Grønnegata 114 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det begynner å bli lenge siden Sellanrå drev kolonialforretning i 1. etg. I dag er det andre bransjer som er i vinden.
Foto: Einar Dahl 2017
I 1960 var det kolonial i Grønnegata 114.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 114 i Tromsø er en hjørnegård mot Skanckesmuget. Huset brant ned i 1931, ble gjenreist, men revet på 1980-tallet. Gjenreist på nytt, da under navnet "Sellanrågården". - Gammelt matr.nr. 397a. Utgått fra matr.nr. 397 som omfattet eiendommene Grønnegata 112 og 114. Grønnegata 112 (matr.nr. 397b) ble utskilt i 1902.

Haarstads utleiebygg

Målebrev til Peder Anfindsen Haarstad, tinglyst 4. nov. 1850.

Skifte etter P. A. Haarstad hvoretter eiendommen ble utlagt enken, Berntine Haarstad, i 1862.

Utleiebygg i 1865 med mange losjerende; skomakermester Nils Norstrøm med kona Margrette, pleiedatteren Berntine Hammer og to skomakerlærlinger, bryggearbeider Carl Krane med kona Rakel og sju barn, syerske Christine Christiansdatter og en sønn, tømmerarbeider Isak Isaksen med kona Bergitte Johnsdatter og pleiedatteren Trine Tøllefsen, håndarbeiderske Maren Rossing med dattern Augusta Hendrikdattter, kjører John Bye.

Slakter Leinann

Skjøte fra Berntine Haarstad til Ingebrigt Leinann i 1871.

I 1875 bodde disse her: Slakter Ingebrigt Leinann med kona Elen og barnebarnet Oskar, handelsborger Ingvar Lorentsen, bødker Olle Førde med kona Brita og fire barn, veiarbeiderne Hans Olsen, Ole Rømberg og Tomas Mebust, sypike Randi Eriksdatter med to sønner, skomakermester Fredrik Nordstrøm med kona Grete og pleiedatteren Anna Bøhr, skreddermester Ole Schjølberg med kona Trine og sønnen Johannes, bødker Jeremias Olsen med kona Nelle og to døtre, murerarbeider Peder Sæther med kona Lorentine og sønnen Petter.

Protest fra I. Leinann mot tinglysing av skjøte på denne eiendommen iflg. auksjon forlangt av Tromsø sparebank, eller påstand om denne protest blir påført skjøtet, i 1883.

I 1885: Bryggemann (hos H.D. Holst) Ole A. Dalsbø jr. med kona Else Elisabet og to sønner, Eva Marie Danielsen, arbeiderske Edreka Olsen, skomaker Fredrik Norstrøm med kona Grethe, bødker Hans Didriksen med kona Regine og åtte barn, fisker Andreas Nekolai Nekolaisen.

Bryggemann Dalsbø

Auksjonsskjøte til O. Dalsbø jr. i 1895.

Leiekontrakt hvor O. Dalsbø jr., for et tidsrom av 30 år, mot vanlig leie av kr. 110, bortleier til smed Gerhard Gabrielsen en tant av denne eiendommen hvortil Gerh. Gabrielsen betinges forkjøpsrett, i 1897.

I 1900 bodde bryggemann Ole Dalsbø jr. her med kona Else Elisabeth, sønnen Johan O. og moren Marit Dalsbø, sjømann Klaus Pedersen, skredder Gustav Petter Carlson, sjømann Bernt Reiersen, enken Regine Didriksen med fire barn, bryggeformann Hans Kristian Wenaas med kona Helene Marie og fire barn.

Delingsforretning hvorved matr.nr. 397b (Grønnegata 112) ble fradelt eiendommen, tinglyst 3. mars 1902. - Erklæring fra O. Dalsbø jr. og Gerhard Gabrielsen om at de var enige om sammenhengende bebyggelse av denne grunn, inntil 300 kvm. grunnflate, i 1902.

Eid av Ole Dalsbø jr. i 1904/18.

I 1910: Kjøpmann Ole A. og Else Elisabeth Dalsbø, skreddersvenn Gustav Petter Karlson, arbeiderske Edrikka Olsen, sjømann Klaus Pedersen, ishavsfarer Klaus Thune, arbeiderske Hanna Wilhelmsen, tjenestepike Jensine Johannesen, agent Joh. Nøstvold og Lovise Brantseggen, fiskeri/formann ved tranforretning Kristian P. og Helene Venaas med fem barn, tjenestepike Magna Mikalsen, vaskepike Susanne Jensen.

I 1916: Kjøpmann Ole Andersen Dalsbø jr. og Else Elisabeth Dalsbø, arbeider Susanna Jensen, Sverre Olsen, sjømann Klaus Pedersen, sjømann Klaus Thue.

Leiekontrakt hvorved O. Dalsbø jr. bortleier til fru Henny Eilertsen et butikklokale med sideværelse i 1 år fra 14. feb. 1923 for kr. 80 pr. mnd.

Dødsattest for Ole A. Dalsbø, datert 23. des. 1923, med påtegning i 1925 om at Johan Dalsbø var eneste og myndige arving.

Handelsmann Dalsbø

Ektepakt mellom Johan Dalsbø og hustru Magda Louise Dalsbø hvoretter eiendommen skulle være hennes særeie, i 1929.

I 1932 Johan Dalsbø, kolonialforretning, med eksport av sild, fisk, tran og landbruksprodukter. – Dalsbø drev også Tromsø Flatbrødbakeri i 1932/46.

21/1-1932 oppsto en farlig brann under en juletrefest. Med sterk vind bredte ilden seg raskt og en eldre kvinne brant inne. Huset ble totalskadd.

Arbeider Ingeborg og bud Karl Eilertsen, leiesjåfør Oskar Haldorsen, revisor Thorstein Oppegård, sjømann Harald Pettersen, (1940).

Johan Dalsbø, kolonialforretning, med eksport av sild, fisk, tran og landbruksprodukter, innehaver av Tromsø flatbrødbakeri, arbeiderne Hans og Karl Eilertsen, sjåfør Oskar Haldorsen, serveringsdame Ranfrid Helland, fyrbøter Bjørnar Jensen, Anna Oppegård, (1946).

Eid av Magda Dalsbø i 1946.

Arbeider Sverre Aune, transportarbeider Hans og vasker Ingeborg Eilertsen, kontorassistent Erling Enge, syerske Konstanse, kontordame Lillian og butikkekspeditør Leif Hansen, ekspeditør Anna og assistent Jan Otto Oppegård, (1957).

Magda Dalsbø døde i 1957 og hjemmelen gikk over til arvingene: hennes mann Johan Dalsø og barna Rønnaug Mobech, Johan Dalsbø, Bergljot Figenschau og Lillian Hansen, i 1958.

Skjøte fra arvingene til Petter Widding i 1958.

Transportarbeider Hans Eilertsen, kontorassistent Erling Enge, (1961).

Petter Widding døde i 1968 og hjemmelen gikk over til Aasta Widding Sellanrå.

Sellanrå kolonial

Sellanrå kolonial, (Aasta Sellanrå i 1966, Kristian Sellanrå i 1977). Grønnegaten kolonial, (Ivar M. Jacobsen), (1972)(?)

Anne Oppegård, (1966/77), Itial Haissman, Sverre Sørensen, Edvard Alf Kanstad, (1966).

Huset ble revet på 1980-tallet og erstattet med et moderne kontorbygg, Sellanrågården. Da forsvant kolonialen i 1. etg. og ble erstattet av Troms eiendom.

Ektepakt mellom Aasta Sellanrå og Kristian Severin Sellanrå om at bl.a. denne eiendommen skulle være hans særeie, i 1986.

Sellanrågården

Multikort (Finax A/S), (1986), Nevi Finans A/S, (1986).

Fabin Nord A/S, (1990), Læring I Nord (Halvar B. Pettersen), (1990), Realkreditt, (1990), ResultatLedelse (Karl-Wilhelm Sirkka), (1990), Troms Eiendom A/S, (1990/99), Tromsø Veg A/S, (Ragnar Seljevold), (1990/93).

Ing. Torgeir Bjørn, eiendomstaksering, (1993/96), Eltek A/S, (1993), Norges KFUM-KFUK Troms krets, (1993), Optima A/S, økonomisk rådgiving, (1993), Stiftelsen Kommunale Boliger, (1993/96), Tele-TV A/S, (1993), Tromsø Bibelsenter, (1996).

Storgaten Bingo, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.