Grønnegata 12 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 12 var grønnmalt før det frisket opp i en lysere farve. 2015.
Foto: Einar Dahl
Erling Bangsund var bare 20 år da han kjøpte huset i 1910. Familien bodde her til 1923 og bildet er tatt av eieren.
Foto: Erling Bangsund

Grønnegata 12 i Tromsø er fremdeles et flott bygg. - Gammelt matrikkelnr. 680.

Sydame Jørgensen

Utgått fra P. Hanssen & Co’s eiendom Pouls Minde.

Oppmålingsforretning avholdt 16. aug. 1898, tinglyst 12. juni 1899.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til Johanne Bergitte Jørgensen i 1899.

Ektepakt mellom Johanne Bergithe Jørgensen og Robert Anton Johnsen, hvoretter denne eiendommen skulle være hennes særeie, i 1904.

Skjøte fra Johanne Jørgensen til Erling Bangsund i 1910.

Bryggemann Bangsund

I 1910 bodde disse her: Maskinist ved Elektricitetsverket Jacob og Marie Svalerød, sydame Hendriette Klevstad, husholdningselev Inger Johannesen, hanskemaker Theodor Kratochvil (med forretning i Fredrik Langes gate 21) og hustru Johanna Konstance. Den 19-årige huseier Erling Bangsund bodde på kvisten.

I 1916: Bryggemann Erling Bergethon og Kristofine Bangsund, enke Berntine Kristine og kontordame Birgithe Margrethe Hellan, Borghild Sofie Nilsen, handlende Bertha Thoresen. Eid av Erling Bangsund i 1918 og 1946. - I 1923 flyttet familien Bangsund til Fredrik Langes gate 7 der de bodde over baker Monsens forretning.

Malermester Jespersen

Malermester Einar Jespersen, fiskekjøper Carl og kontordame Ingebjørg Hermansen, (1940).

Malerne Einar og Aage Jespersen, los Carl og konstabel Helge Hermansen, (1946).

Malermester Einar Jespersen, pensjonist Carl Hermansen, (1957).

Einar Jespersen, Kjell Bangsund, Tor Petter Øwre, (1966).

Pensjonist Einar Jespersen, (1972).

Tromsø kommune

Skifteattest om at Erling Bangsund døde 15. aug. 1977. Hans arvinger var: Johan, Erling, Ivar og Lars Andreas Bangsund, Gerd Øwre, Reidun Tøllefsen, Kirsten Sonntag, Laila Mortensen, Bjørg Dalzel-Job og Anne Dorthea Thindall.

Skjøte fra Erling Bangsunds dødsbo til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, i 1980.

Skjøte til Tromsø kommune i 1989.

Dagsenter for personer med psykiske lidelser, (1990/99), Troms fylkeslag av NFMH, (1990).

Mental helse Troms, (1993).

Utekontakten var her fram til 2013.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.