Egypt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lokk til en egyptisk sarkofag i Glomdalsmuseet, gitt av Helge Væringsaasen.
Foto: Emir Curt/Glomdalsmuseet

Egypt er en republikk som ligger i det nordøstlige hjørnet av Afrika, samt sørvest i Asia med Sinaihalvøya. Landet grenser mot Libya i vest, kyst mot Middelhavet i nord, det palestinske selvstyreområdet Vestbredden i nordøst, Israel og kyst mot Rødehavet i øst og Sudan i sør.

Landet har en befolkningen på vel 100 millioner (2018) og er raskt voksende og den største i araberverdenen. Offisielt språk er arabisk.

Egypt og Norge

Gregers Gram.
Foto: L. Szacinski (firmaet)/Oslo Museum (1885).
Faksimile fra Aftenposten 7. august 1913 med omtale av utnevningen av Erling Qvale til internasjonal dommer i Egypt.

Norsk deltakelse i de blandende domstoler i Egypt

Som en del av løsrivelsen fra osmansk styret, ble det i 1876 opprettet såkalte blandede domstoler som besto av både utenlandske og egyptiske dommere. Domstolenes kompetanse omfattet først og fremst sivile saker mellom utlendinger eller mellom utlendinger og egyptere, og også noen mindre straffesaker. Det var tre i alt domstoler (Kairo, Mansoura og Alexandria), samt en appellrett, lagt til Alexandria-domstolen. Rundt 1915 hadde domstolene samlet rundt 40 utenlandske dommere, og litt over 20 egyptiske.

I alt tjenstegjorde fem norske dommere ved disse domstolene fram til disse ble lagt ned i 1949. Senere norsk statsminister i Stockholm, Gregers Gram var med på opprettelsen av disse og tjenestegjorde i Egypt i seks år, først, fra 1. januar 1876 var han tilknyttet rettsavdelngen i Ismailia, hvor han ble formann. Ismailia ligger på vestbredden av Suez-kanalen (som åpnet i 1869), 120 kilometer nordøst for Kairo. Senere var han ved retten i Kairo og deretter til Mansoura, og fra 1879 i 1882 var han i Alexandria ved kysten av Middelhavet.

Senere var Michael Hansson (1875-1944) tilknyttet domstolene fra 1907 og som var førstepresident ved domstolen i Alexandria i perioden 1927-1932.

Erling Qvale (1880–1968) var den siste nordmannen ved de blandende domstolene og var der fra 1913, først i Mansoura, deretter, fra 1917, i Alexandria. Etter å ha vært president (del av ledelsen) ved Alexandria-domstolen (tribunalet) fra 1924, ble Qvale i 1931 medlem av appellretten samme sted, altså en felles, høyre rettsinstans. I 1943 ble han president ved Alexandria-tribunalets første avdeling, og 1948-1949 var Qvale førstepresident, altså øverste leder for hele domstolen. Han deltok i 1949 i overleveringen av de internasjonale domstolene til den egyptiske regjering, og var også med på avviklingen av dem.

Annen norsk deltakelse i Egypt

Norge og Egypt har lange hatt omfattende kontakt, særlig knyttet til norsk skipsfart gjennom Suez-kanalen. Avgifter knyttet til denne bruken av kanalen, samt fra norske turister i moderne tid har vært innteltkilder for Egypt. Flere norske bedrifter, blant dem Jotun og Yara har investert i Egypt.

Politisk kontakt

Mye av den politiske kontakten mellom Egypt og Norge har vært i tilknytning til konflikten i Midtøsten. Norske soldater har tjenestegjort i internasjonale styrkene i FNs fredsbevarende styrker i området, som i UNSTO fra 1948 og UNEF fra 1956, fra 1982 også i den internasjonale styrken Multinational Force and Observers (MFO) som er utenfor FN.

Diplomatisk representasjon

Det ble opprettet full diplomatiske forbindelser mellom Egypt og Norge i 1936, og Norge er representert i landet med ambassade i Kairo.

Egypts ambassade til Norge ligger på Skarpsno i Oslo, i Drammensveien 90 A, med ambassadørresidensen i nr 87.

Kulturhistorisk museums egyptsamling

Kulturhistorisk museum i Oslo har Norges eldste og største samling av egyptiske gjenstander. De første gjenstandene som er ført inn i aksesjonsprotokollen fra Etnografiske samlinger ved åpninga i 1853 er egyptiske. De fleste av gjenstandene i samlinga kom til Norge eller Sverige på 1800-tallet. Museet anskaffer ikke lenger egyptiske gjenstander som følge av UNESCO-konvensjonen av 1970 om handel med kulturgjenstander.

Blant gjenstandene i samlinga er en mumie, prestedatteren Dismutenibtes som levde i Luxor omkring 700 f.Kr., og som kom til Norge i 1838. Bakgrunnen var at greske Giovanni Anastasi, som var norsk-svensk generalkonsul i Alexandria, hadde fått tak i den under handel med antikviteter, og ha den til Det Kgl. Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo). Da mumien første gang ble stilt ut var det tatt lite hensyn til sikkerhet, så publikum rev av biter av balsameringstekstilene som suvenirer.

Egyptologi

Egyptologi er et samlebegrep for alle sider ved studiet av oldtidens Egypt, som forener blant annet historikere, arkeologier, lingvister, religionshistorikere og kunsthistorikere. I Norge er det ikke noen egen studieretning for egyptologi, men universitetene i Bergen og Oslo tilbyr enkelte fag, og det er selvsagt mulig å fordype seg i egyptisk oldtid innafor de enkelte fagdisiplinene.

Norsk egyptologisk selskap er en ideell forening som fremmer kunnskap om oldtidens Egypt og andre sivilisasjoner i området.

Kilder