Gater og veier i Kragerø kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Å få navnsatt gater, veier og smau i Kragerøs sentrale strøk var en lang og smertefull prosess. Så tidlig som på 1930-tallet var det snakk om at byen manglet gatenavn. I de sentrale strøk besto adressene av bydelen pluss matrikkelnummeret til eiendommene, noe som gjorde det nærmest umulig å finne fram om man ikke var lommekjent. 1948 ble det bestemt at det skulle innføres gatenavn og husnumre, og det ble oppnevnt en navnekomité. Denne kom i februar 1949 med forslag på 79 navn som ble lagt fram for formannskapet, men det stoppet der, og saken havnet i en skuff. 16 år etter, i 1965, ble det igjen oppnevnt en komité som la fram et forslag på 67 navn, unntatt Hovedbyen. De fleste av disse ble vedtatt og en del gateskilt satt opp. Så ble det i 1972 igjen oppnevnt en komité som skulle føre saken videre, blant annet med navnsetting av sentrumsgatene. Ved utgangen av 1983 var fortsatt mesteparten av Kragerø tettsted uten gateskilt, og mange av dem som var blitt satt opp var blitt ødelagt. Gatenavn for byens sentrale deler ble vedtatt i 1983 og alle nye adresser skulle tas i bruk fra 1. januar 1984. Da begynte proteststormen fra innbyggerne for alvor, og flere gatenavn måtte endres og beliggenheten justeres.

Den 16. mars 1984 vedtok kommunestyret navnekomiteens forslag til endringer og justeringer, og den mangeårige navnesaken var endelig i mål!

Tabellen under er en oversikt over gater og veier i Kragerø kommune. Om det står to eller flere årstall i «Vedtatt»-feltet, betyr det at veien er blitt forlenget, splittet eller liknende etter første navnevedtak. Koordinatpunkt er satt ved gatas/veiens begynnelse.

Tabellen kan sorteres ved å klikke øverst i kolonnene. Dersom en vil sortere etter flere kriterier samtidig holdes shift-tasten inne mens en klikker.

Liste

Vei Område Navneopphav Navnsatt Merknader
Allemannsveien Stilnestangen Allemannsbrygga 1966
Andølingen Hovedbyen Området Andølingen 1972 Navnet stadfestet i 1972.
Apatittveien Mineralet apatitt 1973 Mineraler et tema for veinavn i feltet på Bråtentoppen.
Auråen
Bakkestubakken Thomesheia 1966
Barmsøyveien Fossing Barmsøya i Barmskilen 2004
Barnepikeveien Vestheia 1966
Barthebakken Familien Barth som eide flere hus her 1966
Barthebrygga Familien Barth som eide flere hus her 1984
Bekkedalsveien Tangenheia Bekkedalen 1966
Bekkevikveien Lokaliteten Bekkevik/bruket Bekkevik 2003
Bergmesterveien Bergmester Dahll 1966, 1984 Bergmester Dahlls vei fra 1966 til 1984.
Biørneveien Biørnebyen Biørnebyen 1966
Biørnsborgbakken 1966
Bjelkevikveien Stabbestad Bjelkevik ved Kragerøfjorden 2005
Bjelvikveien Langøy
Bjerketangen Lokaliteten Bjerketangen 2004
Bjerkhueveien Langøy
Bjønndalsveien Langtangen 2005
Bjørkåsveien Helle, Nordbø Konstruert navn 1972 Trenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Blankenbergveien Rinde Gårdsnavnet Blankenberg (gnr. 65/20) 2005
Blåklokkeveien Kalstad Blomsten Blåklokke 1973 Blomster er tema for veinavn i feltet i Nordre Kalstad.
Blåveisdalen Frydensborg Konstruert navn 1974 Blomster er tema for veinavn i feltet Kalstad–Frydensborg.
Borteidveien Borteid Borteid 2004
Bramseiltrappa Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Brattbakken 1972
Brattekleiv Kil 1987 Tidligere Vestre Kilskleiv.
Bratten
Bruksarbeiderveien Vadfoss Vafos Brug
Bryggebakken Stabbestad Fergebrygga 2004
Bråtaneveien Skåtøy Bruket Bråtane (gnr. 30/29)
Bråteveien Vestheia? Gårdsnavnet Bråten 1966
Bråtøymyrveien Skåtøy Bruket Bråtøymyr østre (gnr. 30/128) 2005
Bufjellveien 2003
Bujordveien Kil Gårdsnavnet Buejordet 1987
Bukkehornveien Stabbestad 2008 Stabbestad boligfelt.
Buvikveien Skåtøy Bruket Buvika (gnr. 30/55) 2004
Bærøykjærringa Bærøy
Bærøyknausene
Bærøytangen (område)
Dalaneveien Kalstad Gårdsnavnet Dalane 1974
Dalen 1966
Dambakken Helle Tjønna Dammen 1990
Diplemyrveien Stabbestad Diplemyr-området 2005 Hyttevei
Dobbeveien Gårdsnavnet Dobbe 2003
Dr Homanns vei Biørnebyen Doktor Christian Horrebow Homann (1826–1880) 1966
Drangedalsveien Sannidal / Prestestranda Drangedal kommune 1969, 1992 Kragerø og Drangedal. Fv. 38.
Dønvika
Edvard Munchs vei Veien går forbi Munchs bolig «Skrubben». 1966
Eikekollen Eikekollen borettslag 1972
Eikesvingen Helle, Nordbø Konstruert navn 1972 Trenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Einerhaugen Helle, Nordbø Konstruert navn 1972 Trenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Eklundbakken Årø Gårdsnavnet Eklund 1985
Ekorntoppen Helle, Sollia Konstruert navn 1973 Dyrenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Elgfaret Helle, Sollia Standardnavn 1973 Dyrenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Ellingsvikveien 2003
Farsjøveien 2003
Feierheia Thomesheia 1966 Tidligere kalt Apatittveien etter gruvedrift?
Feltspatveien Vestheia Mineralet feltspat 1966, 1972
Fergeveien Stabbestad 2014 Ferdigstilt med bra standard i 2015.
Fermannsbakken 1972
Fikkjebakke Sannidal Eiendommen Fikjebakke 2004
Fiolveien Kalstad Blomstergruppen fiol 1973 Blomster er tema for veinavn i feltet i Nordre Kalstad.
Fjellmannsveien Thomesheia 1966
Fokkemasta Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Fossingveien Helle / Bamble kommunegrense i Fossing Fossing 1990 Del av fv. 3362 (tidl. fv. 210).
Fredheimsveien Gårdsnavnet Fredheim (gnr. 43/7) 2003
Fredrik Hougens vei Vestheia Skolemann Fredrik Hougen 1966
Fregattveien Rørvik Skutetypen fregatt 1973 Skutenavn er tema for veinavn i kommunens felt i Rørvik.
Frydensborgbakken 1984 Kløverbakken fra 1974 til 1984.
Frydensborgveien Kalstad Gårdsnavnet Frydensborg 1966, 1974
Frøvikveien Kil, Frøvik Gårdsnavnet Frøvik (gnr. 72/1) 1987, 2005
Fugleheia Fugleheia 1966
Furulundveien Helle, Nordbø Gammelt stedsnavn 1972 Trenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Furutoppen Helle, Nordbø Konstruert navn 1985 Trenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Gaffelseilgata Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Galeasveien Rørvik Skutetypen Galeas 1973 Skutenavn er tema for veinavn i kommunens felt i Rørvik.
Galeioddveien Øya Lokaliteten Galeiodden 1966
Gamle Kragerøvei 2004
Gamle Portør Portør Portør 2005
Gamle Sollia Helle Området Gamle Sollia
Gamle Sørlandske 1992
Gartneriveien Det tidligere gartneriet på Roland 2006
Gaupelia Helle, Sollia Konstruert navn 1974 Dyrenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Gevirveien Stabbestad 2008 Stabbestad boligfelt
Gierløffs vei Øya Flere Gierløff-er drev trelasthandel på Øya. 1966
Gjerdeveien Gårdsnavnet Gjerde 2003
Grandalveien Skåtøy Grandalen 2004
Granittveien Steinarten granitt 1983
Granliveien Helle, Nordbø Konstruert navn 1972 Trenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Grosplassveien Gumøy
Gruveveien Vestheia 1966
Grønåsenveien Grønåsen Lokaliteten Grønåsen/gårdene Grønåsen (gnr. 65/17 og 65/18) 2005
Hagenveien Støle Gårdsnavnet Hagen 2005
Harestien Helle, Sollia Konstruert navn 1973 Dyrenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Haslumveien Haslum Gårdsnavnet Haslum 2005
Hasseldalsveien Helle, Nordbø Gammelt stedsnavn 1972 Trenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Haugstranda Kalstad Haugstranda 2005
Heglandsveien 1990
Heibøveien Gårdsnavnet Heibø (gnr. 3/1) 2003
Hellermyrveien 2003
Hellesundodden Skarbo Lokaliteten Hellesundodden
Helleveien Helle Området Helle
Hestehagen Kalstad Gammelt navn på stedet 1972
Hestehovveien Frydensborg Standardnavn 1974 Blomster er tema for veinavn i feltet Kalstad–Frydensborg.
Holtheia
Holtsvingen 1982
Hornemans vei Byfogd og Kragerøs eidsvollsmann 1966 Byfogd Hornemanns vei fram til 1984.
Hovedveien Jomfruland Øyas hovedvei 2004
Huebakken 1966
Hvitveissvingen Frydensborg Konstruert navn 1978 Blomster er tema for veinavn i feltet Kalstad–Frydensborg.
Hødnebøveien
Høyåsen Høyåsen 1966
Indre Bærøyknauser
Industriveien Sannidal Fikkjebakke næringsområde 2005
Ishusbakken Kil Den gamle ishustomta 1987
Isnesveien
Jagerbrygga Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Jøransberg Hovedbyen Området Jøransberg 1974 Navnet stadfestet i 1974.
Kalstadhaven Kalstad Gårdsnavnet Kalstad 1972
Kalstadveien Kalstad Gårdsnavnet Kalstad 1966
Kammen Stabbestad Hyttevei
Kammerfossveien Kammerfoss / Vadfoss Kammerfoss 1985
Kilsveien Kil Området Kil 1987
Kirkegata Hovedbyen Kragerø kirke 1966
Kirkesundveien Skåtøy Sund ved Rytterholmane/gårdsnavnet Kirkesund (gnr. 30/38) 2004
Kirketrappa Kragerø kirke
Kjølebrøndsveien
Kjøyteveien
Kleivaveien Helle 1990
Kleivmyrveien Stabbestad Kleivmyra 2005 Hyttevei
Klipperveien Rørvik Skutetypen Klipper 1973 Skutenavn er tema for veinavn i kommunens felt i Rørvik.
Kloppkjærveien Plass ovenfor Sannidal skole 1972
Knipemyrveien Stabbestad Knipmyr 2005 Hyttevei
Knipenveien Gårdsnavnet Knipen 2003
Knivstikkersmauet Hovedbyen 1972 (Også Vennskapssmauet?)
Kolonien Vadfoss Kolonien 1992
Konvallveien Kalstad Blomsten konvall 1973 Blomster er tema for veinavn i feltet i Nordre Kalstad.
Kragerøveien Kragerø kommune 2004
Krantrappa 1966
Krikkenveien Skåtøy
Krokenveien Sannidal / Kroken, Neslandsvatn Grenda Kroken 1992, 2015 Kragerø (navns. 2003) og Drangedal. Fv. 3374
Kutterveien Rørvik Skutetypen kutter 1973 Skutenavn er tema for veinavn i kommunens felt i Rørvik.
Kveldsola Heibø 2013 Vei i Ørviklia hyttefelt.
Kvennvannsveien Kvennvann 2005
Kvernkilveien Gumøy
Kvilebakke 1972
Kaalstangveien Nordheiane ved Portør Gårdsnavnet Kaalstangen 2004
Langekra
Langjordet Thomesheia Lokaliteten Langjordet 1966
Langsjø
Langøyveien Langøy
Lauersens Bakke Hovedbyen Legatstifter Jens Lauersen 1972 Tidligere Grandbakken ettet Grand Hotel fra 1898 øverst i bakken. Jens Lauersens smau fra 1972 (-66?) til 1984.
Leirdalsveien Bærøy
Leivann
Lienveien Eiendommen Ramslien 2005
Lille Ringvei Veiens form 1966 Arbeidsnavn brukt av ingeniørvesenet under prosjektering.
Lindheimsveien Gårdsnavnet Lindheim 2003
Lindtvedtveien Lindtvedtheia Gårdsnavnet Lindtvedt 1985
Lindviksdalen
Lindvikskollen 2010
Linneaveien Frydensborg Navn uten stedstilknytning 1974 Blomster er tema for veinavn i feltet Kalstad–Frydensborg.
Listrandveien Frøvik Listrand i Libukta 2005
Litangveien Lokaliteten Litangen 2003
Lonaveien 1984 Bekkeblomveien fra 1974 til 1984.
Lovisenbergveien Kalstadkilen / Lovisenberg Gårdsnavnet Lovisenberg (Kragerø gnr. 14/1) 1966
Lundereidveien Lundereid Gårdsnavnet Lundereid (gnr. 44/1) 2005 Til Drangedal kommunegrense. Vei til Eikenes hyttegrend.
Lyngdalsveien
Løkkebakken Biørnebyen Området Løkka 1966
Løkveien?
Lønneveien
Løvetannveien Kalstad Blomsten Løvetann 1983 Blomster er tema for veinavn i området.
Maistanga Maistanga Området Maistanga 1966
Malmhella Lokaliteten Malmhella 2005 Områdenavn (med vei).
Marstoppen Helle Planeten Mars 1973 Planetnavn er tema for veinavn i feltet.
Martinis Trapper Jøransberg Avismannen Christian G. Martini Gammelt, uoffisielt navn.
Mellomkollen
Mersseilsvingen Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Mianveien Tjønna Mian 2006
Midtre Gumøyveien Gumøy Gumøy
Muffetangveien Bærøy
Myraveien 2003
Myrheiveien Myrheia er et gammelt navn 1984 Kateket Juells vei fra 1966 til 1984.
Møllerstubakken Øya Boligen til mølleren på Veten 1966 Er kalt Vetebakken.
Mørkvikveien Bruket Mørkvik (gnr. 18/6) 2004
Mørlandsveien Gårdsnavnet Mørland (gnr. 75/1) 2003
Måneliveien Helle Månelia 1973 Planetnavn er tema for veinavn i feltet.
Nautebakken Tallakshavn 1966 «Nøtebakken» på kart fra 1889.
Neptunveien Helle Planeten Neptun 1983 Planetnavn er tema for veinavn i feltet.
Norbekkveien Stabbestad Hyttevei
Nordbøveien Helle, Nordbø Gårdsnavnet Nordbø 1972
Nordjordetveien
Nordre Holtanesletta Holtane Gårdsnavnet Holtane 2003
Nordre Kalstadvei Kalstad Gårdsnavnet Kalstad 1990 Gammel trasé av Kalstadveien.
Nordre Portør Portør Portør 2004
Nordre Tangevei 1982
Nordraaks gate Hovedbyen Richard Nordraak 1972
Nøkkeldalen Vadfoss 2003
Oksebåsveien Kil Gårdsnavnet Oksebåsen 1987
Ole Halvorsens vei
Oredalsveien Oredalen 2003
Orremyrveien Stabbestad 2005 Hyttevei
Ospevikveien Nordheiane Ospevika 2004
P.A.Heuchs gate Hovedbyen Skipsreder P.A. Heuch (1756–1825) 1966 Patriot og en av de største bidragsytere til at Universitetet i Oslo ble opprettet.
Panoramaveien Stabbestad Hyttevei
Parkveien Biørnsborgparken 1966
Peder Rindes vei
Podeveien Det tidligere gartneriet på Roland 2006
Portørveien
Prestekraveveien Navn uten stedstilknytning 1974 Blomster er tema for veinavn i feltet Kalstad–Frydensborg.
Prikleveien Det tidligere gartneriet på Roland 2006
Ramsdalsveien 2003
Rapetangveien Lokaliteten Rapen 2004
Refsalen
Revesnaret Helle, Sollia Konstruert navn 1974 Dyrenavn er tema for veinavn i boligfeltet.
Rideveien Stabbestad Stabbestad boligfelt.
Rindekleiva Kil 1987 Tidligere Østre Kilskleiv.
Rugbråtveien
Rutilveien Mineralet Rutil 1973 Mineraler et tema for veinavn i feltet på Bråtentoppen.
Rødlandet Vadfoss Eiendommen Rødland
Rødtjennveien
Rønningveien Vadfoss Gårdsnavnet Rønningen (gnr. 68/1)
Rørviklia Rørvik Gårdsnavnet Rørvik (gnr. 12/26) 2013
Rørvikveien Rørvik Gårdsnavnet Rørvik (gnr. 12/26) 1966
Røylen Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Rådhusgata Hovedbyen Kragerø rådhus 1966
Rådyrveien Helle, Sollia Standardnavn uten lokal tilknytning 1973 Dyrenavn er tema for veinavn i Sollia-feltet.
Sagaveien Gårdsnavnet Saga (gnr. 46/2) 2003
Saltverksmyrveien Jomfruland Lokaliteten Saltverksmyra 2004
Salve Nielsens vei Styrmann og sjøhelt 1972
Sandåsen Frydensborg Lokaliteten Sandåsen 1966
Sankthanshaugen 2010
Sannidalsveien
Saturnveien Helle Planeten Saturn 1973 Planetnavn er tema for veinavn i feltet.
Schweigaards vei Øya Anton Martin Schweigaard 1966
Schønbergs vei 1966
Seilduksvingen Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Sjådambakken Dalane Dammen i Sjåtjenna
Sjådamveien Dalane Dammen i Sjåtjenna 1990
Skaddenveien Jomfruland 2008
Skarvangsveien Skarvang Gårdsnavnet Skarvang (gnr. 75/12) 2005
Skauenveien
Skibodden 1966
Skiensundveien Borteid Eiendommen Skiensund 2004
Skippergata Hovedbyen, Jøransberg 1972
Skippervikveien Gårdsnavnet Skippervik (gnr. 22/2) 2004
Skjørsvikveien Lokaliteten Skjørsvikbukta/Gårdsnavnet Skjørsvik (gnr. 10/15) 2004
Skogstjerneveien Kalstad Blomsten skogstjerne 1973 Blomster er tema for veinavn i feltet i Nordre Kalstad.
Skompenveien 2003
Skonnertveien Rørvik Skutetypen skonnert 1973 Skutenavn er tema for veinavn i kommunens felt i Rørvik.
Skriverheia Maistanga Skriverheia 1966
Skudvikveien Haslum Hyttevei
Skuteveien Øya 1966
Skåtøyveien Skåtøy Øyas hovedvei 2004
Smedsbuktveien Smedsbukta 1966
Solbergveien 1985
Solfangeren Det tidligere gartneriet på Roland 2006 Fra Valbergveien 9?
Solheimveien Stabbestad 2004
Solhellinga Heibø 2013 Vei i Ørviklia hyttefelt.
Sollitoppen Stabbestad 2005 Hyttevei
Solstadbakken Kil 1987
Solumsdalen Solumsdalen 1992
Solveien Biørnebyen Konstruert navn (fordi «det er mye sol i området») 1966 Tidligere Bryggeriveien.
Solåsen
Sommerfjøsveien Kalstad Sommerfjøset til en S. Kalstad lå ved veien. 1966
Soppekilveien Soppekilen 2005
Spinnakerstredet Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Spririggsmauet Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Stabbestadveien 2004
Staudeveien Det tidligere gartneriet på Roland Fra Valbergveien 9?
Stavnesveien Stavneshalvøya Stavneshalvøya i Fossingfjorden 2004
Steinliveien 1972
Steinmannstien Kolle, utsiktspunkt vest for sentrum 1966
Steinsundveien Tåtøy Steinsund
Stenklevveien Skåtøy Eiendommen Steinkleiv 2004
Stigerbakken Biørnebyen 1966
Stiklingen Det tidligere gartneriet på Roland 2006
Stilnesveien Stilnestangen Stilnestangen 1966
Stines Bakke Hovedbyen 1974 Gammelt navn stadfestet i 1974.
Stokkebroveien Biørnebyen Tidligere stokkebro på Blåbærmyra 1966
Stoppedalveien Skåtøy Bruket Stoppedalen (gnr. 30/30) 2004
Store Ringvei Veiens form 1966 Arbeidsnavn brukt av ingeniørvesenet under prosjektering.
Storgata Sentrum Travel bygate 1966 Tidligere Store Rådhusgate.
Storkollveien 1972
Storseilveien Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Strandbekkveien
Strandskogen
Strandveien Kil Fører ned til Kilsfjorden 1987
Stratveien Gårdsnavnet Strat (Holte) (gnr. 43/13) i Gjerstad kommune 2003
Studsdalsveien Lokaliteten Studsdalen 1983
Stuttlidalen Sannidal Stuttlidalen nordvest for veien 2004 Fikkjebakke næringsområde.
Stølestrandveien Området Støle/Stølestrand 2003
Støleveien Området Støle 2003
Svarttjennveien Skarbo Svarttjenn langt nord for veien 1990
Sveivdokkveien
Svenumveien 2003
Symreveien Kalstad Plantegruppen symre 1973 Blomster er tema for veinavn i feltet i Nordre Kalstad.
Syngårdsstrandveien Gumøy Lokaliteten Syngårdsstrand
Sæternveien Borteid Eiendommen Sæteren 2004
Søndre Bærøyveien Bærøy Bærøy
Søndre Holtanesletta Holtane Gårdsnavnet Holtane 2003
Søndre Tåtøy
Tallakshavnveien Tallakshavn Tallakshavn 1984 Fra 1966 til 1984 del av Smedsbuktveien.
Tanganeveien Gumøy
Tangeheia Tangenheia Tangenheia 1966
Tangen 2003
Tevannsbakken Thevandsbrønden 1966 Kalt Burmaveien. Tevannsbakken er et gammelt navn som kan komme av Thevandsbrønden (kart fra 1889).
Theilerkleiva Thomesheia? 1966
Th.Kittelsens vei Hovedbyen Billedkunstner Theodor Kittelsen (1857–1914) 1966, 1972, 1984 Tidligere kalt Dippnersmauet. Th.Kittelsens smau fra 1966 til 1984.
Thomesheiveien Thomesheia Thomesheia 1966
Thor Salvesens vei Maistanga Idretts- og motstandsmann Thor Salvesen (1913–1942) 1966
Tisjøveien Gårdsnavnet Tisjø (gnr. 51/2) eller sjøen Tisjø 2003
Toppseilheia Finsbudalen Seilskuterelatert navn 1998 Hyttebyen Haslumkilen Havn.
Torittveien Mineralet toritt 1973 Mineraler et tema for veinavn i feltet på Bråtentoppen.
Torkell Tandes vei 2003
Torsdalsveien
Torvfjellet
Torvgata Hovedbyen Byens torg 1972
Trelerkeveien Stabbestad 2008 Stabbestad boligfelt.
Tveitereidveien Gårdsnavnet Tveitereid 2003
Tønnesens Bakke 1966
Tårnbryggeveien Jomfruland Tårnbrygga 2004
Tåtøyveien Tåtøy Tåtøy
Utsiaveien Jomfruland Beliggenheten på øyas ytterside 2008
Utsikten Utsikt 1983
Utsiktstoppen Vestheia Utsikt 1966
Vadfossveien
Valbergveien Åsen Gårdsnavnet Valberg (gnr. 14/2) 1966, 2005
Vaterlandsveien Helle 1990
Veksthusveien Det tidligere gartneriet på Roland 2006
Vennevikveien Skåtøy Eiendommen Venneviken lille 2004
Vestheiveien Vestheia Vestheia 1966
Vestre Borteid Borteid Bruket Vestre Borteid (gnr. 23/1) 2004
Vestre Gumøyveien Gumøy Gumøy
Vestre Langøyveien Langøy
Vidsjåveien Dalane Utsikt 1990
Vinterveien Vestheia Gammel vintervei 1966
Visiterodden Visiterodden 1966
Vognmannsveien Biørnebyen Tidligere vognmannsforretning 1966
Ytre Strandvei 1972
Ødegårdveien Gårdsnavnet Ødegård (gnr. 48/11) 2003
Ørviklia Heibø Ørviklia 2005 Vei i Ørviklia hyttefelt.
Ørvikveien
Østlandbakken Østlandsgrenda Østlandsgrenda 1966
Østre Bærøy
Østre Gumøy
Østre Kolonivei Vadfoss 2004
Østre Langøyveien Langøy
Øyfjellveien Øyfjell Gårdsnavnet Øyfjell (gnr. 74/4) 2004
Åsaveien
Åtangveien Lokaliteten/gårdsnavnet Åtangen 1985

Kilder

Det følgende er hovedkildene for oversikten. I tillegg kommer en rekke strøopplysninger fra forskjellige artikler som det ikke vil være hensiktsmessig å nevne her, men som heller hører hjemme i de enkelte artikler om gater og veier.