Gater og veger på Sørumsand

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er ei oversikt over gater og veger på Sørumsand i Lillestrøm kommune.

Oversikt

Gate/veg Strøk/område Navn etter Vedtatt Merknader
Lorentz Fossums veg Fyn Lorentz Fossum (1852-1936), eier av Negarn Søndre Fossum, nå Sørumsandvegen 7.[1]
Jernbanevegen Fyn
Strandvegen Fyn Vegen ligger langsmed stranda i ei vik av Glomma.
Tangevegen Fyn Vegen går utover Tømmertangen, som var utslagsplass for tømmer.[2]
Buvegen Fyn Bua (stabburet) på Veststun Søndre Fossum.[3]
Heggedalsvegen Fyn Etter familien Heggedal, som har eid Veststun Søndre Fossum siden 1929.[4]
Heggedalshøgda Fyn Se Heggedalsvegen.
Fyenvegen Fyn Husmannsplassen Fyn under Søndre Fossum, i sin tur antakelig oppkalt etter øya Fyn i Danmark.[5]
Holtervegen Fyn Johan Holter, siste private eier av Fyn under Søndre Fossum.[6]
Haldenvegen Fyn
Blakervegen Bygda Blaker, som vegen går gjennom.
Ringvegen Vegen går i ring.
Bekkefaret Etter den gamle delebekken mellom Sørum og Blaker, som vegen stort sett følger.[7]
Vendom Sentrum Den gamle lenseplassen Vendom under Sennerud.[8]
Sletta Sentrum Oppkalt etter Kommunesletta. Et folkelig navn på det første byggefeltet på Sørumsand som ble grunnlagt etter et kommunalt oppkjøp i 1946.
Ilevegen Sentrum
Sørumsandvegen Sentrum, Sennerud Tettstedet Sørumsand.
Gløtta Sentrum
Stubben Sentrum
Glombuvegen Sentrum Navn etter "Glombo", som var vegens første hus.
Tverrvegen Sentrum
Kuskerudvegen Sentrum Garden Kuskerud.
Skrivervegen Sentrum
Villavegen Sentrum Tidligere vegnavn etter den første villabebyggelsen på Sørumsand. Vegen fikk nytt navn etter kommunesammenslåinga; Fru Natvigs vei.
Fru Natvigs vei Senturm Oppkalt etter fru Natvig som var kokke på vertshuset på det som i dag heter Kuskerudvillaen, og hvis mann stod bak "Natvigs krydderblanding".
Skolealléen Sentrum
Idrettsvegen
Vestbyvegen Vestby Garden Vestby.
Rebakken Vestby
Toppen Vestby
Fløterhakan Vestby
Hans Hammerens veg Vestby
Fløtervegen Vestby
Lensefeste Vestby Bingen lenser.
Jenny Westbys veg Vestby
Nordgarsvegen Vestby Etter 2007.
Havna Vestby Etter 2007.
Solgårdsvegen Vestby Eiendommen Solgård i Vestbyvegen 24.[9] Etter 2007.
Råstykkje Vestby Etter 2007.
Sollia Vestby
Lyvegen Vestby
Parkvegen
Skolevegen Sennerud?
Østligutua Sennerud?
Nordlia Sennerud?
Liavegen Sennerud?
Sennerudvegen Sennerud? Garden Sennerud.
Friggvegen Sennerud? Frigg, norrøn gudinne.
Magnus Sørlis veg Sennerud?
Brattbakken Sennerud?
Baldervegen Sennerud? Balder, norrøn gud.
Odinvegen Sennerud? Odin, norrøn gud.
Frøyavegen Sennerud? Frøya, norrøn gudinne.
Asavegen Sennerud?
Løypevegen Sennerud?
Heggelia Sennerud?
Bekkedroga Sennerud?
Vesledroga Sennerud?
Langryggen Sennerud?
Industrivegen Sennerud?
Fagerlivegen Sennerud?
Ing. Bøhns veg Sennerud? Ingeniør Ingebret Bøhn, som etablerte Sørumsand Verksted.
Orderudvegen Sennerud, Orderud
Bråtevegen Sennerud
Bamsefaret Sennerud
Suluvegen Sennerud
Mårvegen Sennerud
Harevegen Sennerud
Tiurvegen Sennerud
Tiurgrenda Sennerud
Østbyvegen Sennerud
Ekornstien Sennerud
Årevegen Sennerud
Vinkelvegen Sennerud
Reina Sennerud
Gaupevegen Sennerud
Rundvegen Sennerud
Skogvegen Sennerud
Heimlyvegen Sennerud
Brinken Sennerud
Engvegen Sennerud
Jensrudvegen Sennerud
Furulundvegen Orderud Etter 1990
Nylennavegen Orderud Etter 1990
Nylennakroken Orderud Etter 1990
Orderudlia Orderud Etter 1990
Høglivegen Orderud Etter 1990
Høglisvingen Orderud Etter 1990
Svarttrosttoppen Orderud Etter 1990
Gulspurvlia Orderud Etter 1990
Rødstrupeåsen Orderud Etter 1990
Trekryperstien Orderud Etter 1990
Blåmeismyra Orderud Etter 1990
Orredalen Orderud Etter 1990
Spillplassen Orderud Etter 1990

Fotnoter

  1. Horgen 2007, side 370.
  2. Horgen 2007, side 456.
  3. Horgen 2007, side 458.
  4. Horgen 2007, side 459-460.
  5. Horgen 2007, side 448.
  6. Horgen 2007, side 465.
  7. Horgen 2007, side 467.
  8. Horgen 2007, side 488.
  9. Horgen 2007, side 230 og 527.

Litteratur

  • Jan Erik Horgen. Sanden - Sørumsand, bind 3 av Sørum bygdebok. Sørum kommune, 2007.[