Skarpsno (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skarpsno sett fra Bygdøy.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket.

Skarpsno er et strøk på nordøstsida av Frognerkilen i Oslo. Det er i dag et villastrøk, hvor man også finner en rekke ambassader. Fram til slutten av 1800-tallet var Skarpsno først og frest prega av opplagstomter for tømmer fra Frogner hovedgård og fergestedet for overfart til Bygdøy.

Skarpsno brygge ble fra 1840 lossested for jakter. I 1844 ble det bygd båthus der av løkkeeierne i området. Ferga til Bygdøy ble rodd; i mange år var det Elias Skarpsno og hans sønner som sto for fergetrafikken. De bodde i ei hytte på bergknausen over fergestedet. Først i 1896 ble det satt inn dampferge, og det ble da anlagt ei flytebrygge til denne. Trafikken med robåt fortsatte allikevel helt til 1920-åra. Det ble også satt inn motordrevne og elektriske ferger mellom Skarpsno og Oscarshall brygge.

Skarpsno stasjonDrammenbanen ble åpna i 1882. Trafikken der ble innsilt i 1973, og den ble formelt nedlagt i 1989. I 1889 overtok kommunen eiendommene på Skarpsno, og i 1894 åpna sporveisforbindelsen Skarpsnolinja.

Under jubileumsutstillinga på Frogner 1914 var det sjøfarts- og fiskeriutstilling på Skarpsno.

Et kloakkrenseanlegg ble åpna på Skarpsno i 1930-åra, og dette var i drift helt til 1983.

Navnet Skarpsno skaper en del forvirring. En vanlig forklaring, som må sies å være en form for folkeetymologi, er at det kommer fra fransk Escarpe du Nord, som i Skarpenords bastionAkershus festning. Det er ikke kjent noe festningsverk i området, så det er ikke noe grunnlag for en slik forklaring. Det som virker langt mer sannsynlig er at det kommer fra nederlandsk Scarpen oort, 'det skarpe hjørnet', en betegnelse som finnes på et kart av Isaac van Geelkerck i 1649.

Litteratur og kilder

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget, Oslo 2010, ISBN 978-82-573-1760-7..