Gjellerås skole (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gjellerås skole på Skjetten 2011.
Elever ved Gjellerås skole mellom 1915 og 1925.
Foto: Akershusmuseet

Gjellerås skole i Skedsmo ble oppført i 1867, og den ble innviet 7. november dette året av prost Frederik Ingier som var en drivkraft bak skolebyggingen i kommunen. I 1860 ble Gjellerås egen skolekrets, og den omfattet alle gårdene på vestsida av Nitelva. På et kretsmøte ble det foreslått å ta opp lån for å bygge skolehus og uthus, og en komité mottok lånet og sto for byggingen. Mellom 1861 og 1867 foregikk undervisningen i leide lokaler på Valstadsletta. Kommunen overtok skolen og uthusene for 621 spesidaler, dvs. omkring 2500 kroner. I 1896 ble skolen påbygd med en etasje der det ble innredet to klasserom.

Den gamle bygningen ble revet i 1917, og en ny ble reist på en annen tomt samme år. Den hadde to klasserom og lærerleilighet. Skolen ble åpnet av skolestyrets formann Lars Bakke, og soknepresten og ordføreren var til stede sammen med befolkningen i skolekretsen.

Skolestyrer Ivar Omholt og kona Hjørdis Margrete Berg-Omholt er uløselig knyttet til skolen. Hjørdis, som var lærer ved skolen, stiftet i 1936 Gjellerås skolekor med omkring 30 barn, og koret opptrådte flere steder i kommunen. I 1947 stiftet hun Gjellerås skoleorkester der instrumentene var fele, mandolin, gitar, orgel og ulike blåseinstrumenter. Elevene hadde de fleste instrumentene med seg hjemmefra, og 38 jenter og gutter av skolens 50 elever deltok. Fra første klasse lærte elevene noter.

Gjellerås skole ligger i 2012 rett ved Skjettensenteret og Skjetten stadion. Første byggetrinn kom her i forbindelse med den store utbyggingen av Skjettenbyen i 1970-årene. Skolen ble i 2008 fullt rehabilitert med et nytt tilbygg som rommer gymsal, samlingssal og musikkrom. Alle klasserom har digitale tavler.

Lærere

Se også

Litteratur