Det norske baptistsamfunn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Det norske baptistsamfunn er en sammenslutning av norske baptistmenigheter. Den første av menighetene ble oppretta i Porsgrunn i 1860, og Baptistsamfunnet ble formelt oppretta som De Norske Baptisters Union i 1879. Kirkesamfunnet har omkring 11 000 medlemmer (2011), fordelt på en rekke menigheter over hele landet. Det finnes et teologisk seminar og folkehøgskole på Stabekk. I tillegg til arbeidet i Norge driver Baptistsamfunnet også misjonsvirksomhet i Albania, Kongo (Zaïre), Nepal, Thailand og Vietnam.

Den første baptist en kjenner i Norge var Enoch Richard Haftorsen Svee, som begynte sitt virke her i landet i 1842. Det ble ikke oppretta noen menighet som følge av hans arbeid, men en del ble kjent med baptismen. I 1857 kom så den danskfødte sjømannen Frederick L. Rymker til Norge. Han var utsendt av amerikanske baptister, og begynte å drive som predikant. Første juledag 1858 utførte han den første baptistdåpen i Norge, etter å ha hogget hull i isen på Porsgrunnselva med øks. I Porsgrunn hadde Gustav Adolph Lammers og frikirkemenigheten han hadde stifta i Skien gjort en del arbeid, og mye av deres tankegods stemte godt med baptistenes budskap. Den 22. april 1860 kunne Rymker på grunnlag av Lammers og sitt eget arbeid grunnlegge den første norske baptistmenigheten i Porsgrunn. I dag heter den Skien baptistmenighet.

I 1877 ble det holdt en landsomfattende konferanse for baptister i Bergen, og to år senere ble De Norske Baptisters Union stifta i Trondheim. Fra 1880 ga baptistene ut Banneret, opprinnelig Unions-Banneret. Tidsskriftet blir nå videreført i Baptistsamfunnets nettside baptist.no. Da Baptist World Alliance ble grunnlagt i London i 1905 var de norske baptistene med fra starten. I 1915 ble De norske baptisters kvinneforbund grunnlagt, og i 1922 kom Norske baptisters ungdomsforbund. Baptistenes speiderkorps, som er en del av ungdomsforbundet, ble grunnlagt i 1945.

Baptistenes Misjonsskole, nå Høyskolen for Ledelse og Teologi, ble grunnlagt i Kristiania i 1910. I 1958 ble så skolesenteret med Baptistenes teologiske seminar og Holtet Kristelige Ungdomsskole grunnlagt på Stabekk. Ungdomsskolen er nå erstatta av Holtekilen folkehøgskole.

Kilder og eksternt stoff