Søndre Fossum (Blaker)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Fossum søndre (Blaker)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre Fossum
Fossum 1775.jpg
Fossum og Monsrud med tilhørende plasser i 1775.
Sted: Blaker
Fylke: Akershus
Kommune: Lillestrøm
Gnr.: 324
Postnummer: 1920 Sørumsand

Søndre Fossum (gnr. 324) er en matrikkelgard i Blaker i Lillestrøm kommune. Den strekker seg fra Glomma og ganske langt sørover, inn i skogen, fram til Varsjøen. I øst grenser den til Nordre Fossum (gnr 123), i vest til Olerud (bnr 125) og Nordre Vestby (gnr 46).

Fynsfeltet, den østre delen av tettstedet Sørumsand, hørte fra gammelt av til Søndre Fossum. Det ble i all hovedsak oppstykket til villaeiendommer fra 1950-tallet og utover.

Bruk og plasser

Søndre Fossum besto i 1838 av følgende gardsbruk og småbruk:

  • Nordstun Søndre Fossum, løpenummer 172, så bnr 1.
  • Sørstua Søndre Fossum, løpenummer 174, så bnr 4.
  • Veststun Søndre Fossum, løpenummer 175a, så bnr 9.
  • Negarn Søndre Fossum, løpenummer 175b, så bnr 11.
  • Arstun Søndre Fossum, løpenummer 175e, så bnr 15.
  • Engebråten, løpenummer 173, så bnr 3, ble sammenføyd med bnr 5 og bnr 7 i 1951.
  • Sameia, løpenummer 175c, så bnr 13.
  • Låland, løpenummer 175d, så bnr 14.

Oversiktene nedenfor omfatter både sjølve gardsbruka, fradelte småbruk, fradelte boligeiendommer og nedlagte husmannsplasser.

Nordstun

Nordstun Søndre Fossum hadde løpenummer 172 fram til 1886.

Navn Bnr Fradelt Merknader Bilde?
Fossum søndre 1 4 mark 90 øre i 1950, eid av Eilert Sann.
Sletta ingen
Ile ingen
Bråtehaugen (Haugli) 2 04 øre i 1950, eid av Jørgen Svindahl.
Låland (nedre) 20 23 øre i 1950, eid av Gunnar Engebretsen.

Sørstua

Sørstua Søndre Fossum hadde løpenummer 174 fram til 1886.

Navn Bnr Fradelt Merknader Bilde?
Sørstua Søndre Fossum 4 3 mark 90 øre i 1950, eid av Anna og Karl Østbye
Sletta ingen Husmannsplass under Sørstua, ble så lagt til Haugli (bnr 2, 19).
Plass Fyen, Eng, Myrbråten og skog 5 1847 56 øre i 1950, eid av Johan Holter. I 1950 ble bnr 5, 7 og 3 sammenføyd. Se nedenfor
Plass Fyen, Eng, Myrbråten og skog 6 1857 Fradelt bnr 5. 11 øre i 1950, eid av Kristian Heggedal
Plass Fyen, Eng, Myrbråten og skog 7 1864 Fradelt bnr 5. 11 øre i 1950, eid av Johan Holter. I 1950 ble bnr 5, 7 og 3 sammenføyd.
Delerud m. m. 8 1880 15 øre i 1950, eid av Kasper Johansen
Bråtejordet 19 1890 25 øre i 1950, eid av Jørgen Svindahl
Sletta 23 1905 Fradelt bnr 5. 08 øre i 1950, eid av Blaker kommune. Ligger ved Varsjøen.
Kleivåsen 24 1905 Fradelt bnr 5. 09 øre i 1950, eid av Jørgen Svindahl
Nedre Fyen 26 1907 Fradelt bnr 7. 01 øre i 1950, eid av Johan L. Præsterud
Løkka 27 1909 04 øre i 1950, eid av Alfred Engebretsen
Nordlund 28 1909 Fradelt bnr 7. 01 øre i 1950, eid av Olav og Sigurd Nordlund
Sem 29 1911 02 øre i 1950, eid av Øivind Sem
Tønsberg 30 1911 05 øre i 1950, eid av Yngvar Ø. Tønsberg
Lundby 32 1915 03 øre i 1950, eid av Johan Steen
Semjordet 34 1916 20 øre i 1950, eid av Jørgen Svindal
Frydenlund 35 1920 47 øre i 1950, eid av Kristian Hageberg
Ordlund 36 1920 Fradelt bnr 5. 01 øre i 1950, eid av Sigurd og Olav Nordlund
Fredheim 37 1920 Fradelt bnr 5. 10 øre i 1950, eid av Nils Nicolaisen
Øverli 41 1921 Fradelt bnr 5. 02 øre i 1950, eid av Kristian Skoglund
Solhøi søndre 42 1921 Fradelt bnr 5. 05 øre i 1950, eid av Anders Olsen
Solhøi nordre 43 1921 Fradelt bnr 5. 05 øre i 1950, eid av Ragna Melum
Vestre Fyen 47 1928 Fradelt bnr 5. 03 øre i 1950, eid av Ole Hansen
Snippen 66 1951 01 øre i 1950, eid av Ragnar og Bjarne Nitteberg
Engelund 67 1951 Fradelt bnr 35. 03 øre i 1950, eid av Ole H. Bergerud.

Veststun

Veststun hadde løpenummer 175a fram til 1886.

Navn Bnr Fradelt Merknader Bilde?
Veststun Søndre Fossum 9 1 mark 31 øre i 1950, eid av Kristian Heggedal
Søndre Fossum 10 1859 66 øre i 1950, eid av Minda Rustad
Søndre Fossum 17 1888 Fradelt bnr 17. 10 øre i 1950, eid av Hjalmar S. Kjustad.
Haugen 18 1890 18 øre i 1950, eid av Julius O. Baksæter
Tyskenabben 40 1920 01 øre i 1950, eid av Sverre Heggtveit
Bratli 63 1950 02 øre i 1950, eid av Kristian Heggedal
Fossheim 70 1955

Det gamle gardstunet finnes i dag som bosted i Buvegen 3 på Fynsfeltet på Sørumsand, under navnet Heggedal (124/130).

Negarn

Negarn Søndre Fossum hadde løpenummer 175b fram til 1886.

Navn Bnr Fradelt Merknader Bilde?
Negarn Søndre Fossum 11 57 øre i 1950, eid av Inger Borstad.
Søndre Fossum 12 1885 1 mark 46 øre i 1950, eid av Akershus elektrisitetsverk. Tidligere eid av Anders Olai Haneborg.
Sæterskogen 25 1906 Fradelt bnr 12. 15 øre i 1950, eid av Blaker kommune.
Fossestua 48 1930 Fradelt bnr 12. 10 øre i 1950, eid av Hjørdis H. Christensen. Ligger i Sørumsandvegen 6.
Kollen 49 1930 Fradelt bnr 12. 10 øre i 1950, eid av Jakob Roll-Hansen. Ligger i Sørumsandvegen 5.
Vestre Fossum 50 1930 Fradelt bnr 12. 50 øre i 1950, eid av Minda Rustad.
Odden 58 1946 Fradelt bnr 25. 01 øre i 1950, eid av Olaf Greni.

Eiendommen er senere blitt ytterligere oppdelt. Negarn finnes ikke lenger som gardsbruk, og der gardstunet lå ligger i dag en villa i Sørumsandvegen 7 med gnr 124/169.

Arstun

Arstun Søndre Fossum hadde løpenummer 175e fram til 1886.

Navn Bnr Fradelt Merknader Bilde?
Fossum søndre 15 3 mark 42 øre i 1950, eid av Thorleif Wølneberg
Bækken ingen
Bjerknes ingen
Sætra ingen
Fossum sag ingen
Frysuvalen 21 1901 12 øre i 1950, eid av Carl S. Bjurstedt
Lålandsbråten 22 1904 12 øre i 1950, eid av Gustav Karlsen
Bjørkenæs 31 1913 02 øre i 1950, eid av Øivind Sem
Sameia nordre 33 1916 36 øre i 1950, eid av Arne Solli
Sjølyst 38 1920 01 øre i 1950, eid av Hans N. Fossum
Frysjuberget østre 39 1920 31 øre i 1950, eid av Gustav Lystad
Solli 44 1922 Fradelt bnr 33. 04 øre i 1950, eid av Arne Solli
Fredheim 46 1927 01 øre i 1950, eid av Thorbjørn Bredesen
Solstrand 53 1935 Fradelt bnr 39. 01 øre i 1950, eid av Sigurd Rønsen
Kikut 54 1940 Fradelt bnr 39. 01 øre i 1950, eid av Rolf og Øivind Fagersand
Sjøstrand 55 1941 Fradelt bnr 39. 01 øre i 1950, eid av Gustav Lystad
Gilje 56 1941 Fradelt bnr 39. 01 øre i 1950, eid av Karl Stokke
Solstrand 2 57 1941 Fradelt bnr 39. 01 øre i 1950, eid av Sigurd Rønsen
Bjerkeli 59 1947 Fradelt bnr 22. 01 øre i 1950, eid av Johan Karlsen
Kleivstua 60 1947 Fradelt bnr 39. 01 øre i 1950, eid av Anne Svendsen
Utsikten 61 1947 Fradelt bnr 39. 03 øre i 1950, eid av Martin Andresen
Skogly 62 1948 Fradelt bnr 22. 01 øre i 1950, eid av Einar Karlsen
Sletner 64 1950 Fradelt bnr 22. 02 øre i 1950, eid av Olaf Karlsen
Høgda 65 1953 09 øre i 1950, eid av Ragnar og Bjarne Nitteberg
Veiby 68 Fradelt bnr 65. 01 øre i 1950, eid av Ragnar og Bjarne Nitteberg
Sjøstrand 69 1953

Sameia

Sameia var fradelt alt i 1838, og hadde løpenummer 175c fram til 1886.

Navn Bnr Fradelt Merknader Bilde?
Sameia 13 46 øre i 1950, eid av Anders Sameien.
Nordli 45 1925 04 øre i 1950, eid av Baard O. Nordli.
Skjønhaug 51 1930 04 øre i 1950, eid av Olga Johansen.
Nyheim 52 1934 04 øre i 1950, eid av Åge Sameien.

Låland

Låland var fradelt alt i 1838, og hadde løpenummer 175d, senere 17d1, fram til 1886.

Navn Bnr Fradelt Merknader Bilde?
Låland 14 24 øre i 1950, eid av Olaf O. Laaland.
Låland 16 1873 Skogrettigheter. 24 øre i 1950, eid av Thorleif Wølneberg på Arstun.
Alfborg 71

Engebråten, Fyn og Fynsfeltet

Engebråten (bnr 3) hadde 35 øre i skyld i 1950, og var eid av Johan Holter, som også eide Fyn (bnr 5 og 7). Disse tre eiendommene hadde hatt samme eier helt siden matrikkelen 1886, men Holter sammenføyde dem offisielt i 1951. I 1957 solgte han så det meste av eiendommen til Blaker kommune. Den nye eiendommen fikk navnet Fynsfeltet (bnr 76), og herfra er en god del av boligfeltet med samme navn utskilt.[1]

Fotnoter

  1. Horgen 2007, side 449-450.

Kilder

Eksterne lenker