Den Fredrikshaldske kongevei

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Den fredrikshaldske kongevei»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Deler av Den Fredrikshaldske kongevei er skiltet som kulturvei.
Foto: Chris Nyborg

Den Fredrikshaldske kongevei var navnet på veien mellom Christiania og Fredrikshald (Halden) fra ca. 1660. Ekebergveien fra Oslo gate opp gjennom Ekebergskrenten, forbi Ekeberg gård og videre over Ekebergplatået er så godt som identisk med veiløpet for «Den Fredrikshaldske». Videre går traséen langs Øvre Prinsdals vei fram til kommunegrensa mot Nordre Follo, hvor den er gang- og sykkelvei helt fram til Ødegården. Herfra fortsetter den som Kongeveien sørover til Skiveien ved Greverud skole.

Et kort stykke deler Fredrikhaldske Kongevei trasé med Skiveien, men på høyde med Oppegård stasjon tar den av mot sørvest og fortsetter i retning Nøstvetmarka via Sætreveien og Mølleveien. Kommunegrensa til Ås krysses på rekonstruksjonen av en gammel steinhvelvsbro over Dalsbekken (se bildetekst nedenfor). Veien går gjennom Nøstvedtmarka, krysser E18 som Nordbyveien, og fortsetter som Kongeveien og Kirkeveien til tettstedet Ås. Derfra følger den hovedsakelig Europavei 6 til riksgrensen og derfra til København i grove trekk kongetraseen. Brorparten av Den Fredrikshalske kongevei ligger gjemt under, eller er tilintetgjort av moderne veianlegg. Deler er bevart og fredet.

Fra kommunegrensen mellom Nordre Follo og Ås gikk også en østre avgreining til Nordre Ski gård. Der delte den seg igjen i disse to traseene:

Østre Fredrikshaldske Kongevei, vestre linje:

  • Nordre Ski - Kråkstad kirke - Asper - Østfold (Glomma ved Grønsund).

Østre Fredrikshaldske Kongevei, østre linje:

  • Nordre Ski - Oppsand - Bilitt - Østfold (Tomter - Onstadsund)

Historie

Veiløpet går for en stor del tilbake til oldtid i form av stier og enkle kjerreveier. Opprustningen kom som en følge av behov for å flytte tyngre militært materiell gjennom Akershus og Østfold. Det var kong Christian IV, Christianias grunnlegger, som i sin tid gav forordning om å gjøre veien mellom Oslo og København til kjørevei for hest og vogn. Veien kom i kjørbar stand i 1660-årene. Den svenske krigerkongen Karl XII benyttet veien under Det første Norgesfelttoget i 1716.

Den Fredrikshaldske kongevei var hovedveien sørover fra Christiania til den ble avløst av Mosseveien i 1860.

Galleri

Se også

Kilder