Bybrannen i Bergen 1702

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brannen brøt ut i Manufakturhuset ved Lille Lungegårdsvann.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).

Bybrannen i Bergen 1702 brøt ut den 19. mai 1702, og regnes som den mest ødeleggende brannen i Bergens historie. Omkring 7/8 av byen ble lagt i aske, inkludert flere kirker og offentlige bygninger.

Brannen

Brannen oppsto nær Manufakturhuset ved Lille Lungegårdsvann. Den spredte seg mot Vågen, der den på Strandsiden raste fram til Holbergsallmenningen og på østsiden fram til Mariakirken. Det brant i omkring et halvt døgn.

Blant bygninger som gikk tapt eller fikk store skader kan nevnes Det tyske kontor, Domkirken, Korskirken, Martinskirken, Rådhuset, Manufakturhuset, Katedralskolen, Bispegården og St. Jørgens hospital.

Konsekvenser

Etter brannen sto man med åpent terreng, og kunne lage en åpnere by som var tryggere i tilfelle nye branner. Allmenningene ble utvida, slik at branner ikke så lett kunne spre seg over dem. Det hadde også den konsekvens at ferdsel ble enklere i en voksende by. Mellom Torgallmenningen og Vetrlidsallmenningen ble Torget anlagt. Domkirkeallmenningen ble også anlagt etter brannen. Det ble også innført murtvang. Det ble også satt i gang en reorganisering av brannvesenet.

Bryggen slik vi kjenner den i dag er i stor grad et resultat av gjenoppføringa etter brannen i 1702. Domkirken fikk store skader, og først i 1743 kunne den tas i bruk igjen etter reparasjoner som kosta over 15 000 daler. Korskirken kunne også restaureres, og prisen der ble på over 11 000 daler. For å finansiere dette måtte alle kirker i landet betale to daler i året i tre år. Ny katedralskolebygning kom på 3200 daler, og sto ferdig i 1706. At så mange offentlige bygninger hadde blitt ødelagt førte også til at man en tid måtte improvisere. For eksempel holdt lagmann Henrich Hansen Weiland lagting i sitt hjem i åra 1702–1705.

Blant de som mista sine hus kan nevnes dikteren Dorothe Engelbretsdotter. Hun mista alt, og først da hun fikk enkepensjon i 1712 kunne hun bygge nytt hus. Peder Lems hus ble også flammenes rov; Lem var onkel til Ludvig Holberg, som hadde hatt deler av sin oppvekst i huset. Dorothe Engelbretsdotter og Ludvig Holberg skal etter brannen ha blitt naboer en periode. For Holbergs del førte brannen til et sprang i hans skolegang. Fordi katedralskolen brant, ble de flinkeste av elevene dimittert til Københavns Universitet, og Holberg var blant de som brått ble student. En tredje forfatter som ofte nevnes i forbindselse med brannen er Petter Dass, som skrev tre leilighetsdikt om katastrofen. Selv om han befant seg lenger nord, og ikke ble personlig ramma, var han involvert i jektefarten mellom Nordland og Bergen, og fikk raskt høre hva som hadde skjedd.


Litteratur og kilder