Dal (Nordre Follo gnr. 125)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre Dal gård. Husklynga bak trærne til venstre for gården ligger på grunn skilt ut fra Vestre Dal.
Foto: Leif-Harald Ruud (2005).

Dal er i denne sammenhengen en fellesbetegnelse på de tre gårdene i dalsenkningen mellom Nøstvedtmarka og tettbebyggelsen på Langhus. Dal på vestsiden av Gjersjøen må ikke forveksles med disse, og denne ligger da også i det som tidligere var Oppegård kommune.

Utgangspunktet var gården Dal (gnr. 125/1), som første gang er registrert i 1801 og som i 1877 ble delt i Vestre og Nordre Dal. Førstnevnte beholdt samme gårds- og bruksnummer som gården den ble skilt ut fra, mens Nordre Dal fikk betegnelsen gnr. 125/3. I 1838 ble Østre Dal registrert med gnr. 125/2, og denne framstår i dag som Søndre Dal.

Allerede i de første tiårene på 1900-tallet startet arbeidet med å skille ut tomter til boligbygging på Langhus. Stoppestedet på Østfoldbanen ble opprettet i 1919, og avstanden til hovedstaden var plutselig ikke lengre enn at det ble attraktivt å bosette seg i området. Utbyggingsaktiviteten har variert sterkt til tider, men fra og med 1960-årene ble det oppført en rekke småhus og terrassehus på Nordre Dals grunn. Oppegårdveien, som fram til ca. 1960 var hovedveien mellom Ski og Oppegård, gjennomskjærer området fra sør til nord.

Da Dalstunet ble utbygd omkring 2005, forsvant de siste gårdsbygningene på Nordre Dal. Dette var også den foreløpig siste større utbyggingen i den søndre delen av området, mens ekspansjonen skulle fortsette i nord. I 2012 startet nemlig oppføringen av seks flerfamiliehus og tre terrengtilpassede boligblokker i Haugbro terrasse.

Sommeren 2022 er tunene og flere av gårdsbygningene på henholdsvis Vestre og Søndre Dal fortsatt intakte. Begge gårdene har også stadig noe drivverdig innmark, selv om Vestre Dal har avgitt areal til boligbygging.

Kilder


Koordinater: 59.7427353° N 10.8289116° Ø