Fløysbonn (område i Nordre Follo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rekkehusbebyggelse i Harald Hårfagres vei på grensen til Ødegården.
Foto: Leif-Harald Ruud (2008).

Fløysbonn er et bolig- og næringsområde i Nordre Follo. Det er avgrenset av Sofiemyr i vest og Ødegården i nord, og har Sørmarka som nærmeste nabo i øst og sør. Området tilhørte tidligere Fløysbonn gård, som lå i Aker herred fram til 1946.

I 1959 ble den søndre delen av omådet regulert til industriformål, og flere bedrifter etablerte seg i løpet av kort tid. Ford Motor var på plass i 1962, og i november 1964 ble AS Den Norske Remfabrik høytidelig åpnet av industriminister Karl Trasti. I løpet av årene har det vært en jevn utskifting av de forskjellige bedriftene som har holdt til på Fløysbonn, og på 1980-tallet ble Den Norske Remfabriks bygg omregulert til forskjellige næringsformål. Der skulle det bli plass til både supermarked, bowlinghall, restaurant og en liten håndfull småbutikker. I løpet av 1990-årene ble imidlertid både restauranten og bowlinganlegget nedlagt, og antallet butikker redusert.

Siste tilskudd til denne delen av Fløysbonn er velværesenteret The Well, som åpnet i 2015 og ble utvidet med en hotellavdeling i 2021. Anlegget markerer Fløysbonns avslutning mot sør.

Mellom industriområdet og Ødegården oppførte Fløysbonn Borettslag seks rekkehus med ialt 48 boenheter samt 24 eneboliger i 1966–67. Borettslaget ble imidlertid oppløst etter hvert, slik at beboerne ble selveiere. Boligbebyggelsen er konsentrert rundt Olav Trygvasons vei og den søndre delen av Harald Hårfagres vei. Skoletilbudet dekkes av Sofiemyr skole (grunnskole) og Fløysbonn skole (ungdomsskole). Trass i navnet, ligger sistnevnte på Sofiemyr.

Flere viktige trafikkårer går forbi Fløysbonn. Fra Kolbotn skjer atkomsten via Sønsterudveien og Kongeveien, og i løpet av 1980-tallet sto forbindelsen til E6 ferdig. Da Tverrveien sørvestover mot Myrvoll var fullført i 1990-årene, ble Kongeveien sørover til Greverud stengt for gjennomkjøring.

Fløysbonn har hatt bussforbindelse med Oslo sentrum siden 1950-årene, og i dag passerer hele fire busslinjer gjennom området. Tre av dem går i retning Oslo sentrum via henholdsvis Kolbotn og Tårnåsen, mens den fjerde har Hauketo og Ski som ytterpunkter. To av busslinjene anløper dessuten Kolbotn sentrum, hvorfra det er gode jernbaneforbindelser i retning Oslo og Ski.

Kilder