Carl Ferdinand Andresen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Carl Ferdinand Andresen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Carl Ferdinand Andresen (født 24. juni 1824 i Christiania, død 14. februar 1890) var utdannet bergverksingeniør. I over 30 år var han tilknyttet Kongsberg sølvverk i ulike stillinger, herunder var han sølvverksdirektør i en årrekke. Han var også ordfører i Kongsberg og stortingsmann for byen.

Familie

Carl Ferdinand Andresen var sønn av bankier og kjøpmann Nicolai Andresen (1781–1861) og Engel Johanne Christiane Reichborn (1790–1826), og var gift med Karen, født Nielsen (1832-1916). Han var bror av kjøpmann og tobakksfabrikant Johan Henrik Andresen (1815-74), oldefar til tobakkfabrikkeier Johan Henrik Andresen (1930-2011).

Liv og virke

Carl Ferdinand Andresen tok eksamen som cand. min. ved universitetet i Kristiania 1846. Hans avsluttende oppgave hadde tittelen Beskrivelse av Omgangsmaaden ved Scheidningen af den i Armen og Kongens Grube vundne Erts. Etter endt studium arbeidet han ved private bergverk, før han i 1849 ble han aspirant ved Kongsberg Sølvverk. Her hadde han de kommende årene en rekke posisjoner. Andresen var en periode også bestyrer for Vinoren sølvgruver i Svene nord for Kongsberg.

Andresen ble førstedirektør ved Kongsberg Sølvverk (sølvverksdirektør) i 1869. Han kom da fra stilling som såkalt tredjedirektør ved Sølvverket, og geschworner i Østre Søndenfjeldske Bjergdistrikt. Stillingen som sølvverksdirektør hadde han til 1885. Fra 1885 var Andresen tollkasserer i Arendal.

I folketellingen for 1865 er han oppført med adresse Ekermogaden på Kongsberg sammen med kone og tre barn. Han hadde da tittel som sølvverksbestyrer.

1866-67 var Andresen ordfører i Kongsberg, etter å ha vært varaordfører 1865-66. Han representerte Kongsberg på Stortinget 1871-73, samt 1880-82 som vararepresentant.

Etermæle

Carl Ferdinand Andresen døde i Arendal, men er er gravlagt ved Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Sølvværksdirektør er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser

Notis i Aftenposten 8. juli 1869 om utnevnelsen av Carl Ferdinand Andresen til direktør for Kongsberg Sølvverk.