Eyvind Lillevold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 30. desember 1978: utsnitt av nekrolog over Eyvind Lillevold.

Eyvind Lillevold (født 9. oktober 1894, død 27. desember 1978, iblant stavet Eivind Lillevold) var journalist i Hamar Stiftstidende og bygdebokforfatter, opprinnelig fra Trysil. Han har etterlatt seg en enorm lokalhistorisk produksjon, ikke minst for hjembygda.

Tidlige leveår

Eyvind Lillevold vokste opp på garden Lillevold (gnr 56/3) i Trysil. Foreldrene hans var gardbruker og tømmermann Per Eriksen (født 23. august 1865) og kona Anne Gurine Gjermundsdatter Flendalen (født 8. august 1868). Lillevold skriver at faren «var i mange år en sterkt nyttet kommunemann i hembygda.».[1] Han var eldst av sju søsken, hvorav seks vokste opp. Lillebroren Gjermund Lillevold (født 1900) overtok garden etter faren, mens yngstemann Arve Lillevold (el. Paul Arve, født 1909) senere ble redaksjonssekretær i Sarpen. Nærmeste nabo var Sven Moren på Moren (gnr 56/2).

Lillevold avla lærerskoleeksamen i 1918, men ble etterpå avisjournalist. Først var han ei tid journalist i Drammens Blad, før han flyttet til Kongsvinger og ble redaksjonssekretær i Hedemarkens Amtstidende. Der jobbet han i ett år, fram til han 5. oktober 1920 ble journalist i Hamar Stiftstidende, og flyttet til Hamar. Med fra Kongsvinger fulgte Signe Holst, som han ble gift med i 1921.

Han var ansatt i Hamar Stiftstidende i rundt tjue år, i en tidsperiode som ser ut til å ha vært ei interessant tid for lokalpressa i Innlandet. Avisa Vestopland beskriver det slik i sin omtale av Lillevold på femtiårsdagen: «I løpet av dette tidsrom gjennomgikk lokalpressen en rivende utvikling, og det er neppe for drøyt sagt at Oplandspressen inntok litt av en lederstilling med en intens reportasje, en avspeiling av næringslivet og det kulturelle og politiske liv som knapt noe annet strøk i dette land.».[2] I 1927 ble han redaksjonssekretær, og i løpet av tida som journalist var han også formann for Oplandenes Presseforening og medlem av Norsk Presseforbunds hovedstyre, samt i styret til Norsk Journalistlag.

Lokalhistoriker

Lillevold fortsatte i Stiftstidenden til 1940. Da la han journalistkarrieren på hylla, visstnok som følge av krigen, ifølge Nationen: «var den ikke kommet, ville han sikkert fortsatt ha tilhørt journalistenes kjernetropp.».[3] Det var under krigsåra at han påbegynte sin nesten førti år lange og veldig produktive løpebane som lokalhistoriker: Det første bindet av Trysil-boka kom i 1943, det andre i 1946. Hamars historie kom ut i 1948 til hundreårsjubileet for byen, men storparten av arbeidsinnsatsen fant sted under krigen. Nationen skriver at «det ble en meget komplisert affære, ikke helt fri for dramatikk»:

Det hendte nemlig at den ene etter den andre av bokkomiteens medlemmer ble arrestert eller også utvist fra Hedmark fylke, så til slutt var det bare ett av komiteens medlemmer tilbake. (Det var bakermester Bergh, far til kringkastingens kjente orkesterleder). Forfatteren og dette ene medlemmet holdt sine møter på gaten, og noen protokoll var ikke godt å føre under slike omstendigheter. For øvrig var protokollen for sikkerhets skyld gjemt bort på et sikkert sted, så «herrefolket» ikke skulle få tak i den.[4]

Siden utga han svært mange publikasjoner, fra 1946 til 1977 - året før han gikk bort - ga han nesten ut ett bind i året. Han ser også ut å ha vært noe engasjert i historielagslivet: Da Rælingen historielag ble stiftet 19. oktober 1952, holdt han foredrag om finneinnflyttinga på Romerike.[5]

I tillegg til journalist og lokalhistoriker representerte Lillevold også en periode Høyre i Hamar bystyre.

Ekteparet Eyvind og Signe Lillevold kjøpte hus i Sangenvegen 43 på Hamar i 1932, og flyttet inn med barna Erik (f 1923) og Bodil (f 1928). Her ble de boende livet ut, og seinere overtok dattera huset.[6]

Bibliografi

 • Eyvind Lillevold. Trysil-boka, bind 1, Garder og slekter. Bidrag til bygdens historie. Utg. Trysilboknemnda/Trysil kommune, 1943. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Trysil-boka, bind 2, Garder og slekter. Bidrag til bygdens historie. Utg. Trysilboknemnda/Trysil kommune, 1946. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Jønsberg landbruksskole 1847-1947. 1947.
 • Eyvind Lillevold (hovedred.). Hamars historie. Hamar Stifstidendes Trykkeri A.s, Hamar, 1948. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold og Jacob Halvorsen. Hamars næringsliv. Hamar, 1949. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Trysil-boka, bind 3, Garder og slekter. Bidrag til bygdens historie. Utg. Trysilboknemnda/Trysil kommune, 1950. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Oplandske kreditbank gjennom 75 år: en beretning og et bidrag til næringslivets historie. Hamar, 1951. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Vangs sparebank 1853 - 1953. Hamar, 1953. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold og Charlotte Blindheim. Borre bygdebok. 1954.
 • Eyvind Lillevold. Løiten Brænderi 1855-1955. Hamar, 1955.
 • Eyvind Lillevold. Hamar sparebank 1856-1956. Hamar, 1956. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Fåberg: Bygda og banken. 1957.
 • Eyvind Lillevold. Hamar Bryggeri gjennom 100 år. Hamar, 1957. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Nedre Eiker. 1960.
 • Eyvind Lillevold. Nedre Eiker kirke. 1960.
 • Eyvind Lillevold. Aurskog og Blaker, bind 1. Hamar Stiftstidendes trykkeri A/S, 1961. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Nord-Fron sparebank 1862-1962. Vinstra, 1962. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Aurskog og Blaker, bind 2. Hamar Stiftstidendes trykkeri A/S, 1963. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Trysil-boka, bind 4, del 1 Alminnelig del. Utg. Trysilboknemnda/Trysil kommune, 1964.
 • Eyvind Lillevold. Trysil-boka, bind 4, del 2, Alminnelig del. Utg. Trysilboknemnda/Trysil kommune, 1964.
 • Lillevold, Eyvind: Vinger og Eidskog. 1965. Digital versjonNettbiblioteket .
 • Eyvind Lillevold. Åmot bygdebok. Garder og slekter bind I. Elverum, 1967. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eyvind Lillevold. Aurskog og Blaker, bind 3. Hamar Stiftstidendes trykkeri A/S, 1968. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Åmot bygdebok. Garder og slekter bind II. Elverum, 1971. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eyvind Lillevold. Vinger bygdebok, bind I. 1972. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Åmot bygdebok. Alminnelig del bind III. Med bidrag om geologien av Johan Petter Nystuen og Geir Gofeng. Elverum 1973.
 • Eyvind Lillevold. Vinger bygdebok gards- og slektshistorie, bind II. 1975. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Vinger bygdebok gards- og slektshistorie, bind III. 1977. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Kirken på Nedre Eiker 100 år. 1997.

Referanser

 1. Lillevold 1943, side 649.
 2. Vestopland, 9. oktober 1944
 3. Nationen, 9. oktober 1964.
 4. Nationen, 9. oktober 1964.
 5. Fra lokallaga i Årbok for Romerike historielag II, side 149.
 6. Østerdølen, 9. oktober 1964; Ra., Grunnboksblad Hamar gnr 1 bnr 615.

Kilder

 • Aftenposten, 29. desember 1978, dødsannonse.
 • Aftenposten 30. desember 1987, nekrolog over Lillevold skrevet av A. Skjegstad.
 • Vestopland, 9. oktober 1944.
 • Østlendingen, 9. oktober 1954.
 • Nationen, 9. oktober 1964.
 • Østerdølen, 9. oktober 1964.
 • Årbok for Romerike historielag II, 1956.

Eksterne lenker