Leksikon:Gesvorner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gesvorner, m. (ty. Geschworner m., edsvoren), bergmesterens assistent og stedfortreder ved en gruve. Gesvorner førte det daglige tilsynet med gruvedriften og skulle blant annet ved bergmånedens begynnelse anvise borhauere og fyrhauere deres arbeid (jamfør forting) og ved månedens slutt (bergmåned = 28 dager) måle det arbeidet som var gjort (jamfør avta, v.).

Etter 1812 var gesvorner bergmesterens nærmeste medarbeider i bergmesterdistriktet. Der var tre slike gesvorner i Norge, men embetet ble opphevet etter kort tid (jamfør bergamtet). H.W./S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.