Fiskergata 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fiskergata 6 er vakkert tatt vare på av advokat Nerdrum.
Foto: Einar Dahl (2017).
Her ligger et av få minner om byens hermetikkindustri. Huset kan velge om det vil kalle seg Fiskergata 6 eller Grønnegata 25.
Foto: Einar Dahl (2017).

Fiskergata 6 i Tromsø har en mangslungen historie, men hovedhuset framstår i 2015 som flott og velholdt. - Gammelt matr.nr. 529.

Fotograf Schjetne

Grunnbrev til Johan Peter Johannessen etter oppmåling den 13. okt., tinglyst 19. nov. 1870.

Skjøte fra Johan P. Johannessen til Lars A. Schjetne i 1873.

Tillegg til grunnen av et 3 alen langt stykke av matr.nr. 546 (Grønnegata 23) iflg. skjøte fra H.P. Olsen, i 1874.

I 1875 bodde huseier, bademester og fotograf Lars Andersen Schjetne her med kona Justine og sønnen Leonard, bødkersvenn Mons Lunde, skreddersvenn August Knudsen og klædevaskerske Jertrud Sætnes med tre barn. - Lars Schjetne virket som fotograf helt opp mot århundreskiftet.

I 1885: Sjauer Ananias Corneliusen med kona Anna og to barn, murer Salve Salvesen med kona Marie og fem barn.

I 1891: Paul Andreas Mikkelsen med brorsønnen Peter Andreas, enke Oline Elise Jakobsen med fem barn og tjenestepike Juliane Nilsen, Arent Johnsen Lyng med kona Ingeborg, sønnen Olav Martin og stesønnen Johan Martin Engen, Karl Fredrik Kristiansen med kona Lorentze og tre barn.

Auksjonsskjøte til Paul A. Michelsen i 1892.

I 1900: Mekanikus ved Tromsø mek. verksted Conetius Lie med kona Olea og en pleiesønn, malermester Tiller Eilertsen med kona Chakette og tre barn, fotograf Paul Mikkelsen, faktor ved fiskehandel Karl Krogh med tre barn, husmor Hansine Olsen med sønnen Hans.

Schjetnes Preserving

Halfdan Schjetne startet byens første hermetikkfabrikk, «Schjetnes Preserving» omkr 1903. Leverte fiskeboller- og kaker, røkt laks og sei, kaviar etc. på boks.

Skjøte fra fotograf Paul A. Mikkelsen til Leonhard Schjetne med forbehold om kår for selgeren, i 1907.

I 1909 søker L. Schjetne om å få oppføre et «tidmessig moderne røgeri af sten» på sin eiendom Fiskergaten 6.

Skjøte fra Leonhard Schjetne til Halfdan Schjetne i 1910.

I 1910: Hermetikkfabrikant Halfdan Schjetne, moren Justine Schjetne, hermetikkarbeider Leonhard Schjetne med kona Nikoline og seks barn, enken Regine Dreyer, forhv. fotograf Paul Michelsen, postbud Magnus Falck. Sidebygning: En røkeribygning.

Auksjonsskjøte til Hagbart M., Eilert M. og Haakon Johannessen, i 1913.

Skjøte fra Hagbart, Eilert og Haakon Johannessen til Anton, Trygve og Johan Pedersen, i 1914.

Skjøte fra Anton, Trygve og Johan Pedersen til Harald Myhre i 1915.

Tromsø Canning Co

Leiekontrakt hvor Harald Myhre bortleier til Ragnvald Gabrielsen sin fabrikk «Tromsø Canning Co.» bestående av 1. og 2. etg. i denne gård, med uthus, maskiner og redskaper, for 2 år, med rett til fornyelse for ytterligere 8 år, i 1916.

I 1916 startet ”Tromsø Canning Company” sin hermetikkproduksjon. Nedlagt i 1923?

Eid av Harald Myhre i 1918 og 32. Da drev Haakon Jensen fiskematforretning og hermetikkfabrikk her.

Kalseth og Loe

Skifteskjøte i smed Harald Myhres dødsbo til Andreas Kalseth og Ottar Loe, i 1940.

Leieboere 1940: Betjent Gunnar Hansen, lagermann Arne Jensen, fisker Oskar Magnussen, maskinist Magnus Heim, arbeiderne Reidar Olsen, Peder Johansen og Olaf Stenersen.

Arbeider Andreas Kalseth, sydame Berthe Gundersen, betjent Gunnar Hansen, arbeider Arne Jensen, arbeider Oskar Magnussen, arbeider Reidar Olsen, sydame Julie og fiskehandler Karl Pedersen (torghandler), arbeider Olaf Stenersen, (1946).

Eid av slaktersvenn Andreas Kalseth og Ottar Loe i 1946/57.

Skinstads vikleverksted

Martinius Skinstad etablere vikleverksted i 2. etg. i den gamle fabrikkbygningen i 1954. Tidligere hadde verkstedet hans holdt til i bakgården til Storgata 36. Harald Hemmingsen hadde begynt å arbeide for Skinstad allerede før de flyttet hit. I 1971 overtok han virksomheten og drev i 2 år her før han flyttet verkstedet til Stakkevollveien. (2011).

Butikkdame Sølvi Figenschau, kontorassistent Astrid og løsarbeider Reidar Georgsen, steinarbeider Olaf Stenersen, (1957).

Martinius Skinstad, vikler, (1957/66).

Andreas Kalseth, Oddvar Eliassen, Terje Stenersen, (1966).

Firma Olaf Loe brukte underetasjen, der det senere ble garasjer. Han disponerte også rommet i det sørvestlige hjørnet av 2. etg., der var det kran for opptak av varer, den sto der fremdeles i 2011. Loe innredet fryselager i 1. etg. før Hemmingsen flyttet ut. (2011).

H. Hemmingsen, vikleverksted, (1972).

Skjøte fra Andreas Kalseth til Ottar Loe på hans ½-part, i 1977.

Judith Loe satt i uskiftet bo etter Ottar Loe som døde i 1979.

Advokat Nerdrum

Skjøte fra Judith Loe til advokat Gunnar Nerdrum i 1981.

H.r.adv. Gunnar Nerdrum, (1986/99), adv. Oddmund Enoksen, (1986/96).

Avd. Arne Albriktsen, (1990/99), Hans Ivar Myran, (1993).

Adv. Rolf Pedersen, (1999), Hallvard Østgård, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Notat etter befaring av eiendommen, gjort av H. Hemmingsen og Gunnar Nerdrum, i 2011.