Glommens og Laagens Brukseierforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Glommas og Gudbrandsdalslågens samlede nedbørsfelt.
Foto: Glommens og Laagens Brukseierforening

Glommens og Laagens Brukseierforening er en interesseorganisasjon for de 16 medlemmene som er kraftselskaper og energiverk og vannkraftprodusenter i Glommas og Gudbrandsdalslågens nedbørfelt, stiftet 1918 som en fortsettelse av Glommens Brukseierforening fra 1903.

Virksomheten er hjemlet i Vassdragsreguleringsloven av 1917, og den viktigste oppgaven er å samordne bruken av vannressursene i vassdraget, til felles nytte for alle kraftverkene. Foreningen skal fungere som et bindeledd mellom kraftselskap, myndigheter og allmennhet.

Glommavassdraget dekker ca. 1/8 av Norges landareal og står for en årlig kraftproduksjon på vel 10 000 mill kWh, eller ca. 9 % av landets totale kraftproduksjon. Foreningen har driftskonsesjon for 26 reguleringer og vannoverføringer med en samlet magasinkapasitet på 3500 mill. m³.

Foreningen flyttet i 2005 sine kontorer til Lillehammer.

Kilder