Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse ble opprettet i 1811 av greven og grevinnen av Rosencrone, og trådte i kraft i 1862. Stiftelsen var opprinnelig felles for Danmark–Norge. I 1975 vedtok styret i Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse i Danmark å overføre deler av stiftelsens kapital til Norge, slik at det ble opprettet egen stiftelse for hvert av stiftelsens formål.

Historie

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Agnethe Marie og Marcus Gerhard af Rosencrone stiftet i 1811 Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse ved fundas av den 9. november. Grunnleggelse av Det Kongelige Frederiks Universitet i Oslo ble tilgodesett med store beløp. Videre skulle det støttes formål av kulturell og humanitær art i Danmark–Norge, herunder fremme av vitenskap.

Fundasen forble uendret etter at Danmark og Norge i 1814 skilte lag. Dermed synes Danmarks politiske klima etter 1814, herunder kongens krav om at Norge skulle glemmes, ikke å ha berørt stiftelsens norske del. Men den 12. januar 1822 endret grevinne Rosencrone, som da var blitt enke, fundasen slik at stiftelsens norske del nesten fullstendig ble sløyfet. Kanskje var dette forårsaket av 1821-Stortinget, som noen måneder tidligere hadde vedtatt å avvikle offentlig adelskap, herunder Rosencrones egen grevinneverdighet i Norge. I alle fall forblir det nok uklart hvorfor Rosencrone valgte å omdisponere sine penger slik.

Rettssaker i 1860- og 1870-årene førte likevel til at den opprinnelige fordelingen fra 1811 ble gjenopprettet. Tross alt var grevinne Rosencrone kun medstifter, så enkeformuen ble antakelig oppfattet som uskiftet bo som ikke helt kunne forvaltes fritt. I 1975 ble en del av stiftelsens kapital utskilt som tre selvstendige stiftelser i Norge.

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse (Bergen by og Kvinnherad)

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse i Bergen (org.nr. 977 155 878) har følgende formål: 1.) i Bergen by å støtte trengende enslige kvinner, fortrinnsvis enker, som forsørger barn under utdannelse; 2.) i Kvinnherad kommune, Hordaland, å støtte trengende personer, foruten å støtte sosiale og humanitære tiltak innen eldreomsorg. Valget av disse stedene skyldes at grev Rosencrone hadde tilknytning dit.

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse (DKNVS)

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse ved Det kongelige norske Videnskabers Selskab (org.nr. 975 370 739) har følgende formål: «benyttes til vitenskapelige undersøkelser og utstillingsoppgaver knyttet til Museets fag- og virkefelt». Grev Rosencrone var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse (Universitetet i Oslo)

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo (org.nr. 982 467 047) har følgende formål: «tilskudd til vitenskapelige og faglige reiser for ansatte ved Universitetet i Oslo».

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse (Universitetsbiblioteket i Oslo)

Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo (org.nr. 977 129 419) har følgende formål: «bidrag til Universitetsbiblioteket til innkjøp og andre utgifter ved driften som ellers ikke blir dekket over budsjettet».

Se også

Litteratur