Det Norske Bibelselskap

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Det Norske Bibelselskap ble stiftet i 1816. Formålet er å fremme bruk av Bibelen gjennom oversettelse, produksjon og distribusjon av Bibelen og deler av den i Norge og i andre land hvor det drives misjon.

Bibelselskapets ledelse besto ifølge de første vedtekter av kirkens biskoper (stiftskomiteer) og med en sentralkomité ledet av biskopen i Kristiania. Bibelselskapet ble etablert med pengetilskudd fra det felleskirkelige britiske bibelselskap, og etter press derfra ble produksjonen av religiøs litteratur utenom Bibelen fra 1820 ivaretatt av Andaktsbokselskapet («Selskabet for christelige Underviisnings- og Andagts-Bøgers Udgi­velse»). Parallelt med dette virket en rekke lokale traktatselskaper fra 1830-årene med trykking og spredning av religiøse skrifter.

I dag er Bibelselskapets øverste organer representantskapet og styret, hvor alle norske kristne trossamfunn og landsomfattende kristne organisasjoner har et medansvar for bibelarbeidet. Det er bibelselskapskomiteer for områder som svarer til bispedømmer i Den norske kirke, og i hver menighet utpekes en bibelkontakt.

Bibelselskapet holder idag til i Bernhard Getz' gate 3.

Kilder