Christopher Knudsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christopher Knudsen fotografert ca. 1910.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Christopher Knudsen (født på Landfalløya i Drammen 4. oktober 1843, død i Drammen 28. juli 1915) var sogneprest og politiker (H). Han var kirkestatsråd 1905-1906 i Christian Michelsens regjering, og var også stortingsrepresentant, samt ordfører i både Nedre Eiker og Tønsberg.

Familie

Christopher Knudsen - fornavnet også skrevet Christoffer - var sønn av jernbanearbeider Knud Larssen (1814–66) og Marie (Maren) Antonette Christophersen Aaserud (1812–90). Han var først gift med Marie Charlotte Andrea Hermanstorff (1849-1873), deretter (som enkemann) med Ida Regine Lohne (1855-1949).

Liv og virke

Knudsen ble student i 1861 og cand.theol. i 1867. Han underviste en tid ved Drammen Latinskole (hvor han blant andre kom i kontakt med sogneprest Jørgen Moe), til han i 1868 ble kateket i Mandal. I 1876 ble han sekretær i Det norske Missionsselskab, redaktør av selskapets blad og lærer ved misjonsskolen i Stavanger.

I 1880 ble Knudsen sogneprest i Nedre Eiker, i 1886 residerende kapellan i Bragernes, deretter sogneprest i Tønsberg i 1898, og prost i Søndre Jarlsberg i 1900. Hans siste geistlige embete var som sogneprest i Bragernes 1906–13.

Mens han var i Eiker ble Christopher Knudsen medlem av formannskapet og ved kommunedelingen i 1885 ble han den første ordføreren i Nedre Eiker kommune. I Drammen ble han medlem av bystyret og i 1890 varaordfører. 1895–1900 var han stortingsrepresentant fra Drammen, og da han flyttet til Tønsberg, fikk han en tredje periode derfra.

Knudsen var ordfører i Tønsberg i 1905, før han ble utnevnt til kirke- og undervisningsminister i Christian Michelsens regjering 11. mars 1905, en post han hadde til 26. januar 1906. Han gikk av som følge av utnevnelsen av Johannes Ording til et professorat i systematisk teologi, som han ikke kunne akseptere. Opprettelsen av Menighetsfakultetet var også en følge av utnevnelsen av Ording.

I folketellingen for 1910 er Knudsen registrert som beboer i Nedre Strandgate 9 i Drammen, sammen med kona Ida og to døtre.

Ettermæle

Christopher Knudsen er gravlagt på Bragernes kirkegård i Drammen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en nekrolog i Aftenposten 28. juli 1915, samme dag som han døde, sto det blant annet:

Knudsen var den ældste mand i Chr. Michelsens ministerium, og det første medlem af dette, der er afgaaet ved døden. … Christoffer Knudsen var en kraftig og udpræget personlighed med rige evner og en utrættelig arbeidskraft, som har sat dybe spor baade i vor kirke og i vort offentlige liv. … Det er blevet offentlig udtalt – og det er visselig ogsaa sandt – at det for begivenhedernes udvikling i 1905 var af den største betydning, at der som kirkestatsraad sad en mand, som hele den norske kirke saa op til med den mest ubetingede tillid.

Christoffer Knudsen er gravlagt på Bragernes kirkegård i Drammen. Begravelsen fant sted på Drammen kommunes bekostning.

Knudsen ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1900 og til kommandør av 1. klasse 1907. Han var innehaver av 7. juni-medaljen.

Kilder og referanser

Eksterne lenker


Eiker Leksikons logo.jpeg Christopher Knudsen inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!