Brukersamtale:Raymond Johansen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen!

Velkommen ombord, Raymond Johansen! Om du ikke har tidligere erfaring med wikiarbeide, så er det lurt å begynne med å se gjennom siden «Hjelp:Om wikien» og å ta en titt via basismanualen eller oversikten over hjelpesidene. Den siste siden viser deg videre til hjelp om spesifikke tema. Ellers er det bare å sette i gang med skrivingen om lokalhistoriske emner, inkludert orienteringsartikler om tilgrensende fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan se om andre har samme interesser, og eventuelt legge inn dine på siden der brukerinteresser og ekspertise er listet opp. Skriv gjerne noen ord om deg selv på din egen brukerside også — da er det lettere for alle oss andre å se hvem du er.

Om du skulle være vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhodet at lokalhistoriewiki.no skiller seg ut fra Wikipedia på mange måter. Siden wikien vår fremdeles er på betastadiet, så blir veien i stor grad til mens vi går. Lokalhistorikeres og andre lokalhistorieinteressertes erfaringer, tanker og forslag vil selvfølgelig tillegges stor vekt under prosessen. Lykke til! :-)

Velkommen ombord, Raymond Johansen! Om du ikkje har tidlegare erfaring med wikiarbeid, så er det lurt å begynna med å sjå gjennom sida «Hjelp:Om wikien» og å kike gjennom basismanualen eller oversynet over hjelpesidene. Den siste sida viser deg vidare til hjelp om spesifikke tema. Elles er det berre å setje i gang med skrivinga om lokalhistoriske emne, inkludert orienteringsartiklar om tilgrensande fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan sjå om andre har same interesser, og eventuelt òg leggje inn dine eigne på sida der brukarinteresser og ekspertise er opplista. Skriv gjerne nokre ord om deg sjølv på di eiga brukarside òg — da er det lettare for alle oss andre å sjå kven du er.

Om du skulle vera vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhovudet at lokalhistoriewiki.no skil seg ut frå Wikipedia på mange måtar. Sidan wikien vår framleis er på betastadiet, så blir vegen i stor grad til medan vi går. Erfaringar, tankar og forslag frå både lokalhistorikarar og andre lokalhistorieinteresserte vil sjølvsagt bli lagt mykje vekt på under prosessen. Lykke til! :-)

-- Siri J 1. okt 2008 kl. 10:47 (CEST)


Lokalhistoriewiki.no
Budstikka

Nr. 1, årg. 1 25. september 2008

 

Velkommen som medarbeider på lokalhistoriewiki.no!   Velkommen som medarbeidar på lokalhistoriewiki.no!
Mange nye har registrert seg, høsten er her med mer innetid og dermed er det på tide med et treff (kurs).   Mange nye har registrert seg, hausten er her med meir innetid og dermed er det på tide med eit treff (kurs).
Denne gang holdes kurset lørdag 11. oktober kl 9-16 i NLIs lokaler i Observatoriegt. 1 B (nybygget bak Nasjonalbiblioteket) i Oslo. Kursleder er Chris Nyborg. Kurset vil være praktisk, med vekt på ting dere støter på underveis i wikiarbeidet. Stikkord er layout, bildeopplasting og -lisensiering, kategorisering, maler osv. og det er rom for ønsker fra dere i dette. Mail gjerne Chris, eller skriv det nederst på siden der du kan melde deg på. Videre vil kaffe og te være innen rekkevidde i pausen, og det blir mulighet til å jobbe litt på egen hånd - med noen som ser litt over skulderen om ønskelig. Du kan også ta med ting du lurer på om det er enklere enn å beskrive dem med ord.   Denne gongen blir kurset halde laurdag den 11. oktober kl 9-16 i lokala til NLI i Observatoriegt. 1 B (nybygget attom Nasjonalbiblioteket) i Oslo. Kursleiar er Chris Nyborg. Kurset vil vera praktisk orientert, med vekt på ting de støyter på undervegs i wikiarbeidet. Stikkord er layout, bildeopplasting og -lisensiering, kategorisering, malar osv., og det er rom for ønske frå dykk i dette. Send gjerne Chris ein e-post, eller skriv det nedst på sida der du kan melde deg på. Elles vil det vera kaffi og te i pausen, og det blir mulegheiter til å arbeide litt på eiga hand — med nokon som ser deg litt over skuldra om du vil. Du kan ta med deg ting du lurer på òg om det er enklare enn å skildre dei med ord.
Datakapasiteten begrenser dessverre antall deltakere til ca. 30, men det kommer flere kurs (også andre steder i landet)! Selv om NLI har noen bærbare pc'er til disposisjon er det flott om dere som har mulighet for det tar med egne bærbare pc'er. Det er trådløst nettverk i kurslokalene.   Datakapasiteten gjer dessverre at vi berre har plass til kring 30 deltakarar, men det kjem fleire kurs (inkludert andre stader i landet)! Sjølv om NLI har nokre berbare datamaskiner til disposisjon, er det flott om dei av dykk som kan tek med eigne berbare datamaskiner. Det er trådlaust nettverk i kurslokala.
Ser frem til å møte dere!
Marianne Wiig, NLI
  Ser fram til å møte dykk!
Marianne Wiig, NLI

 


Diskusjonsforumet  |  Brukerinteresser  |  Hva er wikien ikke?

Sjekking av artikler

Når du sjekker artikler er det viktig at du bruker /Titler som er felles med begge utgavene, og ikke listene for hver enkelt utgave, ellers blir det dobbeltarbeid – bokstavene Å øg Ø som du har gjort ting på i dag ble ferdig i går kveld. Cnyborg 7. nov 2008 kl. 13:58 (CET)

Da så. Jeg misforstod instruksjonene til å bety at de kun gjaldt de som jobbet med den listen med titler som er felles for begge utgavene, dvs. at de skulle markere det de hadde gjort i de to andre listene slik at det ikke ble dobbelt arbeide for de som jobbet med dem, og ikke omvendt. Raymond Johansen 7. nov 2008 kl. 14:03

Legg merke til at Bruker:Kallrustad her og Bruker:Mattin på Wikipedia er samme person; artikler han har lagt inn begge steder skal derfor ikke ha kildehenvisning til Wikipedia. Det blir ekstra problematisk når det egentlige kilden fjernes. Jeg har rettet opp noe, men det er fint om du går gjennom alle du har endret på. Cnyborg 11. nov 2008 kl. 12:15 (CET)

Takk for advarselen. Nå ser det ikke ut som om Kallrustad står som forfatter på noen av de artiklene på R og U der jeg har lagt til kilder, med unntak av Ruseløkka, men i det tilfellet står en PaulVIF som eneste bidragsyter på bokmålswiki. Raymond Johansen 11. nov 2008 kl. 12:40
Det var nettopp dette som hadde skjedd med Roy Strandbakke og Rolf Bjørn Backe, der Kallrustad/Mattin er forfatter. Se denne] og denne diffen. Cnyborg 11. nov 2008 kl. 13:25 (CET)
Riktig, men disse hadde du åpenbart rettet på før jeg gikk i gjennom arbeidet mitt i stad. Jeg sjekket kun de det stod "kilde lagt til" på og oppdaget det dermed ikke. Raymond Johansen 11. nov 2008 13:59
OK, da skulle vi være i mål med det. Cnyborg 11. nov 2008 kl. 14:13 (CET)

Sletting

I og med svaret fra Gisle Hannemyr ser det ikke ut til å være nødvendig å slette artikler som fikk påsatt {{Wikipedia}} fra første revisjon (eller i det minste i den første omgangen med redigering). Jeg fjernet derfor slettemerket på Grenland. Skulle det vise seg at vi allikevel må slette slike artikler kan vi bare bruke Wikipediamalen for å finne dem. Cnyborg 25. nov 2008 kl. 09:54 (CET)

Heller ikke når brukeren selv, SOA i dette tilfellet, ønsker dem fjernet? I så fall lar jeg dem stå som de er. Raymond Johansen
Hvis han absolutt vil ha det fjernet er det jo en annen sak; jeg forholdt meg bare til den slettegrunnen som ble lagt inn. Nå er det jo ikke SOA som har skrevet det, så strengt tatt har ikke han noen rett til å få det fjernet, men det er jo heller ikke den best tenkelige artikkel for vårt formål, så da sletter jeg den. Cnyborg 25. nov 2008 kl. 10:00 (CET)

F1

Jeg er nok enig i det aller meste av slettingene av F1-tag, og endring fra Q2 til F1, ettersom mange av dem ble merket fordi vi trengte fungerende forsider på framvisninger av wikien. Men jeg må nevne at poenget med å endre fra Q til F, slik det er presentert på diskusjonsforumet, var å ta bort noe av kvalitetskravet, slik at det blir primært kvalitet innenfor et forsideområde som teller – der en forside ikke har så mange artikler å velge mellom kan det i begynnelsen være nokså lave krav, mens det for områder der vi har mye å velge på kan være mye høyere krav. Når du f.eks. skriver om bybrannene i Moss at de umulig kan være F1 er det riktig i forhold til at det nå finnes mange artikler om Moss, men tilsvarende artikler for et sted med få artikler vil det kunne være nødvendig å ha merket som F1 for at forsidene skal fungere. Cnyborg 5. des 2008 kl. 16:50 (CET)

Jeg forstår hva du mener og skal ta høyde for hvordan forsidene ser ut i det videre arbeidet. Man burde imidlertid kunne forvente at en forsideartikkel fører en videre til en tekst som består av noe mer enn de 2-3 setningene som står på forsiden, ellers kan man fort føle seg litt snytt i det man klikker på linken. Raymond Johansen
Ser poenget ditt, Raymond, men samtidig vil kanskje smakebiter av miniartikler inspirere til å utvide disse — mens en ribbet forside gir et ganske bestemt inntrykk av at dette området ligger fullstendig brakk. Derfor tror jeg Chris har et meget viktig poeng her. -- Olve Utne 8. des 2008 kl. 15:27 (CET)
Etter at jeg er ferdig med å gå igjennom de merkede artiklene vil jeg se over alle forsidene for å forsikre meg om at ingen blir etterlatt i en ribbet tilstand. Raymond Johansen
Noen mulighet til å gjøre det underveis i stedet? Hele poenget her er nettopp at terskelen skal være ulik alt etter hvor mye stoff som finnes i «nedslagsfeltet» til hver forside. Å gå blindt gjennom artiklene har derfor svært begrenset verdi og fører fort til unødig dobbeltarbeid. -- Olve Utne 8. des 2008 kl. 19:49 (CET)
Raymond og jeg har snakket litt frem og tilbake og funnet ut at det er bedre å starte i motsatt ende når det gjelder F-merkingen. Altså vil han nå ta utgangspunkt i forsidene og se gjennom artiklene som er eller bør bli merket med F1 og F2. Kanskje er det noen umerkede artikler som kan oppgraderes til F1 og noen F1-artikler som kan oppgraderes til F2. --Marianne Wiig 9. des 2008 kl. 12:51 (CET)


Sogn og Fjordane

Heia :) Forsiden var ikke galt satt opp, hovedartikkelen var :) Sjekk denne diff'en så ser du hva som var på gang. Når ikke <onlyinclude> er lagt inn, taes hele artikkelen med med hud, maler, kategorier og hår ;)

God uke videre! Siri J 9. des 2008 kl. 16:47 (CET)

Ja, i løpet av dagen la jeg selv merke til det her på en del forsider jeg la inn artikler på og glemte onlyinclude. Men snart skulle alle forsidene være i orden.
Ha en god uke videre du og! Raymond Johansen
Fikset litt til :) - denne gang på Gauldalen. Etter hva jeg kunne se ble bare F2 for Orkdalen hentet inn... titt her ;) Siri J 11. des 2008 kl. 14:19 (CET)
Takk for det! Jeg fikk ikke helt skikk på den forsiden der. Raymond Johansen

Bilde

Det er viktig at du legger inn riktig lisens og opphavsinformasjon (bruk malen som er angitt på opplastingssiden) når du importerer bilder. Kan du ordne det på Bilde:ErikavPommern.JPG? Krediteringen "fra Wikimedia" er heller ikke god, informasjonen på bildesiden må brukes ved kreditering. I dette tilfellet er selve bildet PD, mens avfotograferingen er lisensiert på annen måte. Hvis du har problemer med det kan jeg ta det, men det er like greit å hoppe i det først som sist. Cnyborg 21. jan 2009 kl. 13:48 (CET)

Dette bildet er public domain. --Raymond Johansen 22. jan 2009 kl. 09:56 (CET)
Det er veldig viktig at vi ikke slurver med rettigheter på bilder. Jeg ser på Commons:File:Eryk I Pomorski Darłowo.jpg at det ikke stemmer at bildet er PD. Maleriet er det, men fotorettighetene må vi også forholde oss til i land som har det. Polen er et slikt land, og i og med at Norge også har separate fotorettigheter er det viktig at vi tar med det. Det holder heller ikke å legge inn PD uten å ta med filinformasjon, for da er det vanskelig for andre å kunne sjekke om det som står er riktig - malen med filinformasjon må fylles ut. De sekundene det tar er ingenting mot alt ekstraarbeidet hvis spørsmålet kommer opp senere og ingen vet hvor bildet kommer fra. Jeg fyller inn det som trengs av informasjon. Cnyborg 22. jan 2009 kl. 15:51 (CET)
Alt Chris sier her stemmer — og er viktig også...! I praksis er det enkleste på sikt å kopiere over ALL informasjon som finnes på skildringssiden på Wikimedia Commons og tilpasse formateringen i den grad det trengs. I praksis betyr dette å sette inn :commons: i lenker til selve Commons og :wikipedia: i stedet for :en: eller :w:. I forbindelse med Wikipedia på andre språk enn engelsk kan :wikipedia: føyes til før språkkoden (f.eks. :no: > :wikipedia:no:). -- Olve Utne 22. jan 2009 kl. 16:01 (CET)

Merk forøvrig også at i norsk juss eksisterer ikke «public domain». I Norge blir et verk økonomisk frigitt etter (50 eller) 70 år for anonyme verk, og navngitte verk blir økonomisk frigitt etter utgangen av det 70. året (under visse omstendigheter det 50. året) etter opphavspersonens død. Merk særlig at verkenes ideelle retter fremdeles beskyttes av Åndsverksloven etter dette tidspunktet, og å ikke ha med kildeinformasjon etter beste evne kan faktisk føre oss opp i et juridisk uføre om så verket er 500 år gammelt...(!) -- Olve Utne 22. jan 2009 kl. 16:08 (CET)

Bilder fra Nittedal kommune

Den gamle søsterboligen ved Glittre Sanatorium? Eller noe helt annet?

Hei. :-) Kunne du se litt på dette bildet og opplysningene rundt det og prøve å finne ut om dette er den gamle søsterboligen? Om du ellers finner noe feil å rette og/eller tilleggsopplysninger i forbindelse med bildene jeg har tatt i Nittedal kommune, så setter jeg pris på alle rettelser og innspill. :-) Olve Utne 17. mar 2009 kl. 23:58 (CET)

Det må nesten være søsterboligen, om enn noe ombygd. Ta en titt på disse lenkene:

Glittre Sanatorium ved nittedalsporten.no

Glittre Sanatorium i lokalavisen Varingen'

(Av en eller annen grunn får jeg ikke innrykk på dette innlegget.)

--Raymond Johansen 18. mar 2009 kl. 10:09 (CET)

Innrykket kommer ikke, fordi bildet ligger i venstre marg :) Prøv å legg det inn uten "left" og se hva som skjer ;) Siri J 8. mai 2009 kl. 10:51 (CEST)

Veileder :)

Ser at du er en av disse - kan ikke du gi noen stikkord her? Siri J 8. mai 2009 kl. 10:51 (CEST)

Sletting

Heia :) Vi sa velkommen fra begge sider til Finn Karlsen - jeg slettet din, du havnet ved et uhell på brukersiden hans ;) Håper det er ok? Siri J 19. mai 2009 kl. 15:51 (CEST)

Naturligvis. Hensikten var selvfølgelig å legge inn velkomsten på diskusjonssiden, men siden jeg straks skal gå for dagen var jeg litt rask i svingene. Takk for hjelpen! --Raymond Johansen 19. mai 2009 kl. 15:54 (CEST)
Den er begripelig :) Et tips, forresten, når du legger inn den malen er det bedre om du skriver {{subst:Velkommen}} ~~~~ Det ligger noe kode i den som da legger inn brukernavn og slikt ;) Siri J 19. mai 2009 kl. 16:02 (CEST)
Takk for tipset! :) --Raymond Johansen 19. mai 2009 kl. 16:03 (CEST)