Hagen Simonsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hagen Simonsen ca. 1980.
Foto: Svein B. Simonsen

Hagen Valdemar Simonsen (født 15. august 1913 i Grovfjord i daværende Astafjord kommune, død samme sted 23. oktober 1998) var en fisker som etter noen år begynte på skipsverftet i bygda, og endte opp som kommunens ligningssjef. Han ble gift med Othelie Johanna (1913-1994), og fikk barna Herdis (1949) og Svein Bertin (1953).

Oppvekst

Hagen ble født inn i en fiskerbondefamilie der det tradisjonelt var sterke band til religiøs tenkning og handling. Læstadianismen kom tidlig til bygda og ble en naturlig del av oppveksten. Hvorvidt han deltok i såkalte storsamlinger vites ikke, men de mer lokale læstadianske samlinger tok han del i. Denne tradisjonen tok han da også med seg inn i sin videre gang i livet. Det at han ikke fikk annen skolegang enn folkeskole, må vi også forsøke å se med samtidens øyne: Familiens økonomi og tradisjoner tillot ikke den slags ekstravaganse. Men den evnerike unge mannen så også hva som krevdes. Han tok kurs i bokholderi, praktisk regning samt prosjekt- og maskintegning i sin ungdom og utvidet kompetansene med flere andre kurs i forbindelse med sitt yrke i voksen alder.

Yrkeserfaring

M/K «Prøven» av Grovfjord (ukjent fotograf)

Far Simon Olsen (1873-1930) kjøpte «ny-båt» i 1928. Den 48 fot store motorkutteren «Prøven» , som var bygd i 1904 med en 22 hestekrefters Rapp-motor, hadde til da hatt hjemstavn på Bolla i Ibestad kommune. Da Hagen ble gammel nok, sannsynligvis allerede samme året, ble han hyret som mannskap. Med denne driftet de Lofoten og vårtorskefisket i Finnmark, samt at det ble supplert med heimefiske. Da far Simon døde i 1930 overtok en av brødrene ansvaret for båten der Hagen var mannskap fram til han var omkring 20 år gammel. Da sluttet han som fisker med bakgrunn i dårlig tilvenning til livet på havet. Sambygdingen Markus N. Hansen hadde etablert Grovfjord Mek. Verksted i 1919, der hovedvirksomheten var konsentrert omkring reparasjon av båtmotorer. Verkstedet spesialiserte seg på de populære glødehodemotorene fra Bolinder-fabrikken i Stockholm. Hagen arbeidet på GMV fra 1934 fram til 1943, men på den tiden var det ikke helårsdrift for alle ansatte på verkstedet, og Hagen drev da sporadisk heimefiske på vinters tid. I en tre års periode forhindret helsa ham fra å være yrkesaktiv, og sannsynligvis var det i denne perioden han kompletterte kunnskapene med nye brevkurs. Fra 1946 finner vi ham så som ligningssekretær i Astafjord kommune. Noen år senere avanserte han til ligningssjef. Og da Astafjord ble slått sammen med Skånland i 1964 fortsatte han som ligningssjef i Skånland kommune og fungerte i denne stillingen fram til han gikk av som pensjonist i 1980.

Interesser

Den religiøse klangbunn i denne delen av Skånland kommune var preget av Læstadius` påvirkning, og Simonsen ble aktiv deltaker i den læstadianske forsamling i Grovfjord. Her brukte han mye av sin tid på møter i bygda og andre steder i distriktet. I en periode var han kasserer i den lokale menigheten, men hadde ellers ingen fremtredende posisjon i forsamlingen. Utover dette satte han stor pris på friluftsliv og likte å tilbringe tid i skog og mark, eller fiske på fjorden. Han dyrket også poteter, grønnsaker og bær i egen kjøkkenhage, og var en mann som ikke var bekvem med «å sitte med hendene i fanget». Hans hverdag var preget av virksomhet – ute som inne, og da arbeidet med å få i gang eget samvirkelag i bygda tok til, ble også det et stort aktivum for ham.

Kooperatøren

Grovfjord Samvirkelag ble stiftet høsten 1945 og allerede i januar 1946 overtok Simonsen vervet som kasserer i laget som snart skiftet navn til Astafjord Samvirkelag. Fra 1950 og i tre år framover ledet han styret i samvirkelaget som hadde åpnet sitt første utsalg i Grov den 7. november 1949.

Kilder

  • Samtaler og brevveksling med familien november 2011 - juni 2012
  • Årsberetninger for Astafjord Samvirkelag