Caspar von Cappelen (1762–1823)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Caspar von Cappelen (født 1762, død 1823) var en trelasthandler, sagbrukseier og kjøpmann på Bragernes i Drammen.

Han var sønn av grosserer og proprietær i Drammen, Michael von Cappelen (1731–1804).

Han eide flere gårder i Lier hvor han drev mølledrift og sagbruk, blant dem Vivelstad og Søndre Sandaker.

I 1807 forærte han en tomt på Søndre Sandaker som skulle benyttes til fast skole i Lier, skjenket 5 000 speciedaler til Det kgl. Frederiks Universitet ved dets opprettelse i 1811.

Han var overformynder på Bragernes 1808-1810. Hans store privatbolig med tilhørende lastetomt og sjøboder på Brakerøya ble i 1832 innkjøpt til koleralasarett. Cappelen eide hele Holmen, som han kjøpte i 1798 av Hans Andreas Widerøe og øya ble på dette tidpunktet brukt som en løkkeeiendom. Cappelen sørget for påfyll av leire for å bedre jordmonnet og utviklet øya til et parkområde som var åpen for byens befolkning, og drev også bjelkehugst på stedet og fikk i 1806 tillatelse til å anlegge en reperbane. Øya var på denne tiden også byens rettersted.

I årene 1789 til 1793 var han formann for Det Ridende Grønne Corps.

Kilder