Christian Grønbech Døderlein (1816–1898)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Grønbech Døderlein. Fra boka Asker, utgitt 1917.

Christian Grønbech Døderlein (født 19. september 1816 i Christiania, død 25. desember 1898 samme sted) var sokneprest til Asker prestegjeld fra 1862 til 1889.

Slekt og familie

Han var sønn av overlærer Christian Døderlein (1782–1839) og Anne Johanne Ottesen.

Den 31. juli 1848 ble han gift med Malvina Petersen (1820–1910), datter av statsråd Hans Christian Petersen og Christine Marie Thrane: se Thrane. Malvina var kusine av Marcus Thrane og niese av Waldemar Thrane.

Paret fikk to sønner og to døtre. Mest kjent er nok Hanna Døderlein, som ble forfatter under pseudonymet «Helene Dickmar». Hun skrev blant annet Med Barneøine, som er en erindringsbok fra tida på kapellangården i Vestre Bærum. Hun ble gift med August Andresen Butenschøn, og ble gravlagt i hans families gamle gravkammer på Asker kirkegård.

Liv

I 1839 avla han teologisk embetseksamen med laud. Etter et par år som privatlærer hadde han 1841–1843 et studieopphold i Frankrike. Da han kom hjem til Norge igjen ble han privatlærer i Christiania, og så i 1847 annenlærer ved Holt seminar.

Den 15. oktober 1855 ble Døderlein residerende kapellan i Asker, og det var han inntil han i 1862 ble sokneprest der. I 1877 ble han også prost. Som kapellan hadde han blant annet bestyrerjobben på Asker seminar, en jobb han var godt kvalifisert for etter åtte år på Holt seminar. Seminaret ble i hans tid utvida slik at man hadde 70 elever der. Døderlein kom fra en urban bakgrunn, men det ser ut til at han hadde svært god kontakt med elevene, som for det meste var bondegutter som utdanna seg til lærere. Som medlem av kommisjonen for L.M. Lindemans koralbok talte han varmt for folkemusikkens verdi, noe som nok er et resultat av denne kontakten med bondesamfunnet. Som sokneprest jobba Døderlein for at det fortsatt skulle være slik at kapellanen var bestyrer på seminaret, men i 1870 ble dette endra mot hans vilje.

Som prest fikk han godt skussmål av blant annet skolemannen og statsråden Nils Hertzberg (1827-1911), som talte varmt om Døderleins prekener. Han ble også rost for sin katekese.

I 1878 brant Asker gamle kirke. Den nye kirka ble oppført året etter, og det ser ikke ut til at Døderlein forsøkte å redde det som var igjen av middelalderkirka, bortsett fra en del av interiøret.

I 1880-åra ble det diskutert om man skulle dele Asker prestegjeld. Han fikk forhindra at det ble delt mens han var sokneprest, men i 1894 ble Vestre Bærum og Østre Bærum prestegjeld utskilt.

Mot slutten av 1889 fikk Døderlein avskjed i nåde på grunn av sin høye alder - han var da 73 år gammel. Han flytta til Kristiania hvor han levde til 1898. Døderlein ble gravlagt på Asker kirkegård.

Han var ridder av St. Olavs Orden.

Litteratur