8. jul 2008 kl. 22:52 (CEST)

Jeg tenkte at jeg også skulle skrive artikkelen Darbu også, Darbu er jo også viktig ;-) Jeg gikk på barneskolen der og hadde fylkeskultursjef i Buskerud, Åse Klundelien, som klasseforstander. Åse er utrolig koselig og dyktig.--Harry Wad 8. jul 2008 kl. 23:33 (CEST)
Så at du hadde laget lenke, så jeg regnet med at det kanskje ble to artikler. Grei løsning som sikkert kan brukes flere steder. Cnyborg 9. jul 2008 kl. 00:58 (CEST)

SVG

Det er et eller annet tull med SVG-rendering. Jeg holder på med å nøste opp i det, men det kan ta meg litt tid; den som satte opp dette er ikke tilgjengelig så jeg må finne ut hva som er gjort og hva som kan gjøres i stedet. Se min diskusjonsside ang. regnestykkene. Cnyborg 9. jul 2008 kl. 09:59 (CEST)

Greit da kan jeg laste opp både SVG og PNG, men jeg tror kommunevåpnene bør katalogiseres under fylke ellers så blir det rotete. "Kommunevåpen fra Buskerud" osv. --Harry Wad 9. jul 2008 kl. 11:48 (CEST)
Høres greit ut å kategorisere fylkesvis. Cnyborg 9. jul 2008 kl. 13:28 (CEST)
Olve og jeg har forresten en liten utveksling om problemet på Brukerdiskusjon:Olve Utne, så du kan nok følge progresjonen litt der. Jeg kommer til å ta litt fri nå, skal feire noe som skjedde for 36 år siden. Cnyborg 9. jul 2008 kl. 13:30 (CEST)Lokalhistoriewiki.no
Budstikka

Nr. 1, årg. 1 25. september 2008

 

Velkommen som medarbeider på lokalhistoriewiki.no!   Velkommen som medarbeidar på lokalhistoriewiki.no!
Mange nye har registrert seg, høsten er her med mer innetid og dermed er det på tide med et treff (kurs).   Mange nye har registrert seg, hausten er her med meir innetid og dermed er det på tide med eit treff (kurs).
Denne gang holdes kurset lørdag 11. oktober kl 9-16 i NLIs lokaler i Observatoriegt. 1 B (nybygget bak Nasjonalbiblioteket) i Oslo. Kursleder er Chris Nyborg. Kurset vil være praktisk, med vekt på ting dere støter på underveis i wikiarbeidet. Stikkord er layout, bildeopplasting og -lisensiering, kategorisering, maler osv. og det er rom for ønsker fra dere i dette. Mail gjerne Chris, eller skriv det nederst på siden der du kan melde deg på. Videre vil kaffe og te være innen rekkevidde i pausen, og det blir mulighet til å jobbe litt på egen hånd - med noen som ser litt over skulderen om ønskelig. Du kan også ta med ting du lurer på om det er enklere enn å beskrive dem med ord.   Denne gongen blir kurset halde laurdag den 11. oktober kl 9-16 i lokala til NLI i Observatoriegt. 1 B (nybygget attom Nasjonalbiblioteket) i Oslo. Kursleiar er Chris Nyborg. Kurset vil vera praktisk orientert, med vekt på ting de støyter på undervegs i wikiarbeidet. Stikkord er layout, bildeopplasting og -lisensiering, kategorisering, malar osv., og det er rom for ønske frå dykk i dette. Send gjerne Chris ein e-post, eller skriv det nedst på sida der du kan melde deg på. Elles vil det vera kaffi og te i pausen, og det blir mulegheiter til å arbeide litt på eiga hand — med nokon som ser deg litt over skuldra om du vil. Du kan ta med deg ting du lurer på òg om det er enklare enn å skildre dei med ord.
Datakapasiteten begrenser dessverre antall deltakere til ca. 30, men det kommer flere kurs (også andre steder i landet)! Selv om NLI har noen bærbare pc'er til disposisjon er det flott om dere som har mulighet for det, tar med egne bærbare pc'er. Det er trådløst nettverk i kurslokalene.   Datakapasiteten gjer dessverre at vi berre har plass til kring 30 deltakarar, men det kjem fleire kurs (inkludert andre stader i landet)! Sjølv om NLI har nokre berbare datamaskiner til disposisjon, er det flott om dei av dykk som kan, tek med eigne berbare datamaskiner. Det er trådlaust nettverk i kurslokala.
Ser frem til å møte dere!
Marianne Wiig, NLI
  Ser fram til å møte dykk!
Marianne Wiig, NLI

 


Diskusjonsforumet  |  Brukerinteresser  |  Hva er wikien ikke?

Dynamiske lister

Ser du tok i bruk det jeg foreslo for Kjetil r. Hvis du vil ha en mer oversiktlig liste kan du også definere spalter, ved å legge inn |columns=n, der n er antall spalter du ønsker. Da slipper du å måtte rulle laaaange veier for å komme til slutten av lista. Det er også mulig å raffinere dette mer, f.eks. ved å splitte den opp etter forskjellige områder (f.eks. alle artikler som er knyttet til Eiker, de som er knyttet til Eidsvoll og så en liste med alt som ikke er i de kategoriene). Bare si fra hvis du vil ha tips – jeg synes det er fint om flest mulig får innsikt i hvordan man lager slike lister, og det å lage lister for eget bruk er en fin måte å eksperimentere på. Egenlæring kan også foregå ved hjelp av manualen for DPL. Cnyborg 20. nov 2008 kl. 18:10 (CET)

Takk! Det fungerte mye bedre med flere kolonner. --Harry Wad 20. nov 2008 kl. 18:48 (CET)