Christian Julius Schou (1854–1909)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fabrikkeier Christian Julius Schou, malt etter et fotografi.
Christian Julius Schou fotografert ca. 1890.
Foto: Marie (Lillemor) Rustad/Oslo Museum.

Christian Julius Schou (født 20. juni 1854 i Aker herred, død 21. juni 1909) var fabrikkeier. Han overtok etter farens død ledelsen av både Hjula veveri og familiebedriften Schous bryggeri, som farfaren med samme navn hadde grunnlagt.

Familie

Christian Julius Schou var sønn av fabrikkeier Halvor Schou (1823-79) og Anna Cecilie, født Crowe (1829-1914), og sønnesønn av Christian Julius Schou, grunnlegger av Schous bryggeri i Christiania. Han var bror av kunstmesénen Olaf Fredrik Schou (1861-1925). Christian Julius Schou var først gift med Anna Hermine Kiær (1856–1880) og annen gang, som enkemann, med Fredrikke Elisabeth («Ella») Pihl (1856-1925), datter av jernbanedirektør Carl Abraham Pihl.

Liv og virke

Christian Schou tok merkantil utdannelse ved det praktiske handelsinstitutt i Lübeck. Ved farens død i 1879 gikk han inn i ledelsen for Hjula veveri, som faren hadde grunnlagt i 1855. Han ble medinnehaver i 1883 og eneinnehaver i 1901.

Fra 1883 ledet han også, sammen med svogeren Einar W. Egeberg, familieselskapet som eide Schous bryggeri fram til bryggeriet ble solgt til bryggeriets direktører Hugo Wetlesen og Hans von der Planitz i 1898.

Schou var også medlem av direksjonen for Den norske Creditbank fra 1904, en posisjon også faren hadde hatt, og fra 1902 satt han i Morgenbladets representantskap.

Christian Julius Schou var plaget av dårlig helse. I nekrologen i Aftenposten 22. juni 1909 står det at han ble led av en brystsykdom fra han var i midten av 20-årene. Han døde av lungebetennelse under et kuropphold i Ems i Tyskland (kjent for sine mineralrike kilder).

Ettermæle

Christian Julius Schou er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Om Schous rolle som leder for Hjula veveri skriver Sigurd Grieg blant annet i Norsk biografisk leksikon (1954):

Det falt således i Schous lodd å lede Hjula både under høikonjunkturen i 1890-årene og i de vanskelige årene etter mellemrikslovens ophevelse i 1897, en periode som man uten overdrivelse må kunne si var en av de vanskeligste i den norske tekstilindustris historie. Når Hjula klarte den omleggingsprosess som blev nødvendig, tilkommer æren i først rekke Schou. Det var sikkert en hård påkjenning for Schou, som gjennom hele sitt liv måtte kjempe med svekket helbred.

Christian Schous vei på Lofthus i bydel Nordre Aker i Oslo ble oppkalt etter Christian Julius Schou i 1935. Han bygde eiendommen Lofthus her i 1880-årene (ved dagens Christian Schous vei 7). Navnet Lofthus er en oppkalling av Lofthus i Hardanger, der Schou hadde et lengre kuropphold på grunn av helseplagene sine.

Christian Schous er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. (Merk at faren og farfaren ikke er gravlagt der, men på Vår Frelsers gravlund).

Han ble ridder av St. Olavs Orden i 1894.

Kilder og referanser

Motiv fra Christian Schous vei i Oslo, nær Schous eiendom Lofthus.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Eksterne lenker