Drammensfjorden

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Drammensfjorden sett mot nord fra Knivåsen i Drammen kommune, april 2016.
Kart over Drammensfjorden og omegn. Tegna av Finn Bjørklid.

Drammensfjorden munner ut på Ytre Oslofjords vestside. Den strekker seg herifra nordover og nordvestover. Innerst i fjorden har Drammenselva sitt utløp. Der finnes også byen Drammen som har sitt navn etter fjorden. Fjorden er i stor grad omkranset av områder tilhørende Buskerud fylke, men i vest og sørvest ligger Vestfold inntil fjorden. Landområdet på østsiden av fjorden kalles Hurumhalvøya og skiller Drammensfjorden fra Oslofjorden. Der finner man kommunene Hurum og Røyken. På vestsida ligger Svelvik og Drammen kommuner, og på nordsida Lier kommune. Fjorden har vært en viktig ferdelsåre i uminnelig tid, og den har i flere århundrer vært utskipingsåre blant annet for tømmeret som ble fløta ned Drammensvassdraget.

Fjorden er kjent fra norrøn tid under navnet Dramn eller Drofn, ord som man tror betyr «uklart vann» eller «bølger». Blant annet forteller Snorre Sturlasson at Olav den hellige gjemte seg for Knut den mektige i en fjord som hette Dramn. På denne tiden stod vannet 4-5 meter høyere, og fjorden strakte seg helt opp til Hokksund.

Et stykke ute i fjorden, ved Svelvik i Vestfold på vestsiden og Verket i Hurum på østsiden, innsnevres fjorden til et smalt sund, Svelviksundet. Sundet trafikkeres av en bilferge. Innsnevringen, sammen med den vannrike Drammenselva, gjør at fjorden innenfor inneholder brakkvann. På overflaten er vannet nokså ferskt, noe som gjør badeplassene frie for maneter, men lengre nede finnes saltvann, slik at man også har saltvannsfisk som torsk, sei, flyndre og makrell i fjorden. Overraskende nok er det også funnet et stort nesten uskadd korallrev på 10-20 meters dyp i fjorden.

Drammensfjorden var for noen tiår siden forurenset. Kloakkrensning og endring av industrien i Drammen har imidlertid ført til at vannet nå er mye renere. Laks og sjøørret er derfor igjen å finne i fjorden, Drammenselva, Lierelva og Åroselva. Drammensvassdraget er blant Norges viktigste områder for laks men har hatt problemer med lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Galleri

Kilder