Eilert Mathisen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Eilert Mathisen
Foto: kilde: Nord-Norges Fiskerier, Handel, Sjøfart og Industri i tekst og billeder. Bind III, Harstad. Oslo 1927
Rikard Kaarbøs gate 9, der Eilert Mathisen hadde sin forretning.
Foto: Gunnar Reppen (2008).
De to tilbyggene til Rikard Kaarbøs gate 9 mot Torvet som Eilert Mathisen bygde i 1925 og 1929.
Foto: Gunnar Reppen (2012).

Eilert Mathisen (født 13. juni 1880 på Dale på Grytøya, død 24. november 1973 i Harstad) var forretningsmann med egen forretning i Rikard Kaarbøs gate 9. Han var gift med Elisa Mathisen, født 31. mars 1877. De hadde tre barn.

Han begynte som skredderlærling hos sin bror Rikard Mathisen i Storgata og ble utlært der. Etter det bestyrte han sin brors forretning i fire år før han 16. mars 1914 startet egen forretning, Eilert Mathisen - Manufaktur, herreekvipering og utstyrsforretning, som i flere tiår skulle bli den største og ledende innen manufaktur i Harstad.

Det var et rikt sildefiske rundt 1915, noe som fikk betydning for at forretningen vokste raskt, og både skredderverkstedet og butikken fikk mye å gjøre. Firmaet hadde bare hatt en del av første etasje til disposisjon, men nå måtte hele etasjen benyttes til forretningslokaler, og behovet for større lokaler meldte seg.

Den første utbyggingen fant sted 1925 da ble det bygd til en fløy som ga plass til nytt skredderverksted i første etasje. Dette skaffet i sin tid arbeid til åtte mann. Lokalene var ennå for små, og allerede i 1929 ble det bygd enda en fløy til gården som ga plass til lager for manufaktur.

Sønnen Leif Mathisen (1909-1963) tok i 1930 eksamen ved handelgymnasium og kom med i farens forretning. Han var gift med Gudrun (f. Alstad) Mathisen 1909-1991).

Av kjente skreddere som har vært ansatt hos Eilert Mathisen kan nevnes: Magnus Igeland, Bjarne Christoffersen og Odd Saue. Skredderverkstedet innstilte sin virksomhet i 1952, og Eilert Mathisen gikk da over til å levere klær etter mål fra kjente firmaer.

Familieforhold

Eilert Mathisen og hans kone hadde tre barn: Einar, Leif og Edel. Einar døde 21 år gammel. Leif ble gift med Gudrun, datter av Helga Lind. Edel ble gift med lege Knut Schrøder og er mor til den kjente «generaldirektøren» på UNN i Tromsø, Knut Einar Schrøder.

Kilde