Finmarkens Amtstidende

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Finmarkens Amtstidende 1832

Nord-Norges første avis, Finmarkens Amtstidende, startet sin utgivelse den 2. januar 1832. Paradoksalt nok var utgiverstedet Christiania. 3. juli samme år kom Tromsø-utgaven i salg. Eksperimentet var ikke særlig vellykket, for allerede etter et år var utgiveren i realiteten bankerott, og avisen kom ut i rykk og napp. Tromsø var imidlertid en driftig småby i vekst, og alt i 1838 kom en ny avis ut, Tromsø-Tidende. Den første avisen i Nordland, Nordlands Amtstidende, kom ut i Bodø fra 1862, og i Finnmark ble Finmarksposten utgitt i Nordkapp fra 1866.

Bakgrunn

General Poul Hansen Birch i Trondheim kjøpte i 1828 feltpressen som hadde blitt brukt på Eidsvoll i 1814. Året etter tok han den med på inspeksjonstur til Vardøhus. Der trykte han en del småskrifter sammen med den kjente pastor Nils Vibe Stockfleth. På tur sørover (i 1830?) var han innom Tromsø. Da fikk han høre at man ønsket seg et trykkeri til byen og sa seg villig til å overlate dem sin presse. For å kunne gi ut en avis trengte man imidlertid en boktrykker med løyve, og dem var det ikke mange av.

I 1831 møttes Birch og Stockfleth igjen, nå i Christiania, og de mente de hadde funnet en bra mann i boktrykkersvennen Jørgen Sigfrid Rasmussen, f. 1804 i Slagelse, Danmark. Han var villig til å reise til Tromsø, og i 24. januar 1832 fikk han boktrykkerbevilling.

Christiania-utgaven

Christianiaredaktør Peter Andreas Brandt

Allerede i oktober 1831 dro Rasmussen nordover, men reisen og forberedelsene til utgivelsen tok tid. Pressen var i mars 1832 på plass i bakgården til P. Hanssen & Co, i Sjøgata 8. De inntegnede abonnentene hadde imidlertid begynt å bli utålmodige, og Birch fikk da ordnet med en midlertidig utgave i Christiania, der det første nummer av Finmarkens Amtstidende, et ugeblad af blandet indhold og for alle stænder utkom den 2. januar 1832, trykt hos F. Steen, under redaksjon av Peter Andreas Brandt. Han hadde to brødre i Tromsø, var oppvokst nordpå og kjente forholdene der. Etter planen skulle denne avisen bare utkomme inntil Rasmussen kom i gang i Tromsø, men veien var lang og postgangen treg, og det endte med at begge avisene utkom både i juli og august dette året. I Christiania kom det ut 35 nr. i perioden 2. januar–25. august 1832.

Tromsø-utgaven

Dansken Jørgen Rasmussen redigerte Tromsøutgaven
Feltpressen fra Eidsvold som ble brukt til trykkingen av Finmarkens Amtstidende

Tromsøs første avis, med tittel Finmarkens og Nordlandenes Amtstidende, et ugeblad af blandet indhold og for alle stænder, kom med sitt første nummer den 3. juli 1832 og etter kort tid hadde avisen 134 abonnenter. Det var ikke lite i en by med 1.300 innbyggere. To ting talte imidlertid mot Rasmussen: Han hadde sin bakgrunn fra Danmark og var ukjent med forholdene i nord. At han ikke hadde noe kontaktnett, gjorde det ikke lett å få stoff til avisen. Han skaffet seg lokale medarbeidere, men fikk ingen med tyngde i byen. Løsningen ble da å kvikke opp avisen med innlegg av anonyme «innsendere». Men dansk «grin» og ironi var ikke det folk var vant til, og avisen begynte å bli uglesett. Da en «Indsender» kom med en skandalehistorie om den aktede distriktslege Finck, ble det for mye. Innlegget vakte sterke reaksjoner, det ble rettssak og avisens renommé ble ødelagt Til slutt havnet Rasmussen i gjeldsfengsel.

Slutten

Siste kjente nummer av avisen kom ut 8. juli 1833, et år etter at den startet. Det må allikevel ha kommet flere nummer etter dette, for i et brev til amtet av 1. mars 1834 skrev overlærer Fredrik Lange at det burde settes en stopper for «det uvesen som det herværende såkalte boktrykkeri gjennom et blad – hvilket det utstrør i kortere og lengere mellomrom – altfor lenge har drevet, like skadelig fordi det sperrer adgangen for det bedre som fordi det bibringer smak for det slette og lumpne, …». I et svarbrev nevner fogden nr. 10/1834, kanskje et av de siste som kom. Våren 1834 forlot Rasmussen Tromsø. Hans Eidsvoll-presse havnet senere på Bergens Museum.

Fire år skulle det gå før neste avis kom ut i Tromsø, Tromsø-Tidende i 1838. Den skulle til gjengjeld utgis i over hundre år.

Redaktør Brandt utvandret for øvrig til Brasil i 1834 og døde der i 1862, 70 år gammel.

Kilder og litteratur

  • Finmarkens amtstidende, 1832.
  • Norsk presses historie, bind 1, 2010.
  • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie, bind 1, 1946.