Brusveen Jern- og Metallarbeiderforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Brusveen Jern- og Metallarbeiderforening organiserer de ansatte ved O. Mustad & Søns fabrikk på BrusveenGjøvik. Foreningas historie går tilbake til 1916, da Gjøvik Jern- og Metallarbeiderforening tok initiativ til å få organisert de ansatte hos Mustad. Det ble oppretta en klubb med 400 medlemmer, som omfatta de fleste arbeiderne ved bedriften. Lokalhistorikeren Reidar Mollgard skriver at Mustad-arbeiderne organiserte seg nokså seint fordi lønningene og arbeidsforholdene ved bedriften var bedre enn de fleste andre steder. Første verdenskrig skapte imidlertid mer ustabile forhold, og det ble grobunn for ei fagforening.

I 1918 stemte et flertall av klubbmedlemmene for at en skulle danne ei egen forening ved Brusveen, uavhengig av Gjøvik. Etter at Norsk Jern- og Metallarbeiderforening først hadde avslått dette ønsket, ble det en realitet fra 1. juli 1922.

Medlemsutviklinga har fulgt kurven for antall ansatte ved Mustads anlegg på Brusveen. Mens det på 1950- og 1960-tallet var nesten 1000 personer som betalte kontingent til foreninga, var medlemstallet i 2010 nede i 75. Brusveen Jern og Metall er tilknytta Fellesforbundet, og leder pr. 2010 er Bjørn Øversveen.

Medlemsutviklinga i Brusveen Jern og Metall

 • 1916: 400
 • 1941: 520
 • 1946: 670
 • 1956: 960
 • 1966: 929
 • 1976: 585
 • 1986: 474
 • 1991: 330
 • 1996: 370
 • 2001: 301
 • 2006: 150
 • 2010: 75

Kilder og litteratur