Grønnegata 71 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Metodistenes rekker tynnes ut i Tromsø, og det var lenge snakk om å selge kirken. I 2020 skjedde det.
Foto: Einar Dahl (2017).
Metodistkirkens spir kunne konkurrere med domkirken på 1930-tallet.
Foto: Chr. Hansen
Sverre Macks altertavle fra 1941.
Foto: Ukjent
I 1963 ble kirken pusset opp og fikk også nytt tårn. Bildet er fra ca. 1975.
Foto: Endre Johansen
Avisoppslag etter riving av kirkebygningen og destruksjon av altertavla den 26.4.2024.
Foto: www.nordlys.no (2024).

Grønnegata 71 i Tromsø har vært metodistenes kirke i over hundre år. - Opprinnelig en del av Storgata 74, gammelt matr.nr. 45.

Familien Holmboe

Målebrev til Even Holmboe datert 27. sept. 1827, tinglyst 15. aug. 1836.

Delingsdokument mellom M. og E. Holmboe hvoretter sistnevnte beholdt denne eiendommen, i 1836.

Skjøte fra Even Holmboes enke Maren J. Holmboe til bokhandler Wilhelm Holmboe, i 1870.

Delingsforretning avholdt 3. juni 1892 hvoretter eiendommen ble fraskilt en til Tromsø Metodistmenighet solgt byggegrunn, som fikk matr.nr. 45b, i 1892.

Metodistene

Skjøte fra W. Holmboe til Den biskoppelige Methodistmenighed i Tromsø, 18. juli 1892.

Metodistene hadde vært virksomme i Tromsø i 1880-årene og i 1889 ble Tromsø Metodistmenighet stiftet. O. Rognerud ble menighetens prest.

Metodistkirken ble vigslet 2. juni 1894 av pastor A. Abrahamsen.

Ved 25-årsjubileet i 1909 kunne et nytt og større orgel innvies.

Kirken ble pusset opp og malt i 1919. Pastor Amundsen 1920-22.

I 1926 overtok kirken barnehjemmet ”Fru Schibsteds Minne” på Finnsnes i Lenvik. De holdt det siden oppe ved støtte fra menigheten.

Pastor Myhre 1926-38.

I 1932 ble kirken restaurert og innviet på nytt.

Forstander Ellis Ulland 1938-40.

Ny altertavle malt av Sverre Mack i 1941.[1] Denne tavlen ble gitt til Perspektivet Museum.

Pastor Ernst Ekeberg, (1946).

I 1963 fikk kirken fikk nytt panel, tårnet ble revet og flyttet fra sør til nord på bygget, det ble bygd nytt inngangsparti og vinduene ble endret. Innvendig ble alterpartiet flyttet fra nord til sør og Ulf Dreyer malte en ny altertavle til kirken.[2] Denne altertavlen ble destruert i forbindelse med rivingen av kirkebygget i 2024.[3] Den tidligere altertavlen, malt av Sverre Mack, ble gitt til Perspektivet Museum.

Kirkebygget ble solgt i 2020.[4], og revet i april 2024. Altertavlen av Ulf Dreyer ble destruert.

Referanser

 1. Tromsø, lørdag 22. mars 1941
 2. Nordlys, mandag 4. mars 1963
 3. Nordlys, 26.4.2024
 4. Metodistkirken i Tromsø

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Metodistkirken Tromsø 50 år. Tromsø 1944.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Sverre Mack i Norsk kunstnerleksikon.
 • Ulf Dreyer i Norsk kunstnerleksikon.