Grender i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mellom elvene Leira, Nitelva og Elvågavassdraget vokste det tidlig fram tre bygder i Skedsmo: Asak øst for Leira, Gjoleid mellom Leira og Nitelva og Gjelleråsen og Jaren sørvest for Nitelva. Den første bebyggelsen oppsto i området der Skedsmo kirke ligger. Her hadde Gjoleid-sokningene sitt faste samlingssted, her var tingstedet, offerstedet, gravplassen m.m.

Innenfor hvert av de tre bygdene vokste det fra middelalderen av fram grender som var skilt av skog, elver, bekker, høydedrag, daler eller annet i topografien som satte naturlige grenser. Slike grender var Skogbygda, Asakgrenda, Haugligårdene, Leirsund, Søbygda, Bergergårdene, Nordroa, Tærudgreina, Solbergskroken, Gjelleråsgreina, Jaren, Sagdalen og Tangerudgårdene (Skedsmo)1Tangerudgårdene.

Hver av grendene utgjorde et "rike" for seg der det på en naturlig måte utviklet seg et fellesskap som omstilte seg etter endringene og kravene etter hvert som samfunnet ble modernisert.

Litteratur

  • Førsund, Finn B.: «Grend – eit alternativ til matrikkelgarden». I Braut, Else (red.): Frå gard til grend. NLI. Oslo 2001.
  • Halvor Haavelmo: Skedsmo. Bygdens historie. II. Oslo 1952-1954, s. 12 ff. Digital versjonNettbiblioteket.