Gater og veier i Sarpsborg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over alle gater og veier i Sarpsborg kommune som er navnsatt. Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at en også kan sortere etter områder eller andre kriterier. Sortering av lista gjøres ved å klikke i navneraden øverst. For å sortere etter flere kriterier samtidig holdes shift-tasten inne mens en klikker.

Administrativt er Sarpsborg inndelt i 13 delområder: Sarpsborg vest, Sarpsborg øst, Kurland, Lande, Yven, Greåker, Vest-Tune, Borgen, Hafslund, Hafslundøy, Ullerøy, Varteig og søndre og østre Skjeberg. Denne inndelingen er dermed lagt til grunn for lokaliseringen i tabellen, men i tillegg blir også Alvim og Sandesund anvendt som referanser. Dersom stedsnavn er adskilt med skråstrek (f.eks. «Sarpsborg øst / Hafslund») menes det at veien går i begge delområdene.

Koordinatpunkt er satt ved gatas/veiens begynnelse.

Liste

Vei Delområde Navneopphav Navnsatt Merknader
Agnaltveien Vest-Tune Agnalt-gårdene
Albert Moeskaus vei Alvim / Vest-Tune Albert Moeskau (1864–1929), en av initiativtakerne til dannelsen av Tune Arbeiderparti
Alvimveien Alvim Strøket Alvim
Bakkegata Sarpsborg vest Gatas plassering i landskapet
Balchens gate Sarpsborg vest Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen
Balders gate Sarpsborg vest Den norrøne guden Balder
Belsbyveien Varteig Gården Belsby
Benveien Yven Eldre betegnelse på snarvei
Borggata Sarpsborg øst Borgen som Olav II Haraldsson lot oppføre i det 11. århundre
Borregaardsveien Sarpsborg øst Godset og industribedriften Borregaard
Brevikveien Alvim Brevik gård
Buvikveien Yven Seilmaker Buvik som var virksom i 2. halvdel av 1800-tallet
Byfoged Olsens vei Sandesund Olav Martin Olsen, ordfører 1918–1936
Doktor Johnsens gate Sandesund / Yven Brukslege Oskar Johnsen som også var ordfører 1887–89
Dovregata Sarpsborg vest Fjellområdet Dovre
Ekegata Yven Treslaget eik
Elvegata Sarpsborg vest Nærheten til Glomma
Evenrødveien Alvim / Sarpsborg vest Eiendommen Evenrød i nr. 18
Fredrikstadveien Greåker / Yven Byen Fredrikstad
Greåkerveien Greåker / Alvim Kommunedelen med samme navn
Grålumveien Greåker / Vest-Tune Strøket Grålum i Sarpsborg kommune
Haftor Jonssons gate Sarpsborg vest Havtore Jonsson (1275–1320), adelsmann som bl.a. eide halve Sarpefossen
Hals' gate Sarpsborg vest Christian August Hals, første bestyrer av Sarpsborg Realskole som startet opp i 1858
Hans Nielsen Hauges gate Sarpsborg vest Hans Nielsen Hauge, lekpredikant og folkeopplyser
Henry Fyhns vei Sandesund Karl Henry Fyhn (1853–1940), som ble sogneprest i Sarpsborg i 1895.
Hjalmar Wessels vei Sarpsborg øst Første generaldirektør ved Borregaard etter at selskapet var blitt kjøpt av norske interesser fra The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Ltd. i 1917
Holstebroveien Yven Den danske byen Holstebro, en av Sarpsborgs vennskapsbyer
Hundskinnveien Tune Uklart opphav
Håkons gate Sarpsborg øst Etter alt å dømme kong Håkon IV Håkonsson
Industriveien Sandesund Industrivirksomheten på Sandesund
Jernbanegata Sarpsborg øst Nærheten til Sarpsborg stasjon
Jerpeveien Sarpsborg vest Fuglen jerpe
Johs. Knobels vei Sandesund Johannes Knobel som innvandret til Sarpsborg fra den sveitsiske landsbyen Ennenda på 1800-tallet.
Jørgen Bjelkes vei Sarpsborg vest Jørgen Bjelke (1621–1696), riksråd og offiser
Karl Johans gate Sarpsborg øst Karl Johan, konge av Norge og Sverige
Kirkeveien Vest-Tune Tune kirke
Kjennshaugveien Sarpsborg øst Eiendommen Kjennshaugen
Klokkerveien Sandesund
Knobels vei Alvim Johannes Knobel som innvandret til Sarpsborg fra den sveitsiske landsbyen Ennenda på 1800-tallet. Sønnen David kjøpte gården Valaskjold, og utparsellerte tidlig på 1900-tallet boligtomter på det området som senere fikk navn etter landsbyen faren kom fra. Siden faren har en vei oppkalt etter seg på Sandesund, er det nærliggende å anta at veien på Alvim kan være oppkalt etter sønnen. Det er tatt grep for å få avklart hvem av familiemedlemmene veien er oppkalt etter; eventuelt om den er oppkalt etter familien som sådan.
Korsgata Sarpsborg vest Navnet antakelig knyttet til Sarpsborg kirke, som ligger ved gatas begynnelse 1890-årene Gata ble forlenget vestover til Torsbekkveien i etterkrigstiden
Krebs' gate Sarpsborg vest Oberst Andreas Samuel Krebs, sentral under trefningene mot Sverige i krigen 1808–09
Kruses gate Sarpsborg vest Høkeren Andreas Kruse som levde rundt 1800, eller oberst Ulrich Christian Kruse som kjempet mot Karl XII i 1716
Kulåsgata Sarpsborg vest Høydedraget Kulås hvor bl.a. Kulåsparken befinner seg
Lerkeveien Sarpsborg vest Fuglen lerke
Lilletuneveien Vest-Tune Gården Lille Tune
Losbakken Greåker Yrkesgruppa los; henspiller på skipstrafikken på Glomma
Ludvig Enges vei Yven Ludvig Enge (1878–1954), lokalpolitiker, borgermester og stortingsmann
Møllegata Hafslund Møllevirksomheten i elva
Nordkapps gate Sarpsborg øst Stedet som noe feilaktig regnes som Norges nordligste punkt
Olav Haraldssons gate Sarpsborg vest Kong Olav II Haraldsson, Sarpsborgs grunnlegger
Oldtidsveien Skjeberg Veien følger en eldgammel ferdselsåre
Ordfører Thorbjørnsens vei Vest-Tune / Yven Ivar Thorbjørnsen, Tunes første heltidsansatte ordfører fra 1971
Oscar Pedersens vei Sarpsborg øst Ingeniør Oscar Pedersen, som var sentral i oppbyggingen av Borregaard
Oskars gate Sarpsborg øst Uklart navneopphav, ettersom skriveformen avviker fra kongene Oscar I og II
Pellygata Sarpsborg vest Sir John Henry Pelly (1777–1852), som kjøpte Borregaard i 1832
Peter Radichs vei Sarpsborg vest Fergemannen og vertshusholderen Peter Radich (1802–52)
Ringgata Sarpsborg vest Antakelig traséføringen, som går i en bue mot den gamle kommunegrensen mot Tune
Rosenkrantz gate Sarpsborg øst Marcus Gjøe Rosenkrantz, ble eier av Hafslund og Borregaard gjennom ekteskap med Maren Juel
Råkilveien Lande / Sarpsborg vest En slette med navnet Råkil ved Tunevannet
Sandesund terrasse Sarpsborg vest Strøket Sandesund
Sandesundsveien Sarpsborg vest Strøket Sandesund
Sannegata Sarpsborg vest Uklart opphav
Sarpsborgveien Sarpsborg vest / Alvim Byen Sarpsborg
Sibberns vei Sarpsborg vest Valentin Christian Vilhelm Sibbern (1779–1833), eidsvollsmann og odelstingpresident
Sindings vei Lande Uvisst opphav
Skadalsveien Skjeberg Den tidligere gården Skadalen (Gnr. 1034/2)
Skolegata Sarpsborg vest Den gamle realskolen i Sandesundsveien
Skytterveien Lande Sarpsborg skytterlags hytte i Geværveien 14
Statsminister Torps vei Hafslund Oscar Torp, tidl. norsk statsminister
St. Halvards vei Sarpsborg vest / Alvim St. Halvard, bl.a. Oslos skytshelgen
St. Marie gate Sarpsborg vest / Sarpsborg øst Oppkalt etter Olav den helliges Mariakirke som han ifølge Snorre lot bygge i Sarpsborg 1874 Gata har gjennom årene blitt forlenget østover mot Hafslund
St. Nikolas-gate Sarpsborg øst Ruinene etter St. Nikolas kirke fra 1100-tallet
Storhaugen Hafslund Tre arbeiderboliger tilhørende Hafslund Karbidfabrik
Strandgata Alvim Beliggenheten på Glommas vestbredd
Struerveien Yven Den danske byen Struer, en av Sarpsborgs vennskapsbyer
Svalbardgata Sarpsborg vest Den norske øygruppa Svalbard
Sverres gate Sarpsborg øst Kong Sverre Sigurdsson
Teglverksveien Greåker De to teglverkene på Greåker
Torget Sarpsborg vest Byens torg
Torggata Sarpsborg vest Byens torg
Triangelveien Sarpsborg øst Veien utgjorde tidligere et triangel sammen med Råkilveien og Østfoldbanens trasé
Tunebakken Alvim Tidligere Tune kommune
Tuneveien Vest-Tune / Sarpsborg vest Den tidligere kommunen Tune
Utsiktsveien Yven / Alvim Utsikten over Glomma
Valaskjoldgata Sarpsborg vest Strøket Valaskjold
Vestengveien Sandesund Gammelt lokalnavn
Vollgata Sarpsborg øst Henspiller på vollene rundt borgen Olav Haraldsson lot bygge her i det 11. århundre
Wergelands gate Sarpsborg vest Dikteren og folkeopplyseren Henrik Wergeland

Kilder