Gunnar Larssen Øi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gunnar Larssen Øi (født 13. februar 1874 på Øy i Åmli, død 8. juni 1966 i Stavanger) var prest og lektor.

Han var sønn av gårdbruker Lars Ellingsen (1827–1908) og Helga Gundersdatter (1830–). Begge foreledrene var fra Lunde i Telemark, men faren var gårdbruker på Øy ut sitt liv.

Gunnar Øi dro til hovedstaden for å gå på skole. Han gikk på Gundersens skole, men eksamen artium tok han som privatist i 1894. Etter å ha tatt anneneksamen i 1895, som ga tilgang til høyere utdanning, var han meget raskt ute med cand.theol.-graden som han fikk fra det Kgl. Frederiks Universitet allerede i 1897. Hobbyen hans i voksen alder ble dogmatiske og eksegetiske spørsmål, og han skreiv mye i Norsk Kirkeblad.

Etter graden ble han først ansatt som huslærer i Nes på Romerike, fra 1898 også personlig kapellan. I 1899 dro han videre til Tysfjord, hvor han jobbet som geistlig og også møtte Thora Elisa Lind. De ble gift i august 1900, og fikk sin første sønn Øyvinn Øi i 1901. Ettersom Gunnar Øi var prest ei rekke steder i Nordland ble deres neste sønn Lars Jakob født i 1905 i Folden, og Bjarne i Bodin i 1908. Høsten 1908 ble Gunnar Øi sogneprest i Høgsfjord, hvor parets tredje sønn Helge ble født i 1911 og deres eneste datter Solveig i 1915.

I 1918 ble Øi desuten lektor-vikar i religion og norsk ved Stavanger offentlige høiere skole (fra 1936 Stavanger katedralskole). Fra 1919 tok han denne jobben permanent. Han fortsatte som lektor resten av karrieren, helt til pensjonsalder i 1944.

Adressen i Stavanger var Byhaugveien 5. Han døde i 1966 og ble begravet på Eiganes kirkegård hvor seinere hans kone og datter også kom.

Kilder