Øvre Prinsdals vei

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parti fra den nordligste delen av Øvre Prinsdals vei.
Foto: Leif-Harald Ruud (2024).
Parti fra den nordre delen av Øvre Prinsdals vei.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Øvre Prinsdals vei sett sørover fra nr. 35.
Foto: Roy Olsen (2015).
Parti fra den midtre delen av Øvre Prinsdals vei.
Foto: Leif-Harald Ruud (2014)
Parti fra den sørligste delen av Øvre Prinsdals vei. Denne fører fra Høydalsveien til bygrensen og er ikke asfaltert.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021)

Øvre Prinsdals veiHauketo/Prinsdal i bydel Søndre Nordstrand i Oslo går fra Ljabruveien og sørover mot kommunegrensen til Nordre Follo kommune, der den fortsetter som turveien Fredrikshaldske Kongevei. Før krysset sør for Ljabru Hovedgård ble oppgradert i 1990-årene startet veien i Nedre Prinsdals vei, og i samme forbindelse ble veien sperret fysisk mellom Hauketo gård og Hauketoåsen. Veien er også stengt for biltrafikk fra Høydalsveien og sørover. Samlet lengde er ca. 1,75 kilometer.

Veien fikk navn i 1956 etter gården Øvre Prinsdal, og består i hovedsak av småhusbebyggelse. Tidligere het veien kun Prinsdalsveien.

Flere av de eldste villaene på både Hauketo og i Prinsdal ligger til veien, og disse har fått tilføyd gårds- og bruksnummer i eiendomstabellen. I tillegg har begge skolene i strøket adresse til Øvre Prinsdals vei.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
1 og 3 omkr. 1720 Gård Hauketo gård LHR-180127-03ferdig.jpg
1A/1B omkr. 1880 Gård Hauketo gård, våningshuset fra 1800-tallet; stabburet LHR-140831-03ferdig.jpg
3A/3B omkr. 1720 Gård Hauketo gård, våningshuset fra 1700-tallet LHR-210531-27ferdig.jpg
8 omkr. 1985 Barnehage Elverhøy barnehage. Opprettet som erstatning for en barnepark ved Hauketo stasjon som ble avviklet da stasjonen fikk innfartsparkering. Oslo Øvre Prinsdals vei 8 210819.jpg
11/11B Bolig
11C og 11D Bolig
12 1947 Bolig Funkisvilla LHR-210531-29ferdig.jpg
12B omkr. 1980 Bolig LHR-210531-28ferdig.jpg
12C Bolig
13 omkr. 1960 Bolig Kraftig påbygd gjennom årene LHR-210531-32ferdig.jpg
13B Bolig
14 1922 Bolig «Granly», gnr. 186/16 LHR-200430-01ferdig.jpg
14B Bolig
15 1987 Enebolig Arkitekt Stein A. Carlsen OvrePrinsdalsvei15.jpg
15B Bolig
16A omkr. 1930 Bolig «Nordlys», gnr. 186/13. Huset til høyre på bildet er 16B. LHR-210531-33ferdig.jpg
16B omkr. 2015 Bolig
17 1915 Bolig «Dueheim», gnr. 186/12. Navnet «Lilleborg» er også blitt benyttet på eiendommen. Påbygg fra 1983 i en stil tilnærmet lik den originale. Oslo Øvre Prinsdals vei 17 221208.jpg
17B Bolig
18 1928 Bolig «Solborg», gnr. 186/10 Oslo Øvre Prinsdals vei 18 221202.jpg
18B 2003 Bolig Arkitekt Heidi M. Finstad OvrePrinsdalsvei18B.jpg
19 1984 Bolig OvrePrinsdalsvei19.jpg
19B Bolig
20A Bolig
20B Bolig
20C omkr. 1920 Bolig «Myraas», gnr. 186/24 Øvre Prinsdals vei 20C 220909.jpg
21A 2018 Bolig Gnr. 186/15. Erstattet tidligere hus oppført omkr. 1921 LHR-210531-34ferdig.jpg
21B Bolig
21D Bolig
22 omkr. 1945 Bolig LHR-210531-35ferdig.jpg
22B Bolig
22C 1975 Bolig Arkitekter Sven G. Petterson og Knut Jørgensen Oslo Øvre Prinsdals vei 22C 221202.jpg
23 1920 Bolig «Haukaas», villa med intakt uthus. Gnr. 186/17 Øvre Prinsdals vei 23 220909.jpg
23B, 23C omkr. 1970 Tomannsbolig vertikaldelt Arkitekt Per Colban LHR-210531-36ferdig.jpg
24A−E Eneboliger i kjede
24F−J Eneboliger i kjede
24K−N Eneboliger i kjede
25 1966 Enebolig Arkitekt A. Jørstad LHR-210531-37ferdig.jpg
25B 1965 Enebolig Arkitekt Bjarne Thorup OvrePrinsdalsvei25B.jpg
27A Bolig
27B/C/D Eneboliger i rekke
27E Omkr. 1952 Bolig OvrePrinsdalsvei27E.jpg
28A omkr. 1922 Bolig «Vorly», gnr. 186/27 LHR-210211-04ferdig.jpg
28B Bolig
28C, 28D 1984 Bolig To like eneboliger Øvre Prinsdals vei 28C og D 220909.jpg
29A−C 1999 Bolig Tre identiske eneboliger LHR-210605-29ferdig.jpg
29D 1988 Bolig OvrePrinsdalsvei29D.jpg
30 Bolig
30B Bolig
30C Bolig
31 omkr. 1952 Bolig LHR-210605-28ferdig.jpg
32 1972 Bolig LHR-210605-31ferdig.jpg
32B Omkr. 1975 Bolig OvrePrinsdalsvei32B.jpg
32C Bolig
32G–K 2020–2023 Tomannsbolig Fire tomannsboliger i funksjonalistisk stil, oppført der nr. 34 tidligere sto. Tegnet av Ramsfjell Arkitekter AS. Oslo Øvre Prinsdals vei 32G-K 240108.jpg
34 1907 Bolig «Granaas». Huset ble revet i 2021 til tross for store protester. Erstattet av 32G–K. LHR-180519-03ferdig.jpg
34B omkr. 1982 Bolig LHR-210605-33ferdig.jpg
34C omkr. 1972 Bolig LHR-210605-32ferdig.jpg
34D Omkr. 1985 Barnehage Hauketo barnehage Oslo Øvre Prinsdals vei 34D 221003.jpg
34E Transformatorstasjon Oslo, Øvre Prinsdals vei 34 E.jpg
35 omkr. 1920 Bolig «Granheim», gnr. 189/25 Oslo Øvre Prinsdals vei 35 221208.jpg
35B 1978 Bolig OvrePrinsdalsvei35B.jpg
35C Bolig
35D Bolig
36A−N, 38A, 38F 1982 Enebolig 15 eneboliger i kjede oppført av Sagahus AS Oslo Øvre Prinsdals vei 36A-N 221228.jpg
37 Bolig
37B Før 1970 Bolig LHR-210531-40ferdig.jpg
37C Bolig
37D/37E 1993 Bolig kjedet enebolig LHR-210605-27ferdig.jpg
37F Omkr. 1975 Bolig OvrePrinsdalsvei37F.jpg
37G Bolig
38B 1982 Enebolig Arkitekt Stein A. Carlsen. Det nåværende huset erstattet det opprinnelige våningshuset på plassen Sandvollen. Nr. 36A–N, 38A og 38F ble skilt ut fra denne eiendommen i 1982 og bebygd med 15 eneboliger; entreprenør Sagahus AS. OvrePrinsdalsvei38B.jpg
38C 1983 Bolig
38D og E 2012 Tomannsbolig Vertikaldelt, tegninger fra NAV Arkitekter AS OvrePrinsdalsvei38D.jpg
39A Bolig
39B Bolig
39C Før 1920 Bolig «Skogsbo», gnr. 189/21 Oslo Øvre Prinsdals vei 39C 221202.jpg
40 1969 Bolig OvrePrinsdalsvei40.jpg
41 1952 Bolig LHR-210531-42ferdig.jpg
41B Bolig
42 1969 Bolig OvrePrinsdalsvei42.jpg
43A Omkr. 1980 Bolig OvrePrinsdalsvei43A.jpg
43B/C 1971 Bolig OvrePrinsdalsvei43BC.jpg
44A 1998 Bolig OvrePrinsdalsvei44A.jpg
45 omkr. 1923 Bolig «Lier», gnr. 189/15 LHR-210527-01ferdig.jpg
46 Omkr. 1965 Bolig OvrePrinsdalsvei46.jpg
47A–G 2002 Bolig Sju identiske eneboliger. Opprinnelig eiendommen «Fjeldborg» (gnr. 189/27), som strakte seg vestover til Lerdalsveien. Her var både hønseri og bilverksted helt fram til 1960-årene. En sveitservilla fra 1918 ble revet like før eneboligene ble oppført. OvrePrinsdalsvei47.jpg
49A–G 2005 Bolig Sju identiske eneboliger. Opprinnelig eiendommen «Fjeldborg», se 47A–G. OvrePrinsdalsvei49.jpg
51A–D 2005 Bolig Sju identiske eneboliger. Opprinnelig eiendommen «Fjeldborg», se 47A–G. OvrePrinsdalsvei51A.jpg
52, 54 1968 Skole Hauketo skole LHR-210605-34ferdig.jpg
53A Bolig
53B Bolig
53C Bolig
53D Bolig
53E 1883 Bolig «Furuhøy». Et av Prinsdals eldste bolighus. Gnr. 189/3 Oslo Øvre Prinsdals vei 53E 221202.jpg
53F 1972 Bolig OvrePrinsdalsvei53F.jpg
55A/55B 1981 Bolig OvrePrinsdalsvei55AB.jpg
55C Bolig
55D Bolig
55F Bolig
55G Bolig
55H Bolig
55J omkr. 1925 Bolig Base for Prinsdalsruten AS (senere Oslo og Follo Busstrafikk AS) før bussgarasje ble bygd i Nedre Prinsdals vei 70 omkring 1950. Like etter at busselskapet skiftet hovedkvarter ble huset ombygd. Opprinnelig gnr. 189/30, i 1981 skilt ut med gnr. 189/291. LHR-210531-44ferdig.jpg
56 1952 Skole Prinsdal skole LHR-210605-35ferdig.jpg
57A 1920 Villa «Fjellstuen», gnr. 189/29. Huset er blitt påbygd i en langt nyere stil Oslo Øvre Prinsdals vei 57A 221202.jpg
57B Bolig
57C Bolig
57D 1982 Bolig OvrePrinsdalsvei57D.jpg
57E Omkr. 1983 Bolig OvrePrinsdalsvei57E.jpg
57F 1982 Bolig OvrePrinsdalsvei57F.jpg
59 1958 Bolig OvrePrinsdalsvei59.jpg
59B–E 1995 Enebolig Fire eneboliger, hvorav tre i rekke Oslo Øvre Prinsdals vei 59 221201.jpg
60 1993 Klubbhus Prinsdal tennisklubbs anlegg OvrePrinsdalsvei60.jpg
61 1953 Bolig LHR-210531-45ferdig.jpg
61B, 61C Tomannsbolig Vertikaldelt Oslo Øvre Prinsdals vei 61BC 221202.jpg
62 2004 Idrettshall Hauketo Idrettsforenings anlegg LHR-210605-36ferdig.jpg
63A og B 2015 Bolig OvrePrinsdalsvei63AB.jpg
65 Omkr. 1890 Bolig «Høidal», gnr. 189/2. LHR-140831-06ferdig.jpg
67 omkr. 1975 Bolig LHR-210531-48ferdig.jpg
100 Før 1700 Gård Øvre Prinsdal gård Oslo Øvre Prinsdals vei 100 210605.jpg

Kilder


Koordinater: 59.8415743° N 10.8095385° Ø