Frederik Ingier

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Frederik Ingier (1805-1882) var sokneprest i Skedsmo fra 1849 til 1882.

Frederik Ingier (født på gården Måstad i Ullensaker 11. februar 1805, død 28. juni 1882) var sokneprest i Skedsmo fra 1849 til 1882. Han var sønn av major Christopher Ingier (1756–1825) og Karen Schjeldrup Hals (død 1843), og var bror av Gjerdrum-prest Theodor Christian Krohg Ingier (1796-1874) og oberstløytnant Knud Martin Hals Ingier (1794–1871). Ingier ble gift i 1826 med Sara Charlotte Ording (født 28. september 1804) fra Skien. Paret fikk seks barn.

Ingier ble uteksaminert fra Christiania Katedralskole i 1822, og ble teologisk kandidat i 1825. I 1826 ble han kateket i Skien og førstelærer ved borgerskolen der. Han ble i 1831 sokneprest i Vinje, i 1839 i Ramnes og i Skedsmo i 1849. I 1859 ble han prostNedre Romerike.

Ved siden av preste- og prosteembetet utførte Ingier omfattende studier i patristikk (studium av kirkefedrene). Han ble karakterisert som en av tidens mest lærde prester.

På Ingiers tid ble Skedsmo kirke ombygget med betydelige endringer i kirkens stil. Dette vakte kritikk, og ble av kolleger og andre karakterisert som radikalt og pietetsløst.

Ingier holdt seg passiv da spørsmålet kom opp om å opprette en kristelig forening i kommunen, en indremisjonsforening. Han var grundtvigianer, og var derfor redd for at en slik forening ville bli ledet i en mer pietistisk retning enn han ønsket. Dessuten mislikte han at lekfolk skulle forkynne og lede kristelige bevegelser. Til tross for Ingiers passivitet ble Skedsmo Indremisjonsforening stiftet 29. september 1865.

Ingier, som selv hadde vært lærer, var opptatt av å styrke skolen i kommunen, og det jobba han særlig med da han var leder for skolekommisjonen. Det sterkt økende tallet på barn i skolepliktig alder i Lillestrøm var årsak til at han tok initiativet til å opprette en bruksskole her. Han henvendte seg til dampsageierne på stedet for å få dem til å opprette og drive skolen. Dessuten var kravet fra soknepresten og brukseierne at det skulle ansettes en seminarutdannet lærer. Bruksskolen ble opprettet 23. september 1863, klasserommet var i andre etasje ved Brandvalsagas bestyrerbolig og Wilhelm Klüver Westgaard ble ansatt ble som lærer.

Ingier engasjerte seg også når det gjaldt utdanning for ungdom. I Skedsmo var det ikke skoletilbud til ungdommen etter avsluttet folkeskole. I 1866 fikk han derfor dannet en forening som skulle opprette husflidsskoler i kommunen. Foreningen fikk i gang et håndarbeidskurs for jenter i 1870 med opplæring i søm, strikking og stråfletting. For gutter ble det flere steder i kommunen holdt blikkenslagerkurs og andre håndverkskurs. Akershus Landhusholdningsselskap bevilget penger til disse kursene.

Ingier har fått en gate i Lillestrøm kalt opp etter seg.

Publikasjoner

  • Den kirkelige Anskuelse (1861)
  • Om Ordet af Herrens Mund til os (1864)
  • Er det theologiske Facultet et catholsk Facultet? (2. utg. 1869)

Se også

  • Skolehistorie i Skedsmo
  • Skedsmo Indremisjonsforening

Kilder og litteratur